ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام ثتوسا – یک موقعیت خرید!

stock analysis
ب

تحلیل سهام  ثتوسا – یک موقعیت خرید!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: ناحیه  خرید: ۵۵۶۰ تا ۴۷۴۰ |  اهداف خرید: ۷۳۷۰ ، ۸۷۰۰ و ۱۰,۹۰۰ | حد ضرر: ۴۴۰۰

.

پرایس اکشن: در نمودار این سهام قیمت به اولین کف قیمتی در روند صعودی خود رسیده هست و هم چنین به یک ناحیه تقاضا ۵۵۶۰ تا ۴۷۴۰ پرایس اکشنی و حمایت این ناحیه می تواند منجر به برگشت قیمت به سوی سقف فعلی این سهام شود.

نکات فعلی: با توجه به واکنش برگشتی نشانه از تاییدیه ناحیه تقاضا ۵۵۶۰ تا ۴۷۴۰ دیده می شود و ورود در این سهم مستلزم رعایت قوانین معامله است و خریداران حد ضرر : ۴۴۰۰ را برای خود در نظر گیرند.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی : محدوده تقاضا ۵۵۶۰ تا ۴۷۴۰  مناسب خرید و انتظار برگشت از این محدوده بعد از رویت و حد ضرر ۴۴۰۰ و اهداف احتمالی: ۷۳۷۰ ، ۸۷۰۰ و ۱۰,۹۰۰

.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه