ثبت نام

تحلیل سکه و آبشده طلا

Iran-gold-market-weekly-analysis
ب

تحلیل سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۹ مردادماه ۹۷

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته بعد از کاهش شدید مجدد مارکت استارت خود را زد و با افزایش قیمت سکه و ابشده مواجه شد. این درحالی است که در هفته گذشته بسته ارزی بانک مرکزی ارائه شده بود.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

طبق تحلیل قبلی متاسفانه کاهش قیمت ادامه نداشت و با افزایش شارپی از همان دامنه تقاضای که در محدوده سه میلیون قرار داشت با برگشت قیمت مواجه بود این در حالی بود که سیاست های بانک مرکزی باز هم ناکارامد بود و عدم توجه تقاضا قیمت به این اقدامات نبود فرصت های شغلی مردم است و به نظر میرسد باید سیاست های به کار گیرند تا تقاضا مردم برای خرید طلا و ارز کاهش پیدا کند که این سیاست فرصت شغلی است!

به نظر میرسد طبق تکنیکال دامنه تقاضا  ۳,۶۲۰,۰۰۰ و دامنه عرضه ۴,۱۶۰,۰۰۰ سطوح شکست هفته جدید هستند و با شکست هر کدام می توان جهت فعلی قیمت را تشخیص داد و قیمت به سمت دامنه های در جهت شکست حرکت خواهد کرد.

پس فرصت خریداران مجدد یا با رویت دامنه تقاضا اول است و یا با شکست دامنه عرضه اول است!

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

محور نوسان:  ۲,۶۴۷,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول:۴,۱۶۰,۰۰۰ – ۴,۱۰۲,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۳۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۴,۶۹۶,۰۰۰ – ۴,۶۲۲,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۳,۷۳۵,۰۰۰ – ۳,۶۲۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم:  ۳,۰۵۰,۰۰۰ – ۲,۹۶۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۷۴۰,۰۰۰ – ۲,۶۴۷,۰۰۰


 

 

تحلیل آبشده نقدی

هم اکنون آبشده نقدی هم با شکست نامعتبر شده خود بعد از شکست ۱,۱۳۰,۰۰۰ مجدد قیمت به ۱,۳۳۸,۰۰۰ رسید و در حال حاضر دامنه عرضه ۱,۳۳۸,۰۰۰ و دامنه تقاضا ۱,۲۵۰,۰۰۰ می بایستی شکسته شوند تا روند قمیت مشخص شود و بعد از شکست یکی از دامنه عرضه و تقاضا اول قیمت راه خود را به در جهت شکست پیش خواهد گرفت.

پس فرصت خریداران مجدد یا با رویت دامنه تقاضا اول است و یا با شکست دامنه عرضه اول است!

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.


 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

محور نوسان: ۹۷۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۳۳۷,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۴۴۸,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۲۷۷,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۱۴۰,۰۰۰۱,۱۱۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۰۶۰,۰۰۰۱,۰۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۹۹۵,۰۰۰ – ۹۷۳,۰۰۰

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

آرشیو تحلیل سکه نقدی و آبشده طلا

چشم انداز

طی هفته گذشته سکه نقدی برخلاف نظرات معامله گران و پیگیری های بانک مرکزی با کاهش یک میلیونی مواجه بود و ابشده طلا هم با کاهش ۳۰۰ هزارتومانی مواجه شد، به نظر میرسد کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

طبق تحلیل سکه نقدی نتوانست با روبرو شدن به سطح نارنجی واکنش نشان دهد و با شکست خیلی قوی روبرو بود به نظر میرسد همچنان خریداری در این منطقه وجود ندارد و کاهش قیمت به سمت دامنه نارنجی بعدی یعنی ۲,۶۴۷,۰۰۰ وجود دارد و اخرین فرصت خریداران این این منطقه خواهد بود و پس از آن با عبور از این سطح پتانسیل صعودی به پتانسیل کاهشی تبدیل خواهد شد و انتظار کاهش اصلی بعد از عبور از 2,647,000 وجود دارد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید. 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

محور نوسان:  2,647,000

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۳,۵۰۷,۰۰۰ - ۳,۴۲۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۷۵۰,۰۰۰ - ۳,۶۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۴,۱۶۰,۰۰۰ - ۴,۱۰۲,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۳,۰۵۰,۰۰۰ - ۲,۹۶۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: 2,740,000 - 2,647,000


 

 

تحلیل آبشده نقدی

هم اکنون ابشده طلا از سطح نارنجی یعنی ۱,۱۳۸,۰۰۰ گذر کرده است و به نظر میرسد همانند سکه نقدی با کاهش بیشتری روبرو شود. و اخرین فرصت خریداران در دامنه نارنجی بعدی یعنی 973,000 است که در صورت رویت و عدم شکست این سطح قیمت تا سطح های عرضه خود هدایت می شود و در صورت عبور از آن پتانسیل صعودی کاملا به کاهشی تبدیل خواهد شد و هر سطح عرضه فرصت خوبی برای فروشندگان است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

محور نوسان: ۹۷۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۲۰۰,۰۰۰ - ۱,۱۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۲۵۰,۰۰۰ - ۱,۲۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۳۳۷,۰۰۰ - ۱,۳۰۹,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۰۶۰,۰۰۰ - ۱,۰۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۹۵,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

چشم انداز

در چند روز گذشته سکه نقدی در دامنه ۳,۷۵۰,۰۰۰  تا ۴.۱۶۰.۰۰۰ در نوسان بود و آبشده نقدی توانست با رویت دامنه عرضه از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند  و با کاهش روبرو بود اما مجدد به محدوده دامنه عرضه اول خود بازگشته است.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

در چند روز گذشته تحلیلی ارائه شد اما برای همه درک تحلیل یکم سخت اما باور کنید که همه چیز خیلی ساده بیان کرده بودم و باز سعی میکنم ساده تر تحلیل را ارائه دهم.

سطوح نارنجی در سکه نقدی بیانگر حداقل کاهش قیمت و بازگشت قیمت است یعنی چیزی که میبینیم سکه می تواند تا سطوح نارجی کاهش پیدا کند و سپس با برگشت مواجه باشد اما این حداقل است و شاید بالاتر از این سطوح بازگردد پس شما فقط با استفاده از رویت خطوط سبز برای اخذ خرید و در خطوط قرمز برای اخذ فروش تصمیم میگیرد. در واقع دامنه های عرضه و تقاضا بهترین سطوح برای بازگشت قیمت و مشخص کردن تکلیف قیمت برای نوسان است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید. 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

محور نوسان: ۳.۳۱۳,۰۰۰ و ۲,۶۴۷,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۴,۱۶۰,۰۰۰ - ۴,۱۰۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۴,۵۰۶,۰۰۰ - ۴,۳۷۴,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۴,۷۰۰,۰۰۰ - ۴,۶۲۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۳,۸۳۰,۰۰۰ - ۳,۷۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۳,۵۶۲,۰۰۰ - ۳,۴۸۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۳,۳۶۷,۰۰۰ - ۳,۳۱۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۳,۰۵۰,۰۰۰ - ۲,۹۶۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا پنجم: ۲,۷۴۰,۰۰۰ - ۲,۶۴۷,۰۰۰


 

 

تحلیل آبشده نقدی

هم اکنون ابشده طلا در وضعیت رنج و فشردگی صعودی بعد از برخورد به دامنه عرضه اول خود با یک واکنش برگشتی از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شده است و به نظر میرسد با شکست دامنه عرضه و تقاضا اول نوسان بیشتری از خود نشان دهد. 

از نظر تکنیکالی معامله گران می توانند برای اخذ خرید با رویت دامنه های سبز یا تقاضا برای اخذ خرید و دامنه های قرمز یا عرضه برای اخذ فروش تصمیم تصمیم بگیرند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

محور نوسان:  ۱,۱۳۸,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۳۴۶,۰۰۰ - ۱,۳۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۴۴۸,۰۰۰ - ۱,۴۱۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۲۷۱,۰۰۰ - ۱,۲۵۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۲۱۳,۰۰۰ - ۱,۱۸۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۱۶۲,۰۰۰ - ۱,۱۳۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۰۶۰,۰۰۰ - ۱,۰۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا پنجم: ۹۹۵,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

چشم انداز

طی هفته گذشته آنچه که برای هدف اصلی سکه مشخص کرده بودیم رویت شد و قیمت بالاتر از آن هدف هم پیش روی داشت و توانست عدد ۴,۷۰۰,۰۰۰ هم رویت کند و سپس با کاهش شدیدی در امروز به عدد ۳,۸۰۰,۰۰۰ رسید و هم اکنون در دامنه ۴,۰۰۰,۰۰۰ در نوسان است.اما آبشده نقدی تنها با رویت هدف ۱,۴۰۰,۰۰۰ خود روبرو بود و سپس با کاهش ۲۰۰ هزارتومانی مواجه شد.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

در ادامه هفته سکه می تواند با رویت دامنه عرضه و تقاضا اول خود با برگشت مواجه شود. اما با توجه به پتانسیل موجود همچنان روند صعودی پایدار است و چنانچه بتواند یکی از دامنه های مهم که در تصویر به رنگ نارنجی است که دامنه اول ۳.۳۱۳,۰۰۰  اولین هشدار است و قیمت را به سمت دامنه نارنجی ۲,۶۴۷,۰۰۰ هدایت می کند که با شکست این دامنه میتوان به کاهش اصلی و عملی و تشکیل یک روند کاهشی برای رسیدن به عدد نرمال خود هدایت می شود و اماااااا اگر دامنه نارنجی ۳.۳۱۳,۰۰۰ و ۲,۶۴۷,۰۰۰ شکسته نشوند ما همچنان در روند صعودی خواهیم ماند.و رویت هر کدام فرصت برای خریداران است و حد ضرر آن دقیق با از دست رفتن هر کدام درنظر گرفته می شود و البته در صورتی که سکه تا فردا با رویت دو دامنه عرضه مواجه شود احتمال واکنش برگشت وجود دارد پس دو فرصت برای فروشنده هم در نمودار دیده می شود و حد ضرر فروشندگان سقف فعلی سکه یعنی ۴,۷۰۰,۰۰۰ است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۳.۳۱۳,۰۰۰ و ۲,۶۴۷,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۴,۵۰۶,۰۰۰ - ۴,۳۷۴,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۴,۷۰۰,۰۰۰ - ۴,۶۲۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۳,۵۶۲,۰۰۰ - ۳,۴۸۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۳,۳۶۷,۰۰۰ - ۳,۳۱۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۳,۰۵۰,۰۰۰ - ۲,۹۶۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۷۴۰,۰۰۰ - ۲,۶۴۷,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


 

 

تحلیل آبشده نقدی

هم اکنون ابشده نقدی هم همانند سکه عمل میکند و با وجود دو سطح نارنجی که بیانگر هشدار اول و تغییر روند است می توان برای نقطه قوتی برای پایداری روند صعودی باشد، هم اکنون دامنه  نارنجی اول ۱,۱۳۸,۰۰۰ و دامنه دوم ۹۷۳,۰۰۰ است و خریداران با رویت محدوده هر کدام از این دامنه ها و دامنه های تقاضا با عدم شکست هر کدام می توانند فرصت خرید را امتحان کنند و فروشندگان هم با رویت دو دامنه عرضه که در دامنه های زیر ذکر شده است فرصت فروش خود را امتحان کنند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان:  ۱,۱۳۸,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۳۴۶,۰۰۰ - ۱,۳۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۴۴۸,۰۰۰ - ۱,۴۱۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۲۱۳,۰۰۰ - ۱,۱۸۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۱۶۲,۰۰۰ - ۱,۱۳۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۰۶۰,۰۰۰ - ۱,۰۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹۹۵,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل های طلاچارت قیمت با افزایش چشم گیری به تارگت های خود رسید و سکه نقدی به ۳,۴۵۰,۰۰۰ و ابشده نقدی در دامنه سقف قیمتی خود یعنی ۱,۱۸۸,۰۰۰ در نوسان است.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

در این هفته دامنه قیمتی که در محدوده ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳,۵۲۰,۰۰۰ دامنه تقاضا قوی تشکیل داده است که این تریکس با شکست کف ۳,۳۰۰,۰۰۰ پتانسیل خود را از دست می دهد که موجب کاهش به سمت دامنه ۳,۰۰۰,۰۰۰ می شود اما با عدم پایداری تریکس موجود در محدوده اشاره شده قیمت می تواند موجب افزایش بیشتر به سمت هدف ۳,۷۸۰,۰۰۰ حرکت می کند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۲,۶۵۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۳,۵۴۸,۰۰۰ - ۳,۵۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۷۷۷,۰۰۰ - ۲,۷۴۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۳,۳۵۰,۰۰۰ - ۳,۳۱۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۳,۰۲۰,۰۰۰ - ۲,۹۸۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۹۱۰,۰۰۰ - ۲,۸۶۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۶۷۰,۰۰۰ - ۲,۶۵۰,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


 

 

تحلیل آبشده نقدی

هم اکنون ابشده طلا بعد از شکست سقف خود و برگشت به دامنه تقاضا ایجاد شده ای که در قبل از شکست سقف ایجاد نموده بود با رویت آن موجب افزایش قرار گرفت و هم اکنون در محدوده ۱,۲۰۰,۰۰۰ در نوسان است به نظر میرسد این هفته با پایداری در بالای دامنه تقاضا اول خود بتواند به تارگت های بعدی خود دست پیدا کند.و با شکست دامنه تقاضا اول با کاهش به سمت دامنه های تقاضای بعدی خود هدایت می شود.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۹۵۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۲۹۵,۰۰۰ - ۱,۲۸۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۴۰۰,۰۰۰ - ۱,۳۹۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۱۶۰,۰۰۰ - ۱,۱۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۰۵۵,۰۰۰ - ۱,۰۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹۸۲,۰۰۰ - ۹۷۳,۰۰۰

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.
   

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

چشم انداز

در هفته گذشته در سکه و آبشده نقدی با افزایش قیمت روبرو بودیم. سکه نقدی تا سقف خود افزایش پیدا کرد و آبشده نقدی هم توانست به دامنه عرضه اول خود دست پیدا کند.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

سکه نقدی مجدد به سقف فعلی خود نزدیک شده است، در این هفته به نظر میرسد باید منتظر ایجاد یک سقف جدید باشیم اما برای شکست این سقف نیاز به پتانسیل دارد و درصورتی که فراهم شود این اتفاق خواهد افتاد. برای فروشندگان سکه نقدی شکست سقف فعلی بیانگر بستن معامله  آنان است اما برای خریداران شکست ۲,۶۵۰,۰۰۰ بیانگر این امر خواهد بود. به نظر میرسد تا زمانی که قیمت در بالای ۲,۶۵۰,۰۰۰ قرار دارد با پتانسل صعودی همراه خواهد بود.

 

محور نوسان: ۲,۶۵۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۳,۰۴۸,۰۰۰ - ۳,۰۲۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۲۵۰,۰۰۰ - ۲,۲۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۳,۴۴۵,۰۰۰ - ۳,۴۱۰,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۸۹۶,۰۰۰ - ۲,۸۶۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۸۲۵,۰۰۰ - ۲,۸۱۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۷۱۴,۰۰۰ - ۲,۶۸۷,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۶۵۰,۰۰۰


 

 

 

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده نقدی قیمت در محدوده یکی از دامنه های عرضه خود قرار گرفته است اما در روزهای گذشته آن را شکست. به نظر میرسد این دامنه خاصیت خود را از دست داده است و می تواند موجب افزایش قیمت شود.با توجه به اینکه قیمت سکه نقدی به سقف فعلی خود رسیده است، انتظار رشد آبشده نقدی در هفته جاری به سقف فعلی خود وجود دارد. اما برای رسیدن به سقف خود ممکن است اصلاحاتی هم در پیش داشته باشد. این اصلاحات در دامنه های تقاضا می تواند پایان یافته و برگشت قیمت به بالا را شاهد باشیم. شایان ذکر است که فاصله فعلی آبشده تا سقف فعلی (نسبت به فاصله سکه نقدی تا سقف فعلی) زیاد است. انتظار میرود بعد از شکست سقف فعلی سکه، آبشده طلا پتانسیل صعودی خود را برای رسیدن به سقف خود فراهم کند.

 

محور نوسان: ۹۵۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۰۵۹,۰۰۰ - ۱,۰۵۲,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۰۹۸,۰۰۰ - ۱,۰۸۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم:۱,۱۸۸,۰۰۰ - ۱,۱۷۸,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۰۲۳,۰۰۰ - ۱,۰۱۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۹۲,۰۰۰ - ۹۸۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹۶۳,۰۰۰ - ۹۵۰,۰۰۰
   

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

چشم انداز

در هفته گذشته بازار در رکود به سر برد و با کاهش در سکه نقدی و ابشده همراه بودیم و قیمت توانست بعد از عبور از دامنه تقاضا اول در سکه نقدی به دامنه تقاضا دوم خود کاهش پیدا کد و در حال حاضر با واکنش برگشتی از دامنه تقاضا دوم در محدوده ۲,۷۰۰,۰۰۰  در نوسان است.

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

از نظر تکنیکالی در صورتی که قیمت بتواند با دامنه تقاضا اول در این تحلیل عبور کند با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد اما در صورت عدم عبور مجدد با افزایش به سمت ۳,۰۰۰,۰۰۰  هدایت می شود. اما در حال حاضر سکه نقدی حداکثر می تواند تا دامنه تقاضا چهارم کاهش پیدا کند.و سپس در محدوده ۲,۳۰۰,۰۰۰ می تواند قیمت را به سمت بالا هدایت کند.

محور نوسان: ۲,۳۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۸۳۳,۰۰۰ - ۲,۸۱۴,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۹۱۹,۰۰۰ - ۲,۸۹۹,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۹۹۰,۰۰۰ - ۲,۹۶۶,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۳,۰۴۸,۰۰۰ - ۳,۰۲۹,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۶۶۷,۰۰۰ - ۲,۶۴۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۵۹۱,۰۰۰ - ۲,۵۷۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۴۳۴,۰۰۰ - ۲,۴۱۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۳۲۰,۰۰۰ - ۲,۳۰۰۰۰۰


تحلیل آبشده نقدی

در آبشده نقدی طلا قیمت نوسان خاصی در هفته گذشته نداشت اما در این هفته انتظار نوسان وجود دارد وبا رویت دامنه عرضه و تقاضا زیر می تواند با واکنش برگشتی مواجه باشیم و انتظار می رود با شکست دامنه عرضه و تقاضا اول شاهد کاهش و افزایش در جهت شکست انها باشیم.

محور نوسان: ۷۷۶,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۰۴۹,۰۰۰ - ۱,۰۳۶,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۰۹۸,۰۰۰ - ۱,۰۸۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم:۱,۱۸۸,۰۰۰ - ۱,۱۷۸,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹۶۵,۰۰۰ - ۹۵۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۸۸۹,۰۰۰ - ۸۷۴,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۷۹۸,۰۰۰ - ۷۷۶,۰۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

طی هفته گذشته سکه نقدی با افزایش مجدد به دامنه اخرین سقف خود حمله کرد و سپس با ناتوانی از پایداری در بالای سقف اخر خود با کاهش رو برو شد و در حال حاضر در دامنه سقف اخر در نوسان است.

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

از نظر تکنیکالی سکه نقدی در وضعیت صعودی است و با شکست دامنه عرضه اول و دوم خود می تواند با افزایش بیشتری روبرو شود.در صورتی که از شکست اخرین دامنه اول و دوم ناتوان باشد می تواند مجدد با کاهش روبرو شود و به دامنه های تقاضا هدایت شود.

محور نوسان: ۲,۳۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۹۷۲,۰۰۰ - ۲,۹۵۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۰۱۳,۰۰۰ - ۳,۰۴۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۳,۱۵۰,۰۰۰ - ۳,۱۳۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۳,۲۶۸,۰۰۰ - ۳,۲۵۱,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۸۴۲,۰۰۰ - ۲,۸۱۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۶۷۰,۰۰۰ - ۲,۶۵۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۵۷۷,۰۰۰ - ۲,۵۵۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۴۳۰,۰۰۰ - ۲,۴۱۱,۰۰۰

2018-07-08_seke naghdi
 

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده نقدی قیمت در محدوده کف قیمتی هفته گذشته قرار گرفته است و به نظر میرسد در این محدود تقاضا وجود دارد و با شکست دامنه عرضه اول می تواند با رویت و شکست دامنه های عرضه بعدی مواجه باشد.

در حال حاضر خریداران و فروشندگان میبایست منتظر رویت و شکست دامنه عرضه و تقاضا اول باشند.

محور نوسان: ۹۸۳,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۰۴۹,۰۰۰ - ۱,۰۴۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱,۱۱۸,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۱,۱۸۸,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹۹۲,۰۰۰ - ۹۸۳,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۵۷,۰۰۰ - ۹۴۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹۱۹,۰۰۰ - ۹۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸۹۲,۰۰۰ - ۸۸۵,۰۰۰
2018-07-08_abshodeh tala

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

چشم انداز

طی هفته گذشته سکه نقدی به بالاترین قیمت خود رسید طبق تحلیل با افزایش روبرو بود.سقف تاریخی سکه هم اکنون ۳,۰۴۰,۰۰۰ است.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

همانطور که در تحلیل قبلی بیان شد پتانسیل صعودی بسیار قوی وجود دارد و میبایستی تنها در جهت صعود همراه باشید و دامنه عای عرضه بیانگر اهداف این صعود خواهد بود.

در حال حاضرقیمت سکه در نزدیکی سقف تاریخی خود قرار دارد که دامنه ۲,۹۱۰,۰۰۰ در نوسان است.

در وضعیت فعلی قیمت می تواند با مقاومت دامنه بین ۳,۰۴۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ با کاهش روبرو شود و این کاهش می تواند تا دامنه ۲,۷۵۰,۰۰۰ کاهش پیدا کند و سپس با از دست رفتن این دامنه باکاهشی بیشتر به سمت ۲,۳۰۰,۰۰۰ هدایت می شود.

دامنه های عرضه و تقاضا نزدیک قیمت واکنش برگشتی کمی نصبت به دامنه های دورتر خواهد داشت.

 

 

محور نوسان: ۲,۳۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۹۷۰,۰۰۰ - ۲,۹۵۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۳,۰۴۱,۰۰۰ - ۳,۰۲۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۳,۱۵۰,۰۰۰ - ۳,۱۳۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۳,۲۶۸,۰۰۰ - ۳,۲۵۱,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۸۱۸,۰۰۰ - ۲,۸۰۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۷۶۴,۰۰۰ - ۲,۷۵۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۶۶۳,۰۰۰ - ۲,۶۴۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۲,۵۸۰,۰۰۰ - ۲,۵۶۹,۰۰۰

analysis seke naghdi 9 tir97

 

 

 

تحلیل آبشده نقدی

در این نماد قیمت سقف قیمتی جدید ایجاد کرده است که به بالای ۱ میلیون تومان قرار دارد و در تحلیل قبلی انتظار رویت ۱ میلیون تومان بود اما بیشتر از ۱ میلیون رسید. در حال حاضر سقف قیمتی جدید آبشده نقدی ۱,۱۸۶,۰۰۰ است.

با توجه به قرار گیری قیمت به نظر میرسد این نماد بعد از رویت دو دامنه عرضه خود کاهش نصبی ایجاد کنند و درصورت برگشت از دامنه های عرضه با رشد بیشتری همراه خواهد بود.

رویت دامنه های تقاضا میتواند موجب افزایش قیمت شود و بنابراین معامله گران می توانند با رویت هر یک از دامنه ها و رعایت حد ضرر وارد معامله شوند.

 

 

محور نوسان: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۱۲۵,۰۰۰ - ۱,۱۱۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۱۸۶,۰۰۰ - ۱,۱۷۳,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۰۱۱,۰۰۰ - ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۴۴,۰۰۰ - ۹۳۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸۸۱,۰۰۰ - ۸۷۴,۰۰۰
abshodeh-naghdi-9tir97
 

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

 

 

 

چشم انداز

در ابتدای هفته قیمت با فریب بانک مرکزی به دامنه ۲,۳۰۰,۰۰۰ کاهش پیدا کرد و سپس با رویت دامنه تقاضا اول که در تحلیل گفته شده بود مورد افزایش قرار گرفت. 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

در حال حاضر حرکات قیمتی نشان میدهد که در صورت عبور از سقف قیمتی ۲,۶۰۰,۰۰۰ و پایداری قیمت در بالای دامنه تقاضا اول (۲,۴۲۷,۰۰۰ - ۲,۴۱۴,۰۰۰) میتواند با افزایش روبرو شود و اهداف این سناریو شامل دامنه های تقاضا ۲,۷۴۰,۰۰۰ - ۲,۸۸۶,۰۰۰ باشد.

شایان ذکر است که با توجه به پتانسیل موجود و روند صعودی شکل گرفته شده توصیه می شود که در جهت روند صعودی عمل نمایید.و دامنه های عرضه برای اهداف صعودی تلقی می شود.

 

محور نوسان: ۲,۳۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۵۵۳,۰۰۰ - ۲,۵۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۶۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۷۴۰,۰۰۰ - ۲,۷۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۲,۸۸۶,۰۰۰ - ۲,۸۷۰,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۴۲۷,۰۰۰ - ۲,۴۱۴,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۳۲۰,۰۰۰ - ۲,۳۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

 

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده اول هفته قیمت با رویت دامنه تقاضا اول روبرو شود و موفق به افزایش ۵۰ هزارتومانی در این نماد شد و همانطور که دیده می شود با توجه به پتانسیل صعودی با عدم واکنش با دامنه های عرضه روبرو است و در حال حاضر در محدوده سقف قیمتی ۹۴۵,۰۰۰ قرار دارد که در صورت عبور و پایداری قیمت در بالا دامنه تقاضا اول و دوم انتظار افزایش ۵۰ هزارتومانی وجود دارد.

 

 

محور نوسان: ۸۸۵,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹۴۵,۰۰۰ - ۹۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۹۷۳,۰۰۰ - ۹۷۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۰۰۰,۰۰ - ۹۹۵,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹۳۲,۰۰۰ - ۹۲۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۱۷,۰۰۰ - ۹۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸۸۹,۰۰۰ - ۸۸۵,۰۰۰

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

طی هفته گذشته سکه نقدی توانست با پایداری در بالای ۲,۳۰۰,۰۰۰ با افزایش بیشتری روبرو شود و سطح قیمتی ۲,۶۰۰,۰۰۰ را رویت کرد و سپس با کاهش شدیدی روبرو شد، اما هنوز پتانسیل مثبت در سکه نقدی برقرار است و می تواند در صورت رویت دامنه های تقاضا خود مجدد با افزایش روبرو شود.

در صورتی که اقدامات درستی صورت گیرد سکه نقدی می تواند به کاهش خود ادامه دهد اما این کاهش می تواند تا دامنه ۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ادامه داشته باشد و مجدد با تمایلات صعودی مواجه شود.

محور نوسان: ۲,۱۱۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۴۴۳,۰۰۰ - ۲,۴۲۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۵۵۳,۰۰۰ - ۲,۵۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۶۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۸۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۳۱۳,۰۰۰ - ۲,۳۰۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۲۲۲,۰۰۰ - ۲,۲۰۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۱۳۲,۰۰۰ - ۲,۱۱۵,۰۰۰

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده طلا همانند سکه نقدی با شکست سقف ۹۰۲,۰۰۰ توانست با رشد ۴۰ هزارتومانی مواجه شود و سپس با کاهش به زیر ۹۰۲,۰۰۰ برگشته است و دلیل این کاهش وحده و اقدام جدید بانک مرکزی است که باید دید باز هم موجب رشد میشود یا اینکه کاهش قیمت ها شروع شده است!

به هرحال هر اقدامی شود می توان با توجه به سطوح عرضه و تقاضا و جهت قیمت وارد معامله شد.اما در حال حاضر انتظار می رود با کاهش ملایم به سمت دامنه های تقاضا هدایت شود و سپس مورد تقاضا قرار گیرد.

محور نوسان: ۷۸۲,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹۰۹,۰۰۰ - ۹۰۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۹۲۰,۰۰۰ - ۹۱۶,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۹۴۵,۰۰۰ - ۹۴۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸۸۹,۰۰۰ - ۸۸۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۸۸۰,۰۰۰ - ۸۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸۵۸,۰۰۰ - ۸۵۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸۴۳,۰۰۰ - ۸۳۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا پنجم: ۸۲۹,۰۰۰ - ۸۲۳,۰۰۰

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷

وضعیت بازار به روایت سانحه طبیعی

زمانی که حوادث طبیعی مانند سیل اتفاق می افتد هیچ عاملی جلودار جلوگیری از این اتفاق نیست. و باید فقط نشست و نگاه کرد به این اتفاق بد که شاید منجر به کشته شدن هزاران نفر شود. ولی اما دیده ایم که توی خیلی از قسمت های دنیا با ایجاد سد یا راهکارهای این حوادث رو تا حدودی کنترل می کنند.به هرحال تلاش خود برای جلوگیری اینکار تا حد توانایی خودشان انجام می دهند.

در بازار مالی ما با همچین سانحه ای در طی دو سال اخیر روبرو بودیم و مسئولین که بانک مرکزی هستند بجای ایجاد راهکارهای برای مهار این بحران اقتصادی فقط تنها سنخرانی های زیبایی کردند و هیچ کدوم از وعده های داده شده عملی نشد.

به نظر میرسد هنوز این سیل ادامه دارد و می بایست منتظر تخلیه تقاضا در طلا باشیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور جذابیت متقاضیان بیشتر می شود.

تا زمانی که در بهمود اقتصادی کشور قدمی برداشته نشود انتظار هیچ ثباتی در بازار مالی نخواهیم داشت.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

با توجه به عرضه و تقاضا در سکه نقدی، قیمت حرکت خاصی ایجاد کرده است که با شکست سقف قیمتی خود یعنی ۲,۰۰۰,۰۰۰ می تواند با رشد بیش از ۲۰۰ هزارتومان مواجه باشد.و اما با عدم شکست سقف قیمت می تواند با کاهش ۲۰۰ هزارتومانی مواجه باشیم. و قیمت با برخورد به دامنه های تقاضا می توانند با برگشت روبرو شود.

در بالای سقف فعلی دو دامنه عرضه محاسباتی وجود دارد. انتظار می رود با شکست سقف قیمتی سکه نقدی قیمت بتواند در این دو دامنه عرضه با کاهش روبرو شود.

سناریوهای زیر با توجه به عرضه و تقاضا های ارائه شده ذکر شده است.

محور نوسان: ۱,۷۱۹,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۰۰۰,۰۰۰ - ۱,۹۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۱۴۰,۰۰۰ - ۲,۱۲۲,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۲۸۰,۰۰۰ - ۲,۲۶۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۸۵۰,۰۰۰ - ۱,۸۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۱,۷۹۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۷۴۴,۰۰۰ - ۱,۷۱۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۰۳,۰۰۰ - ۱,۵۸۰,۰۰۰

تحلیل آبشده نقدی و شنبه ای طلا 

در آبشده سکه قیمت همچنان افزایشی است اما معامله خاصی در آن صورت نمی گیرد و قیمت در حال حاضر تحلیل خاصی در وضعیت فعلی ان وجود ندارد.

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۷

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

 وضعیت بسیار بدی در سکه دیده می شود و در اخرین تحلیل سال گذشته قیمت با لمس دامنه تقاضا اول خود با رشد ۱۳۰ هزارتومانی مواجه شد، این یعنی در طول مدت ۲۰ روز اتفاق افتاده است!به نظر میرسد سطح های عرضه هیچ کدام واکنش خاصی نشان نمیدهند و بایست بانک مرکزی با اقدامات جدی تری وارد بازار شود. و از عهده دادن به بازار دوری کند.از نظر تکنیکالی قیمت در حال حاضر به اوج درد فروشنده رسیده و در هفته جاری می بایست با اصلاح قیمتی کاهش پیدا کند، اما قطعیتی در خصوص کاهش قیمت وجود ندارد. پس تنها دامنه های تقاضا مدنظر خواهد بود و خریداران می توانند نسبت به دامنه های تقاضا وارد معامله شوند. دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱,۵۸۴,۰۰۰ - ۱,۵۷۴,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۵۴۰,۰۰۰ - ۱,۵۲۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۴۶۷,۰۰۰ - ۱,۴۵۵,۰۰۰
  

تحلیل آبشده طلا نقدی

در آبشده نقدی طلا همانند سکه نقدی در وضعیت بدی به سر می برد و نبود عرضه طلا در بازار قیمت را با افزایش خیلی زیادی روبرو می کند، و از طرفی با گران شدن دلار داخلی کمکی بیشتر برای افزایش قیمت شده است، و به نظر میرسد قیمت با رسیدن به دامنه های تقاضا خود برای خریداران می تواند سودده باشد و ورود در دامنه های عرضه بسیار پرریسک خواهد بود.

هرچند باید مواظب اقدامات بانک مرکزی هم باشیم. 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۶۵۰,۰۰۰ - ۶۴۶,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا دوم: ۶۳۷,۰۰۰ - ۶۳۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۱۶,۰۰۰ - ۶۱۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا چهارم: ۶۰۶,۰۰۰ - ۶۰۲,۰۰۰ هزار تومان
 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در آبشده شنبه ای از اول هفته گذشته معامله ای صورت نگرفته و این دردناکترین وضعیت اقتصادی در بازار طلا است و باید دید که این وضعیت چه روزی به پایان میرسد، اما کار از کار گذشته و زمانی که باید بانک مرکزی دست بکار میشد خیلی دیر شده است و این وضعیت نیاز به زمان زیادی برای نرمال شدن دارد.

به هرحال در وضعیت فعلی باید دید قیمت در چه سطحی بازگشایی میشود و همچنان سطوح عرضه وتقاضا در آبشده شنبه ای همان است و در صورت بازگشایی اعداد جدیدی خواهیم داشت، پس از تحلیل آبشده شنبه فعلا صرف نظر میکنیم و سطوح عرضه و تقاضایی آن را اعلام نمیکنیم.

  

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست