تحلیل اونس طلا

gold-weekly-analysis
ب

تحلیل اونس طلا ۲۰ آبان ماه ۹۷

 

 

چشم انداز

در هفته دوم نوامبر به ۲ منطقه ارزشی اونس (۱۱۸۰ الی ۱۲۰۸ ) و ( ۱۲۰۷ الی ۱۲۳۷ ) اشاره شده بود این ۲ منطقه کما کان معتبر هستند ، انتظار داشتیم که بتوان در ۵۰ % پین بار صعودی کندل هفته اول نوامبرمعامله خرید انجام داد اما پین بار صعودی فیلد شد و منطقه فلیپ ۱۲۳۷ با پین بار نزولی موجب فشار فروش و عرضه گردید به طوریکه قیمت در انتهای ناحیه اول بسته شد .

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در هفته جاری ( سوم نوامیر) اگر نوسانات بتواند بالای ۱۲۰۲ تثبیت شود می تواند مجددا به سمت ۱۲۱۷ حرکت کند ، اما برای ادامه صعود لازم است که بتواند از ۱۲۱۷ عبور کند در غیر این صورت و عدم توانائی عبور از ۱۲۱۷ مجدد به کف ناحیه ۱۲۰۲ برمی گردد و احتمال شکسته شدن این ناحیه بیشتر از قبل خواهد بود که در این صورت قیمت مجدد به دامنه ۱۱۹۲ الی ۱۱۹۶ در میانه ناحیه دوم برخواهد گشت .

بنابراین شکست و عدم شکست ۱۲۰۲ در این هفته اهمیت زیادی خواهد داشت در صورت صعود ابتدا ۱۲۱۹ و ۱۲۳۶ را پیشرو خواهد داشت و در صورت نزول ۱۱۹۲ و سپس ۱۱۸۵ مناطق حمایتی خواهد بود .

 

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۰۷ برای هفته جاری

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۲۷۱۲۱۹
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۴۳۱۲۳۶

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۰۷ – ۱۲۰۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۵ – ۱۱۹۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۵ – ۱۱۸۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

آرشیو تحلیل اونس طلا

 

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه های تقاضا با شکست مواجه شد و سپس بعد از گذر از دامنه تقاضا دوم با برگشت مواجه بود و در نتیجه طبق تحلیل قبلی بازدهی منفی ایجاد نمود.     

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

 

الف ) در میان مدت اونس طلا دارای ۲ منطقه ارزشی می باشد :

 • حدود ۳۹ روز در منطقه ۱۱۸۰ الی ۱۲۰۸ نوسان داده است ( ۲۸ دلار طی ۳۹ روز )
 • حدود ۱۵ روز در منطقه ۱۲۰۷ الی ۱۲۳۷ نوسان داده است ( ۳۰ دلار طی ۱۵ روز )

نکته ۱ ) از این ۲ منطقه با توجه به زمان و میزان نوسان برآورد می گردد که مقدار تقاضا بیشتر از مقدارعرضه می باشد.

نکته ۲ ) با این حال باید توجه کرد که عرضه ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۳ که یک منطقه فلیپ تاریخی می باشد ، می تواند هنوز هم کار کند و خریداران را به چالش بکشد . اما از آنجا که روند میان مدت به صعودی تغییر پیدا کرده ترجیح می دهیم مادامیکه کف ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۳ موقعیت خود را حفظ کرده است به سناریو های خرید فکر کنیم.

 

ب) سناریو های احتمالی خرید اونس طلا

۱- در تایم هفتگی یک پین بار صعودی تشکیل شده است که می توان در ۵۰% سایه آن معامله کرد این سطح با منطقه شکسته شده در دو هفته قبل هم مطابقت دارد بنابراین می تواند محل مناسبی برای ورود خریداران باشد .

۲ -اگردرتایم روزانه نوسانات قادر باشد که منطقه ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۳ را شکسته و بالای آن کلوز کند در این صورت منتظر می مانیم تا قیمت به آرامی به منطقه ۱۲۳۷ پول بک کند محلی که خریداران مجدد ا در آن به دنبال نقاط ورود خواهند بود .

 

ج) هشدار در موارد زیر سناریو صعودی باطل می گردد

 -  دفع شدید از منطقه ۱۲۴۱ و تشکیل کندل بزرگ نزولی روزانه

-  بسته شدن نوسانات قیمت در زیر ۱۲۰۷ هشدار برای تغییر روند به نزولی خواهد بود .

 

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۰۷ برای هفته جاری

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۴۳ - ۱۲۳۷
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۸۳ - ۱۲۷۶

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۲۲ - ۱۲۱۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۱۳ - ۱۲۰۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۷ - ۱۱۸۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل ۱۸ مهر اونس طلا با رویت دامنه تقاضا اول با افزایش ۲۳۰ پیپی مواجه بود و توانست بعد از گذر از عرضه اول به عرضه دوم دست پیدا کند و سپس با کاهش ۵۰ پیپی روبرو بود، پس خریداران در هفته گذشته با بازدهی خوبی مواجه بوده اند.

   

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در این هفته به نظر میرسد با حفظ محور نوسان در قیمت یعنی ۱۲۱۵ بار دیگر اونس طلا در هفته جاری با افزایش مجدد روبرو باشد.، این در حالی است که امکان برگشت از دامنه تقاضا اول و دوم امکان پذیر و اهداف این برگشت دامنه های عرضه است.و در صورت شکست تقاضا دوم یا محور ۱۲۱۵ اونس روند کاهشی به خود خواهد گرفت. و توانایی کاهش به سمت دامنه تقاضا سوم را خواهد داشت.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۱۵ برای هفته جاری

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۴۹ - ۱۲۴۲
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۸۳ - ۱۲۷۶

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۰ - ۱۲۲۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۲۰ - ۱۲۱۵
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۰۸ - ۱۲۰۱

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل ۲۲ مهر قیمت بعد از افزایش و روبرو شدن با دامنه عرضه اول با کاهش ۱۴۰ پیپی همراه بود که فروشندگان در این تحلیل با بازدهی خوبی همراه بودند. البته توصیه می شود با توجه به نسبت ریسک پذیری شما انجام بستن مقداری از پوزیشن در تمام تحلیل های طلاچارت ضروری است.

   

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر به نظر میرسد طبق سیستم استراتژی با توجه به تشکیل یک دامنه تقاضا جدید که در محدوده  ۱۲۲۰ - ۱۲۱۵ قیمت با عدم شکست آن می تواند مجدد با دامنه عرضه اول که در محدوده  ۱۲۳۶ - ۱۲۳۰ است، مواجه شود و شکست آن منجر به افزایش به سمت دامنه عرضه دوم و سوم خواهد شد و اما با شکست دامنه تقاضا اول که جدید شکل گرفته است قیمت به سمت دامنه تقاضا دوم کاهش می یابد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۱۵ برای هفته جاری

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۳۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۴۹ - ۱۲۴۴
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۰

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۲۰ - ۱۲۱۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۸ - ۱۲۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۹۲ - ۱۱۸۵

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل دو هفته اخیر قیمت توانست با روی تدامنه تقاضا اول که در محدوده ۱۱۸۲ بود با افزایش روبرو شد که توانست تا دامنه ۱۲۲۶ دست پیدا کند و خریداران در هفته گذشته طبق تحلیل بازدهی خیلی خوبی را داشته اند.    

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر با توجه به افزایش هفته گذشته به نظر میرسد قیمت به سمت دامنه های تقاضا هدایت شود و سپس بتواند با برگشت از دامنه های تقاضا منجر به افزایش بیشتری به سمت دامنه های عرضه در این تحلیل هدایت شود.

در صورت عدم شکست محور نوسان یعنی ۱۱۶۰ همچنان روند در کوتاه مدت و میان مدت صعودی است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۱۶۰

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۲۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۴۹ - ۱۲۴۴
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۰

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۰۸ - ۱۲۰۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۲ - ۱۱۸۵
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۷۴ - ۱۱۷۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

تحلیل اونس طلا ۸  مهر ماه ۹۷

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل هفته گذشته قیمت با کاهش روبرو بود و توانست دامنه تقاضا اول خود را رویت کند و سپس با واکنش برگشتی از دامنه تقاضا اول با افزایش روبرو بود.    

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر قیمت با رویت دامنه تقاضا اول که در محددوه ۱۱۸۲ بود با افزایش روبرو شده است به نظر میرسد با عدم شکست دامنه تقاضا اول در این تحلیل قیمت همچنان می تواند با افزایش بیشتری به سمت دامنه عرضه اول و دوم هدایت شود.اما در صورت شکست دامنه تقاضا اول قیمت به سمت دامنه تقاضا دوم و سوم هدایت می شود.  

محور نوسان: ۱۱۸۰

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۰۴ - ۱۱۹۹
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۲۱ - ۱۲۱۶
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۲

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۸۵ - ۱۱۸۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۷۵ - ۱۱۷۲
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۶۲ - ۱۱۵۶

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

 

نتیجه تحلیل قبلی

طبق تحلیل هفته گذشته قیمت بعد از افزایش با رویت دامنه عرضه اول (جایگاه اخذ موقعیت فروش) توانست با عدم شکست آن با کاهش ۲۰۰ پیپی مواجه شود  و در این هفته فروشندگان با سود خوبی همراه بودند.    

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر در هفته جاری باید منتظر کاهش بیشتر و رویت دامنه تقاضا اول باشیم که در صورت شکست آن با کاهش به سمت دامنه تقاضا دوم هدایت خواهد شد. به هرحال اخذ خرید در دامنه های تقاضا اول  و دوم و اخذ فروش در دامنه عرضه اول فرصت های ورود این هفته خواهند بود. نکته: در این هفته با توجه به عدم شکست دامنه های عرضه و تقاضا همچنان همان سطوح هفته گذشته معتبر خواهد بود.

محور نوسان: ۱۲۱۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۱۵ - ۱۲۰۷
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۲۸
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۰

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۸۸ - ۱۱۸۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۶۲ - ۱۱۵۶
 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

 

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در حال حاضر اونس طلا در همان دامنه تقاضا و عرضه دو هفته گذشته قرار گرفته است، به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلی در این هفته قیمت در همین محدوده باشد و با شکست دامنه عرضه و تقاضا اول میتواند نوسان بیشتری در پی داشته باشد.پس بنابراین در تایم پایین بین دامنه های عرضه و تقاضا فرصت ورود برای خرید و فروش است.

محور نوسان: ۱۲۱۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۱۵ - ۱۲۰۷
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۲۸
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۰

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۸۸ - ۱۱۸۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۶۲ - ۱۱۵۶
 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

تحلیل طلا – از نگاهی دیگر 

در هفته گذشته منطقه عرضه ۱۲۱۱ الی ۱۲۱۶ با پشتیبانی مقاوت قوی ۱۲۱۷ مانع افزایش قیمت گردید ( توجه  داشته باشید که ۱۲۱۷ حمایت بسیار قوی و تاریخی بوده است که اکنون به یک مقاومت تبدیل شده و هرگونه تغییر روند منوط به عبور نوسانات از این قیمت می باشد ) و منطقه ۱۱۸۲ الی ۱۱۸۸ با پشتیبانی حمایت قوی در ۱۱۷۹.۵ محل حضور خریداران بود بنابراین در کوتاه مدت منطقه ارزشی اونس بین ۱۱۷۹ الی ۱۲۱۷ می باشد و هرگونه نوسان بیشتر منوط به شکست و عبور از این دو سطح می باشد.

 

ایده معاملاتی 

بررسی کندل ها در تایم فریم Daily  نشان می دهد که خط روند صعودی شکسته شده است و ۴ کندل پایانی یک inside bar تشکیل داده اند که طی دو روز از ناحیه سقف با شکست جعلی مواجه بوده است بنابراین می توان انتظار حرکات نزولی را ( مجددا از سقف ) با شکسته شدن کف اینساید بار داشت که در این صورت اهداف قیمتی محدوده ۱۱۵۹ الی ۱۱۶۶ خواهد بود.

هشدار : چنانچه محدوده سقف اینساید بار شکسته شود این سناریو ابطال می گردد

محور نوسان: ۱۱۸۸

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۲۰ - ۱۲۰۵

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۹۳ - ۱۱۸۹
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۷۳ - ۱۱۶۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

طی هفته گذشته با توجه به شکست نزولی دامنه تقاضا اول و دوم قیمت توانست به سطح قیمتی ۱۱۶۰ رسید.به نظر میرسد تا زمان که به بالای ۱۲۳۵ قرار نگیرد این کاهش همچنان تا سطح تقاضا سوم ادامه داشته باشد.و در دامنه تقاضا سومی یعنی ۱۱۲۳ آخرین سطح برگشتی و فرصت خریداران است.

  برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۷۶ - ۱۳۴۵

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۰ - ۱۱۸۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۳۰ - ۱۱۲۳
 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با افزایش روبرو شود و توانست از ۱۱۸۸ به ۱۲۰۵ افزایش پیدا کند    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

اونس طلا در حال حاضر به نزدیکی محدوده عرضه اول رسیده است به نظر میرسد بتواند با رویت آن با کاهش روبرو شود و تقاضا اول هم بتواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند که این دو سناریو در هفته جاری امکان پذیر است.در واقع بازه نوسانی بین ۱۲۲۰ و ۱۱۸۲ است.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.
  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۲۲ - ۱۲۱۵
 • دامنه عرضه دوم:۱۲۳۵ - ۱۲۲۸

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۸۸ - ۱۱۸۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۶۷ - ۱۱۵۶
 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

طی هفته گذشته با توجه به شکست نزولی دامنه تقاضا اول و دوم قیمت توانست به سطح قیمتی ۱۱۶۰ رسید.به نظر میرسد تا زمان که به بالای ۱۲۳۵ قرار نگیرد این کاهش همچنان تا سطح تقاضا سوم ادامه داشته باشد.و در دامنه تقاضا سومی یعنی ۱۱۲۳ آخرین سطح برگشتی و فرصت خریداران است.

  برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۷۶ - ۱۳۴۵

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۰ - ۱۱۸۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۳۰ - ۱۱۲۳
 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته با از دست رفتن سقف قیمتی ۱۲۰۵ اونس طلا تا سطح قیمتی ۱۱۶۰ کاهش پیدا کرد.    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

اونس طلا در حال حاضر با تشکیل دو دامنه تقاضا موقت در حال افزایش به سمت دامنه های عرضه خود است به نظر میرسد دامنه های عرضه بتوانند باز هم قیمت را به سمت دامنه های تقاضا و حتی شکست دامنه ها هدایت کنند و در این هفته به نظر میرسد قیمت در محدود ۱۱۶۰ الی ۱۲۲۰ در نوسان باشد.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.
  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۰۳ - ۱۱۹۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۲۲ - ۱۲۱۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۰

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱۷۷ - ۱۱۷۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۶۷ - ۱۱۵۶
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۴۰ - ۱۱۲۳
 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

طی هفته گذشته قیمت به کف دامنه تقاضا اول خود رسید و به عدد ۱۲۰۵ واکنش نشان داد و به قیمت ۱۲۲۰ افزایش پیدا کرد به نظر میرسد خریداران بلند مدت هم اکنون با عدم شکست سطح تقاضا اول همچنان امیدوار افزایش قیمت هستند.اما قیمت فعلی به زیر محور نوسان قرار گرفته است و درصورت عبور از ۱۲۳۵ خریداران از نگرانی خارج خواهند شد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۷۶ - ۱۳۴۵

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۰ - ۱۱۸۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۳۰ - ۱۱۲۳
 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت در محدوده ۱۳ دلاری دامنه عرضه و تقاضا اول خود در نوسان بود و در سطح قیمتی ۱۲۱۱ قرار گرفته است.    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

اونس طلا در حال حاضر همچنان در همان وضعیت قبلی خود قرار دارد و می بایست برای نوسان بیشتر با شکست یکی از دامنه های عرضه و تقاضا اول خود مواجه شود  در واقع با شکست ۱۲۰۵ به سمت ۱۲۰۰ و ۱۱۹۴ و با شکست ۱۲۲۵ به سمت ۱۲۳۰ و ۱۲۳۵ هدایت شود.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.
  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۲۵ - ۱۲۲۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۴۹ - ۱۲۴۲

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۰ - ۱۱۹۴
 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

طی هفته گذشته قیمت به کف دامنه تقاضا اول خود رسید و به عدد ۱۲۰۵ واکنش نشان داد و به قیمت ۱۲۲۰ افزایش پیدا کرد به نظر میرسد خریداران بلند مدت هم اکنون با عدم شکست سطح تقاضا اول همچنان امیدوار افزایش قیمت هستند.اما قیمت فعلی به زیر محور نوسان قرار گرفته است و درصورت عبور از ۱۲۳۵ خریداران از نگرانی خارج خواهند شد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۷۶ - ۱۳۴۵

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۹۰ - ۱۱۸۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۳۰ - ۱۱۲۳
 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با کاهش ۱۵ دلاری مواجه شد و سپس بعد از کاهش مجدد با رشد ۱۵ دلاری مواجه بود این درحالی است که قیمت در محدوده قیمت هفته گذشته بسته شده است.    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

اونس طلا در حال حاضر در محدوده مهمی قرار دارد و درصورتی که کف قیمتی ۱۲۰۵ شکسته شود می تواند باعث کاهش ۲۰ الی ۳۰ دلاری شود و به دامنه تقاضا بعدی خود هدایت شود. اما درصورتی که در این هفته به بالای ۱۲۲۵ قرار گیرد به نظر میرسد پتانسیل خود را برای افزایش بیشتر دریافت کرده است.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.
  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۲۵ - ۱۲۲۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۴۹ - ۱۲۴۲

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۱۰ - ۱۲۰۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۰ - ۱۱۹۴
 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

در تایم هفتگی همچنان اونس طلا در محدوده دامنه تقاضا اول خود در نوسان است به نظر میرسد تا زمانی که در بالای ۱۲۳۵ قرار نگیرد خبری از افزایش قیمت این تقاضا اول نخواهد بود. و باید منتظر شکست و قرار گیری در بالای ۱۲۳۵ باشیم و در غیر این صورت با شکست ۱۲۱۲ قیمت به سمت ۱۲۰۵ حرکت خواهد کرد.

 

محور نوسان: ۱۳۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۴۵ - ۱۳۷۶

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۲۳ - ۱۱۳۰
   

 

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت در دامنه عرضه اول تا تقاضا اول در نوسان بوده است به نظر میرسد این هفته با شکست این دو دامنه مواجه باشد.    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

اونس طلا در تایم چهارساعته خود در دامنه تقاضا اول خود قرار دارد و با عدم شکست این دامنه می تواند مجدد با رویت دامنه عرضه اول و شکست احتمالی ان برای افزایش بیشتر قیمت مواجه شود اما در صورتی که دامنه تقاضا اول شکسته شود احتمال کاهش اونس طلا به سمت دامنه تقاضا دوم وجود دارد.

 

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۲
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۷۲ - ۱۲۶۵

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۲۲ - ۱۲۱۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۱۲ - ۱۲۰۵

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

در دو هفته اخیر قیمت به دامنه تقاضا اول و دوم برخورد کرد و دامنه تقاضا اول از دست رفت اما دامنه تقاضا دوم همچنان از کاهش قیمت جلوگیری کرده است این در حال است که قیمت در صورت عبور از این دامنه به سمت دامنه تقاضا سوم خود حرکت می کند اما تا زمانی که این دامنه حفظ شود، افزایش قیمت را خواهیم داشت.

 

محور نوسان: ۱۳۳۵

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۳ - ۱۲۶۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۸ - ۱۲۹۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۴۵ - ۱۳۷۶

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا سوم:۱۱۲۳ - ۱۱۳۰

 

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با از دست رفتن دامنه تقاضا ۱۲۳۵ خود توانست تا ۱۲۱۲ کاهش پیدا کند اما با توجه به وجود دامنه تقاضا ذکر شده در دامنه ۱۲۱۶ - ۱۲۰۵ قیمت توانست با برگشت ۲۰۰ پیپی مواجه باشد و در حال حاضر با رویت یک دامنه عرضه در حال نوسان در محدوده ۱۲۳۰ است.    

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

از نظر حرکات قیمتی در حال حاضر قیمت با رویت سقف ۱۲۳۵ هفته گذشته واکنش نشان داده است و به نظر میرسد با شکست این سقف قیمت بتواند با رشد بیشتری مواجه شود که ۱۲۳۵ محور نوسان در تایم هفتگی است.

تمایلات قیمت صعودی است و با شکست دامنه عرضه اول افزایش می باید.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

  محور نوسان: ۱۲۰۵

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۳۵ - ۱۲۳۲
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۷۲ - ۱۲۶۵

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۲۲ - ۱۲۱۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۱۲ - ۱۲۰۵

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

تحلیل محیطی و بلند مدت اونس طلا  ۱۵ جولای ۲۰۱۸

 • نمودار روزانه طلا نشان می دهد که اونس از اوائل ماه April و بعد از ناتوانی از عدم عبور از ۱۳۶۰ نوسانات نزولی خود را آغاز کرده است و بعد از گذشت بیش از ۷۰ روز و با عبور از سه  منطقه ۱۳۰۴ ، ۱۲۸۲ و ۱۲۶۳ در پایان هفته قبل در محدوده ۱۲۴۱ کلوز کرده است.
 • منطقه ۱۲۴۱ ناحیه حمایتی بسیار مهمی بوده است که با اولین برخورد در آخرین روز های سال میلادی ۲۰۱۷ موجب جهش قیمتی طلا و شروع نوسانات صعودی گردیده و طی ۲۹ روز خود را به محدوده ۱۳۶۰ رسانده است.
 • ده روز قبل که اونس مجددا به این محدوده برخورد کرد با افزایش قیمت مواجه شد اما نوسانات از منطقه ۱۲۶۱ محدود گردیده و مجددا به ۱۲۴۱ برگشت خورده است و در همان منطقه باقی مانده است و به نظر می رسد باید برای صعود پتانسیل بیشتری اخذ کند.
 • با توجه به موارد فوق سناریو های صعود و نزول به شرح زیر خواهد بود:

الف ) شروع نوسانات صعودی در ۲ منطقه با احتمال بیشتری  مواجه خواهد بود.

 • در شرایط قیمتی فعلی شکست صعودی  ۱۲۶۰ الی ۱۲۶۳ و باقی ماندن نوسانات در بالای این محدوده که در این صورت اهداف ۱۲۷۸ الی ۱۲۸۲ و ۱۳۰۴ مجددا قابل رویت خواهد بود
 • رسیدن به محدوده حمایتی بسیار قوی در ۱۲۰۵ الی ۱۲۱۷ که انتظار جهش قیمتی و رسیدن به اهداف مندرج در بند الف – ۱ متصور خواهد بود .

ب) ادامه نوسانات نزولی :

 • در شرایط فعلی فروشندگان به منطقه ۱۲۶۰ الی ۱۲۶۳ توجه خواهند کرد و در صورت عدم توان برای عبور از این منطقه شکست پر قدرت ۱۲۴۲ و رسیدن به ۱۲۱۷ محتمل خواهد بود.
 • درصورتی که حمایت ۱۲۱۷ الی ۱۲۰۴  شکسته شود  به نظر می رسد که اونس خود را برای شروع نوسانات نزولی جدیدی آغاز خواهد کرد.

تحلیل اونس طلا در بلند مدت

در هفته گذشته قیمت به دامنه تقاضا اول خود رسید و سپس با افزایش روبرو شده است در حال حاضر با رشد ۲۰۰ پیپی یا ۲۰ دلاری مواجه است

به نظرت میرسد افزایش قیمت همچنان وجود داشته باشد و در تحلیل بلند مدت با عدم شکست دامنه تقاضا اول می تواند با رشد بیشتری مواجه باشد. اما با شکست ان به سمت دامنه تقاضا دوم حرکت خواهد کرد.

در این هفته خریداران هفته گذشته که طبق این تحلیل معامله زده اند باید منتظر رشد بیشتر باشند و در تحلیل کوتاه مدت که در انتهای همین صفحه ارائه شده است توجه نمایند.

دامنه های عرضه بلند مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰

دامنه های تقاضا بلند مدت اونس طلا: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰

   

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا در دامنه تقاضا دوم خود در تایم پایین مورد واکنش قرار گرفت و با افزایش روبرو شد و در حال حاضر در دامنه عرضه اول خود در نوسان است.

تحلیلاونس طلا درکوتاه مدت

از نظر تکنیکال پتانسیل صعودی در حال افزایش است و با عبور از دامنه عرضه اول می تواند پتانسیل بیشتری برای افزایش کسب کند و در صورت عدم عبور با کاهش به سمت دامنه تقاضا اول و دوم هدایت می شود.

تمایلات قیمت صعودی است و با شکست دامنه عرضه اول افزایش می باید.

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

دامنه های عرضه اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۶۲ - ۱۲۵۹
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۷۸ - ۱۲۷۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۸۶ - ۱۲۸۳

دامنه های تقاضااونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۳۸ -۱۲۳۵
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۲۰ -۱۲۱۴

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

 

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دست رفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

در این هفته به اول دامنه نزدیک شده ایم.

 

 

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰

 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰

 


     

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با کاهش بیشتری روبرو بود و توانست تا مرز ۱۲۴۵ دلاری خود کاهش پیدا کند و سپس با افزایش در دامنه ۱۲۵۰ در نوسان است.

 

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در حال حاضر نشان می دهد که اونس طلا به اولین دامنه تقاضا بلند مدت خود رسیده است و با رویت دامنه  ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰ میتواند از خود واکنش نشان دهد و موجب برگشت قیمت شود و اما در صورت گذر از این دامنه تقاضا به سمت دامنه تقاضا بعدی که در تحلیل هفتگی بالا قرار دارد هدایت می شود. 

جهت قیمت به سمت کاهشی است و با عبور از دامنه های تقاضا زیر با کاهش بیشتری روبرو می شود.

 

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

 

 

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۶۲ - ۱۲۵۹
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۷۸ - ۱۲۷۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲۸۶ - ۱۲۸۳

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۴۸ - ۱۲۴۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۳۸ -۱۲۳۵
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۲۰ -۱۲۱۴

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دست رفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

 

 

 

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰

 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


     

چشم انداز

با توجه به تحلیل هفته گذشته اونس طلا توانست با رویت دامنه عرضه اول  با کاهش روبرو شود و بتواند تا دامنه تقاضا دوم کاهش پیدا کند و سپس با رویت ان با افزایش ۸ دلاری مواجه شد.

 

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در حال حاضر حرکات قیمتی نشان می دهد که اونس طلا به دامنه عرضه ای که در محدوده ۱۲۶۲ تا ۱۲۶۷ بوده است واکنش نشان داده و احتمال افزایش تا دامنه عرضه های عرضه وجود دارد و سپس بتواند در صورت واکنش به دامنه های عرضه با کاهش بیشتری روبرو باشد.

 

معامله گران می توانند در صورت رویت قیمت با دامنه های عرضه و تقاضا و با دیدن جایگاه قیمت و روند کلی وارد معامله شوند.

 

 

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۷۷ - ۱۳۷۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۸۸ - ۱۲۸۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۰۳ - ۱۲۹۹

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۲
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۵۳ -۱۲۵۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۰ -۱۲۳۵

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه خود با حرکت شارپی به سمت دامنه های تقاضا حرکت کرد و با کاهش ۳۴۰ پیپی مواجه بود و در حال حاضر قیمت در دامنه ۱۲۸۰ در نوسان است.

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دست رفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

   

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰
 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

با توجه به حرکات قیمتی احتمالا برگشت قیمت و سپس کاهش مجدد وجود دارد و با رویت دامنه های عرضه خود به سمت دامنه های تقاضا بعدی حرکت می کند و دامنه های تقاضا هم در این مسیر کاهشی می توانند با واکنش مواجه شوند و برای اصلاح افزایش پیدا کند.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۸۶ - ۱۳۸۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۱ - ۱۲۹۷
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۰۹ - ۱۳۰۷

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۷۵ - ۱۲۷۳
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۶ - ۱۲۶۲
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۵۳ -۱۲۵۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

 

 

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا در همان دو دامنه هفته اخیر خود در نوسان بود، و قیمت توانست با رویت مجدد دامنه تقاضا اول با افزایش روبرو شود و بالاترین قیمت هفته گذشته ۱۳۰۲ و کمترین ۱۲۸۷ بوده است.

 

 

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دسترفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

 

   

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰
 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


 

 

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در کوتاه مدت قیمت در هفته جاری میتواند بین ۶ دامنه نوسان دهد که فرصت معامله گران در ۶ دامنه ذکر شده برای اخذ پوزیشن فراهم خواهد شد. و در هفته گذشته کف قیمتی جدید خود را تشکیل داده است و سپس با تشکیل یک دامنه عرضه با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد با کاهش بتواند به سمت کف جدید یا دو دامنه تقاضا هدایت شود و در صورت عدم از دست رفتن کف هفته گذشته می تواند با افزایش قیمت روبرو باشد.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۰۷ - ۱۳۰۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۸۴ - ۱۲۸۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۶۷ -۱۲۶۳

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

چشم انداز

در هفته گذشته قیمت به دامنه تقاضا اول واکنش نشان داد و با افزایش روبرو شد و توانست تا دامنه ۱۳۰۸ افزایش پیدا کند.در هفته گذشته دو دامنه تقاضا و عرضه اول را نامعتبر کرد و فرصت معامله را از معامله گران طبق تحلیل گرفت به هرحال این اتفاق در خون معامله گر است و میتواند در هفته بعدی جبران شود.

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دسترفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

   

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰
 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در کوتاه مدت قیمت در هفته جاری میتواند بین ۶ دامنه نوسان دهد که فرصت معامله گران در ۶ دامنه ذکر شده برای اخذ پوزیشن فراهم خواهد شد. و در هفته گذشته کف قیمتی جدید خود را تشکیل داده است و سپس با تشکیل یک دامنه عرضه با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد با کاهش بتواند به سمت کف جدید یا دو دامنه تقاضا هدایت شود و در صورت عدم از دست رفتن کف هفته گذشته می تواند با افزایش قیمت روبرو باشد.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۰۷ - ۱۳۰۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۸۴ - ۱۲۸۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۶۷ -۱۲۶۳

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۳۱ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با کاهش زیادی نسبت به هفته های اخیر خود داشت و با شکست هر سه دامنه تقاضا مواجه شد. و در حال حاضر در دامنه تقاضا اول در نوسان است.

تحلیل تکنیکال

با توجه به از دست رفتن سه دامنه تقاضا، سطوح جدیدی در نظر گرفته می شود و احتمال کاهش بیشتر با از دست رفتن دامن تقاضا اول وجود دارد.و در صورتی که در زیر دامنه عرضه اول پایدار باشد و با شکست دامنه تقاضا اول به سمت دامنه تقاضا دوم و سوم هدایت می شود. و اما شکست دامنه عرضه اول شانس برگشت قیمت به سمت دامنه عرضه دوم و سوم بیشتر می شود.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۷ - ۱۲۹۴
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۸۸ - ۱۲۸۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۷ - ۱۲۶۳
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۳ -۱۲۳۶
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه