ثبت نام

تحلیل اونس طلا | رایگان

طلاچارت
طلاچارت
gold-analysis
ب

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۱۸ فروردین ماه ۹۹

تحلیل اونس- حرکات خنثی!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

🔶مناطق خرید: ۱۵۶۵ تا ۱۵۴۵ و ۱۴۹۵ تا ۱۴۷۸ و ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰

🔶مناطق فروش: ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ و ۱۶۸۲ تا ۱۷۰۳

🔶سطح تبدیل: ۱۵۳۷

.

پرایس اکشن: قیمت در اونس طلا هم اکنون پس از کاهش از دامنه عرضه اول و رویت دامنه تقاضا اول و مجدد افزایش قیمت نشانه از حرکات اصلاحی است که به نظر میرسد در این هفته در در صورت عدم عبور از دامنه عرضه ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ همپنان مابین این دو دامنه تقاضا و عرضه باشد هرچند که عبور از ۱۶۵۳ ممکن است قیمت با رشد بیشتری به سوی عرضه های بعدی هدایت شود.

نکات فعلی: با توجه به افزایش قیمت به نظر میرسد سطح حساس این هفته دامنه عرضه ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳  است که می تواند در صورت شکست با افزایش بیشتری روبرو باشیم.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱:  فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ و ۱۶۸۲ تا ۱۷۰۳ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

موقعیت ترید احتمالی ۲: خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۵۶۵ تا ۱۵۴۵ و ۱۴۹۵ تا ۱۴۷۸ و ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

آرشیو تحلیل اونس طلا

تحلیل اونس در هفته گذشته

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ماه ۹۹

تحلیل اونس- حرکات خنثی!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

🔶مناطق خرید: ۱۵۶۵ تا ۱۵۴۵ و ۱۴۹۵ تا ۱۴۷۸ و ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰

🔶مناطق فروش: ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ و ۱۶۸۲ تا ۱۷۰۳

🔶سطح تبدیل: ۱۵۳۷

.

پرایس اکشن: قیمت در اونس طلا در هفته گذشته پس از عبور از یک محدوده عرضه با نوسانات خنثی همراه بود که هم اکنون در محدوده ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ عرضه تشکیل شده است که می تواند در صورت عدم عبور از این ناحیه با کاهش قیمت همراه شود و همچنین در صورت عبور با افزایش بیشتری به سوی دامنه عرضه دوم هدایت شود.

نکات فعلی: با توجه به افزایش قیمت به نظر میرسد سطح حساس این هفته دامنه عرضه ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳  است که می تواند در صورت شکست با افزایش بیشتری روبرو باشیم.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱:  فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۶۲۸ تا ۱۶۵۳ و ۱۶۸۲ تا ۱۷۰۳ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

موقعیت ترید احتمالی ۲: خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۵۶۵ تا ۱۵۴۵ و ۱۴۹۵ تا ۱۴۷۸ و ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

آرشیو تحلیل اونس طلا

منبع :
TalaChart.ir

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به خوبی مباحث پایه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید. در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا هستید اما به دنبال روشی قدرتمند و ساده برای انجام معاملات خود می‌گردید، دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت مناسب شماست.

 

 

 

طلاچارت

ارسال دیدگاه