دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای مثلث
descending-triangle

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی (قسمت سوم)

ساختار الگو این الگو از دو یا چند کف موازی (Even Low) به همراه سقف های پایین تر (Lower Highs) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث نزولی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ...