ثبت نام

تحلیل اونس طلا

طلاچارت
طلاچارت
gold-weekly-analysis
ب

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۲۵ شهریور ماه ۹۸

.

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت در دو هفته گذشته با نوسانات دو طرفه مابین دامنه تقاضا و عرضه اول همراه بود که این نوسانات منجر به ایجاد فرصت برای نوسانگیران اونس طلا شد که هم اکنون قیمت در همان محدوده قرار دارد.

.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری در تایم کوتاه مدت

اونس طلا هم اکنون در مرکزیت مابین دامنه عرضه و تقاضا اول قرار گرفته است که در هفته جاری باری دیگر می تواند با رویت دامنه های عرضه و تقاضا با واکنش های برگشتی همراه باشد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های  ۱۵۱۶ تا ۱۵۲۸ و ۱۵۵۲ تا ۱۵۷۰  و ۱۶۰۵ تا ۱۶۲۲ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

.

خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۴۸۸ تا ۱۴۷۹ و ۱۴۶۵ تا ۱۴۵۳ و ۱۴۳۸ تا ۱۴۳۰باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

.

با رویت هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه انتظار واکنش برگشتی با عدم شکست هر کدام امکان پذیر است و فرصت های احتمالی ورود برای خریداران و فروشندگان محسوب می شود.

.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۴۷۹ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۵۱۶ – ۱۵۲۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۵۵۲ – ۱۵۷۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۶۰۵ – ۱۶۲۲

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۴۸۸ – ۱۴۷۹
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۴۶۵ – ۱۴۵۳
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۴۳۸ – ۱۴۳۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

آرشیو تحلیل اونس طلا

تحلیل اونس طلا ۱۱ شهریور ۹۸

تحلیل اونس طلا

تاریخ بروزرسانی: ۱۱ شهریور ماه ۹۸

.

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت در هفته گذشته بعد از رویت یک دامنه تقاضا در تایم پایین با افزایش قیمت روبرو بود و سپس مجددا با کاهش قیمت روبرو شده است.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

قیمت در تایم هفتگی اونس طلا همچنان در همان وضعیت قبلی خود است یعنی همچنان می تواند با کاهش قیمت با رویت دامنه های تقاضا با برگشت مواجه شود.

در تصویر زیر این تحلیل را نقد می کند.

.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری در تایم کوتاه مدت

قیمت اونس طلا هم اکنون در زیر یک محور نوسان ۱۵۳۵ قرار گرفته است که در صورت عدم شکست این دامنه به سمت دامنه های تقاضا هدایت می شود اما در صورت شکست این محور می تواند قیمت با رویت دامنه های عرضه مواجه شود.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا می بایستی منتظر رسیدن قیمت به دامنه های عرضه این هفته که در محدوده های  ۱۵۵۲ تا ۱۵۷۰ و ۱۶۰۵ تا ۱۶۲۲  و ۱۶۴۳ تا ۱۶۵۴ باشند و رویت هر کدام و عدم شکست آنها می تواند قیمت را با کاهش روبرو کند.

.

خریداران اونس طلا باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های تقاضا باشند که در محدوده های ۱۵۰۰ تا ۱۴۹۲ و ۱۴۶۵ تا ۱۴۵۳ و ۱۴۳۸ تا ۱۴۳۰باشند و رویت هر کدام و عدم شکست هر کدام فرصت ورود را مهیا می کند.

.

با رویت هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه انتظار واکنش برگشتی با عدم شکست هر کدام امکان پذیر است و فرصت های احتمالی ورود برای خریداران و فروشندگان محسوب می شود.

.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۵۳۵ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۵۵۲ – ۱۵۷۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۶۰۵ – ۱۶۲۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۶۴۳ – ۱۶۵۴

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۵۰۰ – ۱۴۹۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۴۶۵ – ۱۴۵۳
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۴۳۸ – ۱۴۳۰

.

.

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت

ارسال دیدگاه