ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل سهام خدیزل و یک موقعیت خرید!

stock analysis
ب

تحلیل سهام خدیزل- و یک موقعیت خرید!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی: مناطق خرید:  ۶۴۰۰ تا ۵۸۹۰ و   اهداف خرید: ۷۵۴۰ ، ۸۵۴۰ و ۹۸۰۰ | حد ضرر ۵۳۶۰

.

پرایس اکشن: قیمت با اصلاح و کاهش خوبی در چند روز گذشته روبرو بوده است اما روز گذشته با برخورد به یک دامنه تقاضا با واکنش برگشتی همراه شده که به نظر میرسد این واکنش با توجه به حرکات قیمتی می تواند منجر به برگشت و افزایش قیمت به سمت اهداف شود.

نکات فعلی: روند در حال حاضر اصلاحی است که با توجه به برخورد اخرین کف در این نماد میخواهد با واکنش برگشتی مواجه باشد و حد ضرر خریداران در زیر سطح قیمتی ۵۳۶۰ قرار دارد.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی: در صورت رویت مجدد منطقه تقاضا ۶۴۰۰ تا ۵۸۹۰ فرصت دوباره برای خریداران است و عدم شکست کف قیمتی  ۵۳۶۰  احتمال افزایش تا اهداف ۷۵۴۰ ، ۸۵۴۰ و ۹۸۰۰

.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه