دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محتوای ارز توافقی
۹۶-۱۱-c07-361

ارز توافقی چیست و آیا جایگزین ارز آزاد خواهد شد؟

دولت در نظر دارد تا بازار دومی برای ارز راه‌اندازی کند که در آن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالاهای مصرفی عادی، ارز را با نرخی توافقی، غیر از نرخ کالاهای اساسی و ارز نیما معامله کنند. پس از افزایش ...