ثبت نام

تحلیل اونس طلا

طلاچارت
gold-weekly-analysis
ب

تحلیل اونس طلا ۲۴ تیر ماه ۹۸

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت اونس طلا طی هفته گذشته با رویت مجدد دامنه تقاضا اول با واکنش برگشتی مواجه شد و سپس به سمت دامنه عرضه هدایت شد و با رویت دامنه عرضه اول با کاهش قیمت روبرو شد.بنابراین معامله گران اونس طلا با بازدهی خوبی طبق تحلیل مواجه بوده اند.

.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۸ و ۱۴۳۳ تا ۱۴۳۹ و ۱۴۵۲ تا ۱۴۶۳ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

.

خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۴۵ تا ۱۳۳۷ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

.

با رویت هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه انتظار واکنش برگشتی با عدم شکست هر کدام امکان پذیر است و فرصت های احتمالی ورود برای خریداران و فروشندگان محسوب می شود.

.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۳۸۵ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۴۲۰ – ۱۴۲۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۴۳۳۱۴۳۹
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۵۲۱۴۶۳

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۹۲۱۳۸۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۶۵۱۳۵۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۳۴۵۱۳۳۷

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

آرشیو تحلیل اونس طلا

تحلیل اونس طلا ۱۷ تیر ۹۸

تحلیل اونس طلا ۱۷ تیر ماه ۹۸

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت اونس طلا در هفته ای که گذشت بعد از رویت دامنه تقاضا با افزایش روبرو شد و سپس با رویت دامنه های عرضه با کاهش روبرو شده است و مجدد با واکنش برگشتی از دامنه تقاضا روبرو شده است و هم اکنون درحال رسیدن به دامنه عرضه است.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۵ و ۱۴۳۳ تا ۱۴۳۹ و ۱۴۵۲ تا ۱۴۶۳ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنهای می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۳۸۶ تا ۱۳۷۸ و ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۴۵ تا ۱۳۳۷ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

با رویت هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه انتظار واکنش برگشتی با عدم شکست هر کدام امکان پذیر است و فرصت های احتمالی ورود برای خریداران و فروشندگان محسوب می شود.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۳۷۷ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۴۱۸ – ۱۴۲۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۴۳۳۱۴۳۹
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۵۲۱۴۶۳

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۸۶۱۳۷۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۶۵۱۳۵۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۳۴۵۱۳۳۷

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت

ارسال دیدگاه