ثبت نام

تحلیل روزانه سکه فردایی | رایگان

طلاچارت
طلاچارت
coint-analysis
ب

 

تحلیل سکه فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۲۱ آبان ماه ۹۸ 

بر اساس پرایس اکشن:

روند: صعودی (کوتاه مدت). نزولی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: دامنه تقاضا: ۳,۹۴۵ تا ۳,۹۲۴   و ۳,۸۸۵ تا ۳,۸۶۵  دامنه عرضه: ۴,۰۱۵ تا ۴,۰۳۵ سطح تبدیل: ۳,۹۷۵

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

 

.

براساس تکنیک فیبوناچی:

. راهنمایی استفاده از ابزار فیبوناچی        استفاده ترکیبی از فیبوناچی و خطوط روند

 

آرشیو تحلیل سکه فردایی در روز های گذشته:

تحلیل سکه فردایی در ۲۰ آبان ماه ۹۸

 

تحلیل سکه فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۲۰ آبان ماه ۹۸ 

بر اساس پرایس اکشن:

روند: صعودی (کوتاه مدت). نزولی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: دامنه تقاضا: ۳,۹۴۵ تا ۳,۹۲۴   و ۳,۸۸۵ تا ۳,۸۶۵  دامنه عرضه: ۴,۰۱۵ تا ۴,۰۳۵ سطح تبدیل: ۳,۹۷۵

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

 

.

براساس تکنیک فیبوناچی:

. راهنمایی استفاده از ابزار فیبوناچی        استفاده ترکیبی از فیبوناچی و خطوط روند

 

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت