دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

چشم انداز

قیمت در اونس طلا هم کنون پس از یک ماه همچنان در روند صعودی قرار دارد که به نظر میرسد با رویت دامنه های عرضه و سقف قیمتی روند گذشته در همین محدود در نوسان باشد.

.

دامنه های تقاضا: ۱۸۲۲ – ۱۸۱۲ و ۱۷۹۴ – ۱۷۸۴ و ۱۷۵۵ – ۱۷۴۵

دامنه های عرضه: ۱۸۶۲ – ۱۸۷۰ و ۱۹۰۵ – ۱۹۱۷ 

سطح میانی: ۱۸۳۴

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا جهانی

قیمت اونس طلا هم اکنون در زیر یک دامنه عرضه ۱۸۶۲ – ۱۸۷۰ قرار گرفته است که به نظر میرسد باتوجه به افزایش قیمت در هفته گذشته با عدم عبور از این دامنه بتواند با اصلاح قیمت روبرو شود و به سمت دامنه تقاضا ۱۸۲۲ – ۱۸۱۲ حرکت کند. و همچنین در صورت عبور از دامنه عرضه ۱۸۶۲ – ۱۸۷۰ شاهد افزایش بیشتر قیمت به سمت دامنه عرضه ۱۹۰۵ – ۱۹۱۷ ادامه می دهد.

 

در نتیجه قیمت می تواند موقتا در کانال ۱۸۰۰ در نوسان باشد.

 

هرچند با شکست کف قیمتی ۱۸۱۲ شاهد کاهش قیمت به سمت دامنه های تقاضا ۱۷۹۴ – ۱۷۸۴ و ۱۷۵۵ – ۱۷۴۵ خواهیم بود.

 

نکات مهم:

  • دامنه های عرضه و تقاضا پس از برخورد می تواند واکنش برگشتی در قیمت برخوردار باشد.
  • همچنان دامنه های عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان این فلز گرانبها مهم است.

 

 

نمودار اونس طلا

 

ارسال دیدگاه