ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام پردیس -و یک موقعیت خرید!

stock analysis
ب

تحلیل سهام پردیس-و یک موقعیت خرید!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: ناحیه  خرید: ۲۳۸۰ تا ۲۱۸۰ |  اهداف خرید: ۲۷۱۰ ، ۲۹۶۰  و ۳۲۴۰ | حد ضرر: ۲۱۰۰ ریال

.

پرایس اکشن: در این سهام قیمت پس از تشکیل یک سقف دو قلو با کاهش قیمت روبرو شده است و اگ ناحیه تقاضا ۲۳۸۰ تا ۲۱۸۰ را به عنوان هدف الگو قلو در نظر گرفته شود پس بنابراین با پایداری در بالای این ناحیه امکان بازگشت قیمت به سوی سقف دوقلو امکان پذیر است.

نکات فعلی: با توجه به واکنش برگشتی نشانه از تاییدیه ناحیه تقاضا ۲۳۸۰ تا ۲۱۸۰ دیده می شود و ورود در این سهم مستلزم رعایت قوانین معامله است و خریداران حد ضرر : ۲۱۰۰ را برای خود در نظر گیرند.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی : محدوده تقاضا ۲۳۸۰ تا ۲۱۸۰   مناسب خرید و انتظار برگشت از این محدوده بعد از رویت و حد ضرر ۲۱۰۰  و اهداف احتمالی: ۲۷۱۰ ، ۲۹۶۰  و ۳۲۴۰

هشدار: این سهم در بازار پایه قرمز فرابورس قرار دارد و ریسک آن بالاست!

.هشدار: این سهم در بازار پایه قرمز فرابورس قرار دارد و ریسک آن بالاست

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه