دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای heikin ashi charts
heikin-ashi-charts

راهنمای جامع استفاده از نمودارهای Heikin Ashi

زمانی‌هایی هستند که دیدن جزئیات بیشتر می‌توانند منجر به تفسیرهای بیشتر و متنوع‌تری شوند. اما مواقعی نیز وجود دارند که مشاهده اطلاعات بیشتر، معادل نگاه کردن به هیچ چیز خاصی نیست. نگاهی به نمودار زیر که مربوط به قراردادهای آتی ...