ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

یک موقعیت خرید در سهم شغدیر؟

stock-market-analysis-700×410
ب

در حال حاضر سهم شغدیر پس از یک صعود از محدوده ۳۵۰ تا ۷۰۰ تومان، حدود سه ماه است که وارد فاز تثبیتی در قالب الگوی مثلث شده است. در صورتی که قیمت بتواند ضلع بالای مثلث را بشکند، انتظار افزایش قیمت به اهداف ۶۹۰ و ۷۵۰ تومان را خواهیم داشت. حد ضرر نیز ۴۴۰ تومان خواهد بود.

طلاچارت

ارسال دیدگاه