ثبت نام

zero-to-hundred-of-fibonacci

صفر تا صد ابزار فیبوناچی

1 سال قبل بدون دیدگاه
Zero-to-hundred-of-money-management

صفر تا صد مدیریت سرمایه

1 سال قبل بدون دیدگاه
Zeeo-to-hunderd-of-price-action-secrets

صفر تا صد رازهای پرایس اکشن

1 سال قبل بدون دیدگاه
4-types-of-gaps-in-the-market

آشنایی با 4 نوع از گپ‌های بازار

1 سال قبل بدون دیدگاه
How-to-use-bitscreener

آشنایی با ابزار BitScreener

1 سال قبل بدون دیدگاه
zero-to-hundred-support-and-resistance-levels

صفر تا صد سطوح حمایت و مقاومت

1 سال قبل یک دیدگاه
zero-to-hundred-of-chart-patterns

صفر تا صد الگوهای قیمتی

1 سال قبل بدون دیدگاه
zero-to-hundred-trends-in-technical-analysis

صفر تا صد روند با خطوط روند

1 سال قبل بدون دیدگاه
inside-bar-trading-strategy

استراتژی معاملاتی Inside Bar

3 سال قبل بدون دیدگاه
talachart1

نکاتی در مورد خط روند (بخش دوم)

3 سال قبل بدون دیدگاه
۸-Price-Action-Secrets-part-6

۸ راز پرایس اکشن (قسمت ششم)

3 سال قبل بدون دیدگاه
۸-Price-Action-Secrets-part-5

۸ راز پرایس اکشن (قسمت پنجم)

3 سال قبل ۲ دیدگاه
۸-Price-Action-Secrets

۸ راز پرایس اکشن (قسمت چهارم)

3 سال قبل بدون دیدگاه
۸-Price-Action-Secrets-part-3

۸ راز پرایس اکشن (قسمت سوم)

3 سال قبل بدون دیدگاه
۸-price-action-secrets-part-2

۸ راز پرایس اکشن (قسمت دوم)

3 سال قبل بدون دیدگاه
۸-Price-Action-Secrets

۸ راز پرایس اکشن (قسمت اول)

3 سال قبل بدون دیدگاه
up-trend-line

دو نکته در مورد خطوط روند

3 سال قبل بدون دیدگاه
فاقد تصویر شاخص

مدیریت سرمایه

3 سال قبل یک دیدگاه