تحلیل سمگا به همراه یک فرصت خرید (۱۳ آبان)

stock-market-analysis
ب

تحلیل تکنیکال سمگا

تحلیلی که مدتی قبل در رابطه با سهم سمگا در طلاچارت قرار داده بودیم بسیار سودآور بود و امیدواریم که توانسته باشید از آن استفاده کنید. در آن تحلیل از قیمت ۱۸۵ تومان وارد سهم شدیم و آخرین هدف که ۵۸۰ تومان بود نیز رویت شد که معادل ۳۹۵ تومان سود به ازای هر سهم می‌باشد.

اما در تحلیل جدید سمگا، شاهد شکل گیری الگوی مثلث متقارن هستیم که از انواع الگوهای ادامه دهنده می‌باشد. در صورت شکست ضلع بالای الگو، انتظار یک حرکت صعودی به اندازه ۲۲۰ تومان را خواهیم داشت.

در صورت رسیدن به هدف مذکور، اهداف بالاتر در آپدیت بعدی اشاره خواهد شد.

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه