تحلیل اونس طلا

gold-weekly-analysis
ب

تحلیل اونس طلا ۳۰ دی ماه ۹۷

 

چشم انداز 

طی هفته گذشته اونس طلا مطابق هفته اخیر خود با رویت مجدد دامنه عرضه با کاهش خوبی به سمت دامنه تقاضا هدایت شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در کوتاه مدت

طبق تحلیل هفته گذشته عرضه تایم هفتگی و دامنه عرضه اول تایم چهارساعته مانع از رشد بیشتر قیمت شد و مجدد با رویت این دامنه فرصت خوبی برای فروشندگان رقم زد، هم اکنون در جایگاهی است که می تواند برای خریداران فرصت خوبی باشد و با عدم شکست دامنه های تقاضا برای خریداران مناسب است.

خریداران همچنان با رویت دامنه های تقاضا می توانند با افزایش قیمت همراه شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۷۶ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۸ – ۱۲۹۴
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۰۱۳۰۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۳۳۱۳۲۵

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۸۰ – ۱۲۷۶
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۸ – ۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۳

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

آرشیو تحلیل اونس طلا

 

تحلیل اونس طلا ۲۳ دی ماه ۹۷

 

چشم انداز 

طی هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه اول خود با کاهش های خوب فرصت های خوبی برای فروشندگان به همراه داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در کوتاه مدت

اونس طلا بعد از عبور از مقاومت های ۱۲۱۴ و ۱۲۳۷ موفق شد به سادگی از دامنه ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۸ هم عبور کند و خود را به ناحیه معاملاتی ۱۲۷۸ الی ۱۲۹۶ برساند ، این ناحیه درست در زیر مقاومت بسیار مهم اونس طلا یعنی ناحیه ۱۲۹۶ الی ۱۳۰۶ می باشد که به نظر عبور از آن کار آسانی نیست در حال حاضر اونس به مدت ۲ هفته است که در زیر این ناحیه در نوسان است و کندل های هفتگی نشان دهنده  تردید خریداران و فروشندگان می باشد.

 

به لحاظ فاند اختلاف دموکرات ها و رئیس جمهور آمریکا ، تعطیلی دولت فدرال به مدت ۳ هفته ، اختلافات تعرفه ای آمریکا و چین و مهتر از همه دیدگاه فدرال رزرو در خصوص  احتمال کاهش نرخ بهره از جمله عواملی است که می تواند ناحیه ۱۲۹۶ الی ۱۳۰۶ را بشکند .

 

در حال حاضر مهمترین منطقه حمایتی ۱۲۷۶ الی ۱۲۸۰ می باشد و مهمترین منطقه عرضه معاملاتی ۱۲۹۶ الی ۱۳۰۶ می باشد .

 

همچنان دامنه عرضه هفتگی اونس طلا در محدوده ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ می تواند مانع از رشد قیمت شود و در تایم چهارساعته اونس طلا دامنه های عرضه و تقاضا می تواند تبادلی برای خریداران و فروشندگان باشد و ورود در محدوده های عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان با توجه به توجه بازه حرکتی و جایگاه مناسب است.

خریداران همچنان با رویت دامنه های تقاضا می توانند با افزایش قیمت همراه شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۷۶ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۸ – ۱۲۹۴
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۰۱۳۰۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۳۳۱۳۲۵

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۸۰ – ۱۲۷۶
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۸ – ۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۳

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا ۱۶ دی ماه ۹۷

 

 

چشم انداز 

طی هفته گذشته اونس طلا با توجه به شروع سال جدید میلادی اونس طلا با تقاضا خوبی تا محدوده ۱۳۰۰ افزایش پیدا کرد و سپس با عرضه قیمت مجدد در محدوده ۱۲۸۰ قرار گرفت.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا در کوتاه مدت

همچنان دامنه عرضه هفتگی اونس طلا در محدوده ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ می تواند مانع از رشد قیمت شود و در تایم چهارساعته اونس طلا دامنه های عرضه و تقاضا می تواند تبادلی برای خریداران و فروشندگان باشد و ورود در محدوده های عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان با توجه به توجه بازه حرکتی و جایگاه مناسب است.

خریداران همچنان با رویت دامنه های تقاضا می توانند با افزایش قیمت همراه شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۶۴ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۸ – ۱۲۹۴
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۰۱۳۰۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۳۳۱۳۲۵

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۷۸ – ۱۲۷۴
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۸ – ۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۳

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا ۹ دی ماه ۹۷

تحلیل اونس طلا ۹ دی ماه ۹۷

 

چشم انداز 

طی هفته اخر میلادی اونس طلا با افزایش زیادی روبرو بود که در پایان سال میلادی به قیمت ۱۲۸۰ دست پیدا کرد. هم اکنون در همان محدوده بسته شده است.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا در کوتاه مدت

در حال حاضر اونس طلا طبق حرکات قیمتی اونس طلا وارد دامنه عرضه هفتگی می شود که مابین بازه قیمتی ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۱ است، که می تواند در این بازه قیمت از افزایش بیشتر جلوگیری شود.بنابراین دامنه های عرضه مشخص شده زیر در تایم ۴ ساعته میتواند مانع از افزایش قیمت شود و فروشندگان با رویت هر کدام میتوانند با کاهش قیمت همراه شوند.

خریداران همچنان با رویت دامنه های تقاضا می توانند با افزایش قیمت همراه شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۶۴ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۸۴ – ۱۲۸۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۰۱۳۰۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۳۳۱۳۲۵

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۶۸ – ۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۳
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۵ – ۱۲۴۱

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا ۲۵ آذر ماه ۹۷

چشم انداز 

طی هفته گذشته قیمت با تشکیل سقف قیمتی  ۱۲۵۰ با کاهش همراه شد و قیمت در محدوده  ۱۲۳۸ به بازار پایان داد.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا در کوتاه مدت

در اونس طلا این هفته باید منتظر رویت دامنه های تقاضا باشیم اما به نظر میرسد قیمت با عبور از محور نوسان ۱۲۲۹ با کاهش همراه شود و برای رویت دامنه های تقاضا دوم و سوم تمایلات نزولی بیشتری داشته باشد.

چنانچه قیمت بتواند در بالا محور نوسان پایدار باقی بماند همچنان می تواند با افزایش به سمت دامنه تقاضا اول هدایت شود. و حد ضرر خریداران همواره در زیر محور نوسان ۱۲۲۹ قرار دارد و حد ضرر فروشندگان بعد از رویت دامنه عرضه اول در بالای آن قرار دارد.هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه محل ورود خرید و فروش است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۲۹ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۵۰ – ۱۲۴۷
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۶۶۱۲۵۸

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۳ – ۱۲۲۹
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۲۱ – ۱۲۱۶
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۱۲ – ۱۲۰۷.۵۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه