ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام خریخت – و دو موقعیت خرید!

stock analysis
ب

تحلیل سهام خریخت – و دو موقعیت خرید!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: ناحیه های خرید:  ۱۵۵۰ تا ۱۴۲۰  و ۱۲۷۰ تا ۱۱۶۰  اهداف خرید: ۱۹۰۰ ، ۲۱۵۰ و ۲۴۰۰

.

پرایس اکشن: حرکات قیمتی نشان می دهد که قیمت فصد برخورد به کف های بالاتر در روند صعودی کوتاه مدت خود دارد که به همین دلیل انتظار واکنش به این کف ها و برگشت از آن وجود دارد.

نکات فعلی: روند در تایم کوتاه اصلاحی و صعودی در بلند مدت که با توجه به این شرایط به نظر میرسد بایستی حد ضرر هر خرید را در زیر هر ناحیه باشد.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱: محدوده تقاضا ۱۵۵۰ تا ۱۴۲۰ مناسب خرید و انتظار برگشت از این محدوده بعد از رویت و حد ضرر ۱۳۸۰ و اهداف احتمالی: ۱۹۰۰ ، ۲۱۵۰ و ۲۴۰۰

موقعیت‌ ترید احتمالی ۲: محدوده تقاضا ۱۲۷۰ تا ۱۱۶۰  مناسب خرید و انتظار برگشت از این محدوده بعد از رویت و حد ضرر ۱۱۰۰ و اهداف احتمالی: ۱۹۰۰ ، ۲۱۵۰ و ۲۴۰۰

.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه