دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای شناسایی سطوح کلیدی
low risk prefect entry

ریسک پایین و سود بالا با انتخاب نقطه ورود ایده‌آل

سه مرحله برای پیدا کردن نقاط ورود ایده‌آل وجود دارند که من از آنها استفاده می‌کنم. در ادامه به صورت خلاصه به این موارد اشاره خواهم کرد. با طلاچارت همراه باشید…