تحلیل سهم حسینا

stock-market-analysis
ب

تحلیل هفتگی سهم حسینا

در تایم فریم هفتگی این سهم شاهد شکل گیری یک ناحیه حمایتی بسیار قوی در محدوده ۶۶۵-۶۴۵ هستیم. حسینا با رسیدن به نزدیکی این ناحیه با صف خرید سبکی مواجه شده است.

 

 

 

در تایم فریم روزانه اگر خط روند نزولی موجود در تصویر شکسته شود، احتمال افزایش قیمت تا اهداف ۸۴۰-۹۰۰-۹۶۰ وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

باز هم به سراغ تایم فریم هفتگی می‌رویم. اگر در این تایم فریم سطح مقاومتی ۱۰۰۰ تومان شکسته شود، حرکت صعودی خوبی (حداقل ۳۴۰ تومان) در انتظار این سهم خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست