دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای ترید کردن روی حمایت
tips-for-trading-based-on-horizontal-and-diagonal-levels

نکاتی برای ترید روی سطوح افقی و مورب

زمانی که بر اساس شکست سطوح در بازار ترید میکنید، دانستن نکاتی در مورد سطوح افقی (همان حمایت ها و مقاومت ها کلاسیک) و سطوح مورب (خطوط روند) می تواند بسیار مفید باشد. به شخصه سطوح افقی حمایت/مقاومت را به ...