تحلیل سهام پتروشیمی پارس

stock-market-analysis
ب

تحلیل سهام پتروشیمی پارس

طبق تحلیل قبلی ۱۷ مرداد که در نمودار زیر مشخص است قیمت با روبرو شدن به فرصت دوم با موفقیت تا به امروز توانسته است با رشد ۳۵۰ تومانی همراه باشد و از ۳,۱۸۰ به ۳,۵۰۰ رسید، در حال حاضر همچنان باید منتظر افزایش بیشتر باشیم و هنوز هر سه فرصت ورود پا برجا است اما فرصت دوم با توجه به برخورد اول به ورود با ریسک پذیری متوسط همراه است.

سه ورود زیر شامل:

فرصت اول: شکست سقف ۳۷۶۰ با حد ضرر: ۳۰۰۰  و حد سود: ۴۱۵۰ با ریسک پذیری زیاد.

فرصت دوم: ورود در دامنه ۳۲۵۰ تا ۳۱۰۰ با حد  ضرر: ۳۰۰۰ و حد سود: ۳۷۵۰ و ۴۱۵۰ با ریسک پذیری متوسط.

فرصت سوم: ورود در دامنه ۲۶۴۰ تا ۲۴۴۰ با حد ضرر: ۲۳۵۰ و حد سود: ۳۱۰۰ و ۳۷۵۰ با ریسک پذیری کم.

 

 

[WPSM_FAQ id=10576]

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه