ثبت نام

طلاچارت

تحلیل سهم غپونه

stock-market-analysis-700×410
ب

سهم غپونه در یک ساختار مثلث متقارن در حال نوسان می‌باشد. از آنجایی که حرکت قبل از شکل گیری این مثلث صعودی بوده و مثلث نیز جزو الگوهای ادامه دهنده می‌باشد، انتظار یک حرکت صعودی معادل ۶۰۰ تومان را پس از شکست ضلع بالای مثلث داریم.

بنابراین بعد از شکست ضلع بالای مثلث میتوان منتظر یک حرکت صعودی تا ناحیه ۱۹۰۰ تومان بود.

حد ضرر نیز تثبیت زیر ۱۱۰۰ تومان می‌باشد.

طلاچارت

ارسال دیدگاه