ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

یک موقعیت خرید در سهم خفناور

saham
ب

در نمودار روزانه سهم خفناور شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث متقارن با فشردگی مناسب هستیم. با توجه به روند قبل از شکل گیری الگو و همچنین ماهیت ادامه دهنده الگو، انتظار داریم که پس از شکست ضلع بالا در مرحله اول حرکتی معادل ۳۳% (محدوده ۱۰۵۰ تومان) و در مرحله دوم حرکت صعودی ۱۴۰ درصدی در انتظار این سهم باشد.

پس از شکل گیری شرایط ورود، حد ضرر تثبیت زیر ۶۲۰ تومان خواهد بود.

نمودار سهم خفناور
نمودار سهم خفناور در تایم فریم روزانه
طلاچارت

ارسال دیدگاه