ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام خساپا، با ورودهای جدید!

stock analysis
ب

تحلیل سهام خساپا – با ورودهای جدید!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: مناطق خرید  ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰ و ۱۷۶۰ – ۱۶۶۰   اهداف خرید ۲۲۱۰ و ۲۳۷۰ و ۲۶۰۰

.

پرایس اکشن: دو منطقه مهم بعد از سیگنال دو ماه پیش مجدد می تواند ورود های مناسبی باشد که با برخورد به هر یک از ناحیه های پرایس اکشنی ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰ و ۱۷۶۰ – ۱۶۶۰ با برگشت مجدد به سمت اهداف خرید افزایش یابد.

نکات فعلی: روند کلی صعودی است اما در تایم روزانه در حال اصلاح قیمتی هستیم و تا زمانی که ۱۶۶۰ شکسته نشود این روند اصلاحی تبدیل به برگشت و افزایش قیمت خواهد شد.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱: کاهش و رویت منطقه تقاضا ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰ و عدم شکست این دامنه احتمال افزایش تا اهداف  ۲۲۱۰ و ۲۳۷۰ و ۲۶۰۰

موقعیت ترید احتمالی ۲: از دست رفتن دامنه تقاضا ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰  و کاهش قیمت و رویت دامنه تقاضا ۱۷۶۰ – ۱۶۶۰ و عدم شکست آن احتمال برگشت و افزایش به سوی اهداف  ۲۲۱۰ و ۲۳۷۰ و ۲۶۰۰

.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه