ثبت نام

تحلیل روزانه سکه فردایی | رایگان

طلاچارت
طلاچارت
coint-analysis

تحلیل سکه فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۵ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

بر اساس پرایس اکشن:

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

دامنه تقاضا: ۴,۸۵۸ تا ۴,۸۱۳ و ۴,۶۸۷ تا ۴,۶۲۰

دامنه عرضه: ۵,۰۳۰ تا ۵,۰۸۰ و ۵,۲۰۰ تا ۵,۲۶۰

سطح تبدیل: ۴,۹۲۵

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

آرشیو مقالات تحلیل تکنیکال      دوره آموزش انلاین تحلیل تکنیکال      

 

 

آرشیو تحلیل سکه فردایی در روز های گذشته:

تحلیل روز گذشته

تحلیل سکه فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۲ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۱۰:۳۰

بر اساس پرایس اکشن:

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

دامنه تقاضا: ۴,۶۸۷ تا ۴,۶۲۰ و ۴,۵۸۸ تا ۴,۵۵۲

دامنه عرضه: ۵,۰۳۰ تا ۵,۰۸۰ و ۵,۲۰۰ تا ۵,۲۶۰

سطح تبدیل: ۴,۸۱۸

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

آرشیو مقالات تحلیل تکنیکال      دوره آموزش انلاین تحلیل تکنیکال      

 

 

 

 

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت