چارتیکس

طلاچارت

تحلیل سهم غشاذر

stock-market-analysis-700×410
ب

سهم غشاذر بعد از حرکت صعودی قدرتمندی که تا محدوده 450 تومان داشت، با اصلاح شدیدی 62% روبرو شده و اکنون در منطقه مهمی قرار گرفته است. این منطقه شامل یک ناحیه تبدیل سطح قوی (COP) و تبدیل سطح از طریق خط روند می‌باشد. همچنین در محدوده فعلی یک ناحیه تقاضا نیز وجود دارد. بر اساس این سه عامل، ناحیه 230-200 تومان میتواند محدوده مناسبی برای خرید باشد.

اهداف قیمتی این سهم 300 و 360 تومان می‌باشند.

افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند میتوانند حد زیان خود را 180 و ریسک پذیرترها 125 در نظر داشته باشند.

ارسال دیدگاه