دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای ترید در زمان پولبک
Introduction-to-Polubeck-and-its-Practical-Techniques

آشنایی با پولبک و تکنیک های کاربردی آن

زمانی که یک سطح شکسته می شود، معمولا بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود که به این حرکت "پولبک" (Pullback) یا "ریتست" (Retest) گفته می شود. زمانی که این حرکت برگشتی انجام میشود، اتفاقی ...