ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام  پلوله – و شروع یک حرکت صعودی!

stock analysis
ب

تحلیل سهام  پلوله – و شروع یک حرکت صعودی!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: ناحیه  خرید: ۵۳۰۰ تا ۴۷۰۰ |  اهداف خرید: ۶۲۵۰ ، ۷۱۰۰  و ۸۰۰۰ | حد ضرر: ۴۲۰۰ ریال

.

پرایس اکشن: در نمودار این سهام قیمت پس از صف های فروش به یک ناحیه تقاضا برخورد کرده است که در روز گذشته با حمایت روبرو بوده که به نظر میرسد با توجه به این ناحیه و حمایت ایجاد شده به نظر میرسد حرکت صعودی خود را اغاز کرده باشد.

نکات فعلی: با توجه به واکنش برگشتی نشانه از تاییدیه ناحیه تقاضا ۵۳۰۰ تا ۴۷۰۰ دیده می شود و ورود در این سهم مستلزم رعایت قوانین معامله است و خریداران حد ضرر : ۴۲۰۰ را برای خود در نظر گیرند.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی : محدوده تقاضا ۵۳۰۰ تا ۴۷۰۰   مناسب خرید و انتظار برگشت از این محدوده بعد از رویت و حد ضرر ۴۲۰۰ و اهداف احتمالی: ۶۲۵۰ ، ۷۱۰۰  و ۸۰۰۰

هشدار: این سهم در بازار پایه قرمز فرابورس قرار دارد و ریسک آن بالاست!

salam

.هشدار: این سهم در بازار پایه قرمز فرابورس قرار دارد و ریسک آن بالاست

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه