دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آشنایی با نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران

معرفی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران

شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران با رسالت نقش آفرینی در اکوسیستم اقتصاد مقاومتی و صیانت از ارزش پول ملی از طریق ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارای ارزهای خارجی و انسجام بخشی به آن، ماموریت دارد تا با شناسایی بازیگران، ذینفعان و طرف های عرضه و تقاضای بازار ارز و سامان دهی عوامل موثر بر این بازار از جمله نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین با اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های استراتژیک به اهداف بنیادین تأسیس و راه اندازی این بازار دست یابد. از اهداف اساسی تاسیس این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  کشف نرخ واقعی ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا
  •  کمک به ثبات نرخ ارز با نهادینه کردن عملیات بازارگردانی بازیگران اصلی بازار ارز
  •  ایجاد بازاری کارا، منصفانه و شفاف برای معاملات ارزی
  •  کمک به یکسان سازی نرخ ارز
  •  ایجاد سازوکاری امن و قابل اتکا برای انجام تسویه وجوه معاملات ارزی
  •  هویت بخشی و سامان دهی بازیگران عمده بازار ارز
  •  اعتباربخشی و رتبه بندی اعضاء و بازیگران عمده بازار ارز

 

منبع: ice.ir

ارسال دیدگاه