ثبت نام

تحلیل اونس طلا | رایگان

طلاچارت
طلاچارت
gold-analysis
ب

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۳۰ دی ماه ۹۸

تحلیل اونس- واصلاح قیمتی!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

🔶مناطق خرید: ۱۵۲۶ تا ۱۵۱۶ و ۱۴۸۳ تا ۱۴۷۶ و ۱۴۵۳ تا ۱۴۴۵ 

🔶مناطق فروش: ۱۵۹۳ تا ۱۶۱۸ و ۱۶۷۰ تا ۱۶۹۹ و ۱۷۳۳ تا ۱۷۵۵

🔶سطح تبدیل: ۱۵۵۷

.

پرایس اکشن: قیمت در اونس طلا پس از اصلاح قیمتی خود مجددا با افزایش روبرو بوده است که این افزایش می تواند یک حرکت پرایس اکشنی دیگر در جهت اصلاح باشه که در صورت اتمام اصلاح یا برخورد به دامنه عرضه می تواند مجددا با کاهش قیمت روبرو شود.

نکات فعلی: با توجه به برگشت قیمت به سوی دامنه عرضه به نظر می رسد بایدستی منتظر برخورد به دامنه های عرضه و اخذ پوزیشن فروش باشیم.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱:  فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۵۹۳ تا ۱۶۱۸ و ۱۶۷۰ تا ۱۶۹۹ و ۱۷۳۳ تا ۱۷۵۵ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

موقعیت ترید احتمالی ۲: خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۵۲۶ تا ۱۵۱۶ و ۱۴۸۳ تا ۱۴۷۶ و ۱۴۵۳ تا ۱۴۴۵  باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

آرشیو تحلیل اونس طلا

تحلیل اونس در هفته گذشته

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۲۴ دی ماه ۹۸

تحلیل اونس- واصلاح قیمتی!

روند: اصلاحی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی:

🔶مناطق خرید: ۱۵۲۶ تا ۱۵۱۶ و ۱۴۸۳ تا ۱۴۷۶ و ۱۴۵۳ تا ۱۴۴۵ 

🔶مناطق فروش: ۱۵۹۳ تا ۱۶۱۸ و ۱۶۷۰ تا ۱۶۹۹ و ۱۷۳۳ تا ۱۷۵۵

🔶سطح تبدیل: ۱۵۵۷

.

پرایس اکشن: قیمت با توجه به بازگشت از دامنه عرضه اشاره شده که در هفته گذشته مدنظر داشتیم هم اکنون با کاهش قیمت روبرو است که هم اکنون می تواند به سمت دامنه  تقاضا ۱۵۲۶ تا ۱۵۱۶ به کاهش خود ادامه دهد و سپس با توجه به این سطح احتمال واکنش برگشتی از ان دیده می شود.

نکات فعلی: روند اونس طلا در حال حاضر به حالت اصلاحی در کاهش است که این اصلاح می تواند با برخورد به هر یک از دامنه های تقاضا به اتمام انجامد و سپس شاهد افزایش قیمت اونس طلا خواهیم بود.

.

موقعیت‌ ترید احتمالی ۱:  فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های ۱۵۹۳ تا ۱۶۱۸ و ۱۶۷۰ تا ۱۶۹۹ و ۱۷۳۳ تا ۱۷۵۵ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

موقعیت ترید احتمالی ۲: خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۵۲۶ تا ۱۵۱۶ و ۱۴۸۳ تا ۱۴۷۶ و ۱۴۵۳ تا ۱۴۴۵  باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نقشه راه در تصویر زیر بیانگر تحلیل بالا خواهد بود.

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت

ارسال دیدگاه