تحلیل سهام پتروشیمی پارس

stock-market-analysis
ب

تحلیل سهام پتروشیمی پارس

طبق تحلیل قبلی 17 مرداد که در نمودار زیر مشخص است قیمت با روبرو شدن به فرصت دوم با موفقیت تا به امروز توانسته است با رشد 350 تومانی همراه باشد و از 3,180 به 3,500 رسید، در حال حاضر همچنان باید منتظر افزایش بیشتر باشیم و هنوز هر سه فرصت ورود پا برجا است اما فرصت دوم با توجه به برخورد اول به ورود با ریسک پذیری متوسط همراه است.

سه ورود زیر شامل:

فرصت اول: شکست سقف 3760 با حد ضرر: 3000  و حد سود: 4150 با ریسک پذیری زیاد.

فرصت دوم: ورود در دامنه 3250 تا 3100 با حد  ضرر: 3000 و حد سود: 3750 و 4150 با ریسک پذیری متوسط.

فرصت سوم: ورود در دامنه 2640 تا 2440 با حد ضرر: 2350 و حد سود: 3100 و 3750 با ریسک پذیری کم.

 

 

[WPSM_FAQ id=10576]

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه