ثبت نام

چارتیکس

طلاچارت

یک موقعیت خرید در سهم شغدیر؟

stock-market-analysis-700×410
ب

در حال حاضر سهم شغدیر پس از یک صعود از محدوده 350 تا 700 تومان، حدود سه ماه است که وارد فاز تثبیتی در قالب الگوی مثلث شده است. در صورتی که قیمت بتواند ضلع بالای مثلث را بشکند، انتظار افزایش قیمت به اهداف 690 و 750 تومان را خواهیم داشت. حد ضرر نیز 440 تومان خواهد بود.

ارسال دیدگاه