ثبت نام

تحلیل تکمیلی آبشده طلا | ۲۳ اردیبهشت ۹۶| طلا چارت

analysis-of-tala
ب

 چشم انداز

طی هفته گذشته با کاهش بیشتر اونس طلا شاهد کاهش قیمت در طلای داخلی بودیم که این کاهش تا دامنه ترازهای قیمتی اشاره شده در تحلیل ادامه داشت و سکه نقدی تا ۱۱۹۲۰۰۰ و آبشده نقدی تا ۴۸۸۰۰۰ کاهش پیدا کردند و بعد از رویت دامنه تراز قیمتی مجدد مورد تقاضا قرار گرفت و افزایش سکه نقدی تا ۱۲۱۲۰۰۰ و ابشده طلا تا ۴۹۴۰۰۰ ادامه داشت.

تحلیل تکنیکال

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در نمودار قیمتی آبشده طلا قیمت در محدوده تراز قیمتی قرار گرفته است و تا ۴۸۸۰۰۰ کاهش داشته است و همچنان لایه حمایتی و تقاضا وجود دارد و در صورت شکست صعودی در منطقه ۴۹۶۰۰۰ احتمال افزایش به سمت ۵۰۰۰۰۰ وجود دارد. و دیده می شود پایداری قیمت در بالای ۴۹۲۰۰۰ این سناریو را شکل می دهد و شکست صعودی در ۵۰۰۰۰۰ و پایداری یک روزه قیمت در بالای آن احتمال رشد بیشتر به سمت ۵۰۴۰۰۰ الی ۵۱۰۰۰۰ وجود دارد. و اما عدم پایداری می تواند منجر به کاهش به سمت ۴۸۶۰۰۰ شود و شکست سطح کلیدی ۴۸۶۰۰۰ قیمت به سمت ۴۸۰۰۰۰ و ۴۷۶۰۰۰ حرکت می کند.

رویت دامنه عرضه شکل گرفته در دامنه ۵۰۴۰۰۰ تا ۵۱۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت با عدم شکست ۵۰۵۰۰۰ وجود دارد و اهداف شامل ۵۰۰۰۰۰۴۹۶۰۰۰۴۹۰۰۰۰ است.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار قیمتی سکه نقدی قیمت با رویت دامنه تراز قیمتی با تقاضا شدیدی روبرو شد و حتی از آبشده طلا پیشروی بیشتری داشته است و با رویت دامنه ۱۱۹۰۰۰۰ با رشد ۲۱ هزارتومانی در هفته گذشته مواجه بود و فعلا دیده می شود که دامنه ۱۲۰۵۰۰۰ حمایت فعلی و ۱۲۲۰۰۰۰ مقاومت فعلی آن است و رویت مجدد ۱۲۰۵۰۰۰ با عدم شکست آن احتمال رشد به سمت مقاومت ۱۲۲۰۰۰۰ موجود دارد و اهداف میانی شامل ۱۲۱۲۰۰۰۱۲۱۷۰۰۰ است.

و اما شکست نزولی ۱۲۰۵۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۰۰۰۰۰ و کف قیمتی هفته پیش وجود دارد.

در صورتی که قیمت در دامنه ۱۲۱۷۰۰۰ تا ۱۲۲۰۰۰۰ قرار بگیرد احتمال برگشت قیمت در صورت عدم شکست ۱۲۲۱۰۰۰ وجود دارد. و اهداف این سناریو برگشتی شامل ۱۲۱۲۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ است.

تحلیل آتی سکه تحویل دی و اسفند ماه ۹۶

در نمودار کل آتی سکه که در روز پنجشنبه به اسفند ۹۶ وصل شده است و قیمت آن با سررسید جدید است که هنوز به آن متصل نشده است و اما تحلیل دی ماه به شرح زیر است

در تحلیل دی ماه ۹۶ در هفته گذشته سطوح خاصی را برای برگشت قیمت و واکنش در نظر گرفته شده بود فعلا دیده می شود که از مرکز آن دامنه مورد تقاضا و برگشت قرار گرفته و به نظر می رسد که با شکست صعودی ۱۳۶۵۰۰۰ بتواند به کار خود ادامه دهد که شکست صعودی همراه با عدم شکست ۱۳۵۴۰۰۰ احتمال رشد قیمت تا دامنه ۱۳۷۴۰۰۰ وجود دارد. و هدف میانی ۱۳۷۰۰۰۰ است.

و اما عدم پایداری قیمت در بالای ۱۳۶۵۰۰۰ و شکست مجدد آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۵۷۰۰۰ و ۱۳۵۴۰۰۰ در مرحله اول وجود دارد و شکست آن دامنه منجر به کاهش قیمت به سمت ۱۳۴۵۰۰۰ و ۱۳۳۷۰۰۰ می گردد.

تحلیل آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۶

این سررسید در آخر هفته گذشته بازگشایی شده است و هنوز نمودار خود را تشکیل نداده است اما سقف قیمتی دی ماه در محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ است و می تواند واکنش خوبی نسبت به آن دهد.

تحلیل که از این سررسید می توان داشت این است که قیمت در صورت رویت دامنه ۱۴۰۸۰۰۰ و عدم شکست سقف قیمتی ۱۴۱۰۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۳۹۳۰۰۰ – ۱۳۸۶۰۰۰ – ۱۳۷۷۰۰۰ – ۱۳۷۰۰۰۰ و ۱۳۶۵۰۰۰ وجود دارد اما دو دامنه تقاضا و حمایتی قوی برای آن وجود دارد که دامنه قیمتی ۱۳۷۷۰۰۰ الی ۱۳۷۰۰۰۰ است و می تواند مورد برگشت قرار گیرد و مجدد به دامنه سقف قیمتی خود حرکت کند. و شکست دامنه ۱۳۷۰۰۰۰ کاهش قیمت به سمت ۱۳۶۵۰۰۰ را فراهم می سازد.

و اما در صورتی که سقف قیمتی دی ۱۴۱۰۰۰۰ شکسته شود احتمال رشد قیمت تا سقف فعلی کل آتی سکه یعنی ۱۴۲۰۰۰۰ وجود دارد و باز می تواند در آن دامنه مورد عرضه قیمت قرار گیرد و احتمال برگشت به سمت دامنه تقاضا و حمایت های قوی وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست