تحلیل آتی زعفران

future-saffron-weekly-analysis
ب

تحلیل آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۷

 

چشم انداز

طی چندماه گذشته با برداشت زعفران، سررسید های آتی هم با کاهش روبرو بود به نظر میرسد از این پس قیمت تمایلات هم صعودی و هم نزولی از خود نشان دهد.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران نگین تحویل دی ماه ۹۷

در این سررسید در هفته های گذشته کف قیمتی ۱۳,۷۰۰ شکسته شد و کف قیمتی جدیدی شکل گرفته است. به نظر میرسد با توجه به برگشت قیمت با رویت دامنه های عرضه که در دامنه های زیر ذکر شده است مجدد با کاهش های اصلاحی روبرو شود. و اما احتمالا باز هم با رویت کف قیمتی جدیدی که تشکیل داده است با افزایش روبرو شود و درصورت عبور از آن به دامنه تقاضا دوم دست پیدا می کند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۲۵,۰۰۰

کف قیمتی این نماد: ۱۰,۲۶۰

محور نوسان: ۱۳,۷۷۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۴,۵۰۰۱۳,۵۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۷,۰۷۰۱۶,۶۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲۰,۰۶۰۱۹,۸۵۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۲۲,۷۰۰۲۱,۷۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۰,۸۰۰۱۰,۲۶۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۶۰۰۶,۸۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


 

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران ریشه درجه یک پوشال معمولی تحویل آذرماه ۹۷

در این سررسید قیمت بعد از یک کاهش با تشکیل یک کف در حال برگشت به سمت دامنه های عرضه خود است، و با توجه به شکل گیری این دامنه های عرضه به نظر میرسد با رویت هر کدام منجر به برگشت قیمت و کاهش شود، اما با رویت دامنه تقاضا و کفی که تشکیل داده است هم می تواند فرصت مجددی برای ورود خریداران باشد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۲,۰۰۰

کف قیمتی این نماد: ۷,۲۰۰

محور نوسان: ۱۰,۳۶۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۳۶۰۹,۹۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۱,۴۰۰۱۱,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۲,۰۰۰۱۱,۷۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷,۸۰۰۷,۲۰۰


 

 

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران ریشه درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه ۹۷

در این سررسید همانند تحویل آذر قیمت تنها با تشکیل یک سقف و کف در اواسط آن قرار دارد به نظر میرسد تا تحویل سررسید آن قیمت بتواند سقف قیمتی و کف قیمتی خود را باردیگر لمس نمایید و با عدم شکست هر کدام می تواند فرصت خوبی برای خرید و فروش باشد.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۰,۹۰۰

کف قیمتی این نماد: ۷,۳۰۰

محور نوسان: ۹,۱۴۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۹۰۰۱۰,۵۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷,۹۰۰۷,۳۹۰

 


 

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه ۹۷

این سررسید تازه باز شده است و گذشته قیمتی خیلی کمی دارد به نظر میرسد با توجه به دامنه های مشخص شده مسیر صعودی را درپیش داشته باشد که اولین نشانه ای که می تواند به عنوان افزایش قیمت باشد شکست سطح قیمتی ۱۴,۲۶۰ است. اما در صورتی که با شکست این سطح همراه باشد و با رویت دامنه های تقاضا محل مناسبی برای خریداران خواهد بود و اهداف صعودی خود را رقم میزند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۴,۲۶۰

کف قیمتی این نماد: ۱۲,۵۰۰

محور نوسان: ۱۴,۲۶۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۴,۲۶۰۱۴,۰۰۰
 •  

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳,۵۰۰۱۳,۲۱۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲,۷۰۰۱۲,۵۰۰

آرشیو تحلیل آتی زعفران

 

 

چشم انداز

طی چند هفته گذشته تحلیل بخوبی عمل کرد و بعد از رویت دامنه عرضه اول فرصتی برای فروشنده به وجود آورد و بعد از عبور از محور نوسان توانست به دامنه تقاضا برسد.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷

با توجه به وضعیت فعلی خریداران میبایستی با توجه به حد ضرر مناسب (حد ضرر هر ورود در زیر دامنه های تقاضا و در بالای دامنه های عرضه  قرار دارد.) از دامنه های تقاضا برای خرید و از دامنه های عرضه برای فروش اقدام نمایند. 

نکته: در حال حاضر در تایم کوتاه مدت روند نزولی است و در تایم بلند مدت تا زمانی که کف این سررسید شکسته نشود می تواند گفت صعودی است، فروشندگان دامنه های عرضه با توجه به شکست کف این سررسید می توانند با بازدهی خوبی برخوردار باشند. و خریداران با توجه به عدم شکست کف این سررسید امیدوار خواهند بود.

 

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۲۵,۰۰۰

کف قیمتی این نماد: ۱۳,۷۰۰

محور نوسان: ۱۷,۶۶۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۷,۰۷۰ - ۱۶,۶۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲۰,۰۶۰ - ۱۹,۸۵۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲۲,۷۰۰ - ۲۱,۷۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۵,۶۰۰ - ۱۴,۷۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۴,۱۰۰ - ۱۳,۷۶۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


     

تحلیل آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷

 

چشم انداز

طی هفته گذشته مسیر کاهشی در آتی زعفران رقم خود و متاسفانه به دو دامنه های تقاضا که مشخص کرده بودیم واکنش نداد و با شکست روبرو بود.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷

با توجه به نمودار فعلی قیمت در بالای سطح خاصی قرار گرفته است که در صورت شکست آن یعنی محور نوسان ۱۷,۶۶۰ با کاهش بیشتری همراه خواهد بود و قیمت به سمت دامنه های تقاضا تعیین شده هدایت می شود و عدم شکست آن و شکست اولین سطح ۱۹,۲۰۰ می تواند با افزایش به سمت دامنه های عرضه هدایت شود.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۲۵,۰۰۰

کف قیمتی این نماد: ۱۳,۷۰۰

محور نوسان: ۱۷,۶۶۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲۰,۰۶۰ - ۱۹,۸۵۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲۲,۷۰۰ - ۲۱,۷۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲۵,۰۰۰ - ۲۴,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۵,۶۰۰ - ۱۴,۷۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۴,۱۰۰ - ۱۳,۷۶۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


     

تحلیل آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۷

 

چشم انداز

طی هفته های گذشته با تقاضا شدید قیمت با افزایش بیشتری روبرو بود و توانست به بالاترین قیمت خود دست پیدا کند به نظر میرسد این روند همچنان ادامه داشته باشد.

   

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل دی ماه ۹۷

با توجه به نمودار این سررسید به نظر میرسد با توجه به دو دامنه تقاضا بتواند مجدد با رویت هر کدام با افزایش روبرو شود. پس خریداران در محدوده دامنه های تقاضا با عدم شکست هر کدام می توانند وارد شوند و اهداف این ورود دامنه های عرضه مشخص شده است. و فروشندگان با توجه به عدم شکست سقف فعلی یعنی دامنه عرضه اول وارد شود اما به نظر میرسد تمایلات خرید بیشتر از فروش بوده و روند کلی فعلا صعودی است پس فروشندگان از فروش اجتناب کنند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۲۵,۰۰۰

کف قیمتی این نماد: ۱۳,۷۰۰

محور نوسان: ۱۸,۲۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲۵,۰۰۰ - ۲۴,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲۹,۰۰۰ - ۲۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲۱,۵۰۰ - ۲۰,۷۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۹,۱۰۰ - ۱۸,۲۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

     

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته در آتی زعفران بعد از یک اصلاح کم مجدد قیمت با افزایش روبرو شد و توانسته است بالاترین قیمت خود را رقم زند.  

علت افزایش قیمت

علت این افزایش به دو دلیل است اول اینکه بوجود آمدن تقاضا با توجه به شفافیت قیمت، و دوم به دلیل با ارزش شدن این کالا با توجه به افزایش قیمت در ارز دلار ریالی.  

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت با نزدیک شدن به دامنه تقاضا اول که در محدوده ۱۱,۰۰۰ تومان بود با افزایش روبرو شد، پس در تحلیل هفته گذشته خریداران بهترین موقیت را اخذ کرده اند.  

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

با توجه به نمودار زعفران در این سررسید قیمت به نظر میرسد بتواند با افزایش بیشتری در روزهای جاری مواجه شود اما در صورتی که بتواند کاهش پیدا کند با رویت دامنه های تقاضا که در زیر مشخص شده است مکان های مناسبی برای ورود و اخذ خرید خواهد بود. در حال حاضر هدف فعلی در دامنه ۱۳,۶۰۰ قرار دارد. به نظر میرسد این مسیر صعودی همچنان ادامه داشته باشد و اهداف بالاتر با شکست ۱۳,۶۰۰ میسر می شود.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۲,۹۶۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۰۰

محور نوسان: ۱۰,۵۵۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳,۶۸۰ - ۱۳,۴۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲,۴۰۰ - ۱۲,۱۱۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۱,۵۵۰ - ۱۱,۲۸۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۰,۸۲۰ - ۱۰,۵۵۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


 

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته با توجه به تعطیل شدن آتی سکه تقاضا و سرمایه وارد آتی زعفران شد که در سه نماد با صف های خرید سنگین منجر به افزایش شد که این افزایش قیمت را به سمت اهداف اشاره شده هدایت کرد.

   

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

با توجه به نمودار اتی زعفران دیده می شود که بتواند فرصت خرید به خریداران در محدوده های خاصی از قیمت دهد که این محدوده ها شامل دامنه های تقاضا ذکر شده زیر است،  و در صورت رویت فرصتی به خریداران خواهد داد.به نظر میرسد با توجه به تعطیلی آتی سکه سناریوهای افزایشی در آتی زعفران همچنان پابرجا باشد. چرا که سرمایه چشم گیری وارد این نماد شده است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۲,۴۶۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۰۰

محور نوسان: ۹,۴۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲,۴۶۰ - ۱۲,۲۳۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۱,۰۰۰ - ۱۰,۵۵۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۰,۱۵۰ - ۱۰,۹۶۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹,۵۷۰ - ۹,۴۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


 

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته نوسان سررسید شهریور بطور چشم گیری کاهش پیدا کرد با توجه به رسیدن به سررسید کاملا طبیعی هست اما در سررسید آبان و دی ۹۷ قیمت با افزایش چشم گیری روبرو شد.و به نظر میرسد معامله گران باید از سررسید آبان و دی برای معامله استفاده نمایند.

   

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

با توجه به نمودار قیمت در سررسید آبان ۹۷ که قیمت با شکست سقف اخر خود مواجه شده است به نظر میرسد بار دیگر بتواند با کاهش قیمت فرصتی به خریداران دهد که با رویت دامنه های تقاضا اول، دوم و سوم مهیا خواهد شد و هدف اصلی شکست سطح قیمتی ۱,۰۸۰۰ دامنه عرضه اول و دوم در تحلیل است.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۱,۶۰۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۰۰

محور نوسان: ۹,۴۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۱,۵۵۰ - ۱۱,۳۵۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲,۲۵۰ - ۱۲,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۰,۷۵۰ - ۱۰,۵۵۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۰,۱۵۰ - ۹,۹۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹,۵۷۰ - ۹,۴۰۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.


     

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل در آتی زعفران با عدم شکست سقف قیمتی خود منجر به کاهش شد و توانست دو دامنه تقاضا را رویت کند.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

با توجه به حرکات قیمتی به نظر میرسد عدم شکست سقف فعلی قیمت را با کاهش بیشتری روبرو کند و این کاهش با شکست های کف های اخیر قیمت شکل میگیرد. در حال حاضر قیمت با عدم شکست عرضه اول خود یعنی دامنه قیمتی ۹,۲۷۵ - ۹,۰۵۰ می تواند با کاهش بیشتری روبرو شود و با شکست سطح قیمتی ۷,۲۰۰ کاهش بیشتری به همراه خواهد داشت.در صورت شکست عرضه اول قیمت به سمت سقف قیمتی خود و شکست آن هدایت می شود.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.  

سقف قیمتی این نماد: ۹,۶۵۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

محور نوسان: ۷,۲۹۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۲۷۶ - ۹,۰۵۰
 • دامنه عرضه دوم: ۹,۶۵۰ - ۹,۴۳۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷,۹۰۰ - ۷,۶۶۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۴۴۵ - ۷,۲۹۰


 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

در سررسید تحویل آبان زعفران هم قیمت با عدم شکست سقف فعلی خود توانست با کاهش چشم گیری روبرو باشد. به نظر میرسد این کاهش با عدم شکست عرضه اول یعنی دامنه: ۱۰,۵۰۰ - ۱۰,۳۵۰ بتواند تا دامنه تقاضا اول یعنی دامنه: ۹,۶۰۰ - ۹,۴۱۰  کاهش پیدا کند. و در صورت از دست رفتن عرضه اول قیمت به سمت سقف فعلی و شکست آن هدایت می شود.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۰,۸۳۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۷۰

محور نوسان: ۸,۵۷۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۵۰۰ - ۱۰,۳۵۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۰,۸۳۰ - ۱۰,۶۷۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول:۹,۶۰۰ - ۹,۴۹۰
 • دامنه تقاضا دوم:۹,۲۰۰ - ۹,۰۴۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸,۷۴۰ - ۸,۵۷۰
 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل آتی زعفران در هر دو سررسید قیمت با رویت دامنه عرضه و تقاضا اول خود با واکنش های برگشتی مواجه بودن و هم اکنون در هر دو سررسید شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

با توجه به حرکات قیمتی به نظر میرسد قیمت می تواند با شکست و عدم دامنه عرضه اول حرکتی بعدی خود را نشان دهد با این تفاسیر که در حال حاضر با عدم شکست عرضه اول مواجه است که سناریو کاهشی خواهد و قیمت می تواند با عدم شکست به سمت دامنه های تقاضا هدایت شود، اما سناریو بعدی با شکست عرضه اول قیمت می تواند برای یک سقف جدید آماده شود.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.  

سقف قیمتی این نماد: ۹,۶۵۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

محور نوسان: ۷,۲۹۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۶۵۰ - ۹,۴۳۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸,۹۶۰ - ۸,۷۶۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۸,۷۰۰ - ۸,۴۴۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۷,۹۰۰ - ۷,۶۶۰


 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

در سررسید تحویل آبان ۹۷ همه همانند سررسید شهریور ۹۷ قیمت در هفته گذشته طبق تحلیل با رویت دامنه عرضه و تقاضا اول همراه بودو  توانست با واکنش برگشتی اول به فروشنده و سپس به خریدار فرصت ورود دهد و در حال حاضر قیمت در بین عرضه اول و تقاضا اول قرار گرفته است، هم اکنون همانند سررسید شهریور عدم شکست و شکست عرضه اول سناریو افزایشی و کاهشی را مشخص می کنند به شکلی که با عدم شکست عرضه اول قیمت به سمت حمایت ها همچنان می تواند کاهش پیدا کنند و با شکست عرضه اول با افزایش و تشکیل سقف جدید همراه است.

اما با توجه به سناریوهای زیر میتوان بهتر عمل کرد.دامنه های تقاضا و عرضه زیر را مدنظر معاملات خود قرار دهید.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۰,۸۳۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۷۰

محور نوسان: ۸,۵۷۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۸۳۰ - ۱۰,۶۷۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۰,۰۱۰ - ۹,۹۹۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹,۶۰۰ - ۹,۴۹۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹,۲۰۰ - ۹,۰۴۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸,۷۴۰ - ۸,۵۷۰
 

چشم انداز

طی هفته گذشته در آتی زعفران در هر دو سررسید قیمت با تشکیل یک سقف جدید روبرو بود و سپس بعد از دو روز کاری با کاهش قیمت همراه شد.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

در حال حاضر در سررسید آتی زعفران تحویل شهریور ۹۷ قیمت با شکست سقف ۹,۳۲۰ توانست ۹,۵۶۰ را رویت کند و با تشکیل سقف با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد می خواهد فرصتی دوباره به خریداران آتی زعفران دهد تا بتواند در بالاترین قیمت نقشه خود را برای یک فروش قوی عملی کند به نظر میرسد یا باید قیمت نقدی زعفران افزایش پیدا کند که دور از انتظار نیست یا بعد از بالا رفتن قیمت با فروش گسترده ای مواجه شود.در حال حاضر خریداران باید منتظر رویت دامنه های تقاضا برای خرید باشند و در محدوده سقف فعلی سیو سود یا افست نمایند

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.  

سقف قیمتی این نماد: ۹,۶۵۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

محور نوسان: ۷,۲۹۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۶۵۰ - ۹,۴۳۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸,۷۰۰ - ۸,۴۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۹۰۰ - ۷,۶۶۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۷,۴۰۰ - ۷,۲۸۰

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

در سررسید تحویل آبان ماه ۹۷ آتی زعفران همانند سررسید شهریور قیمت بعد از شکست سقف قیمتی خود با کاهش روبرو بوده است به نظر میرسد با رویت دامنه های تقاضا فرصتی برای خریداران ایفا کند و سپس با افزایش روبرو شود. و هرچه قیمت به دامنه های تقاضایی پایینتر کاهش پیدا کند فرصت بهتری به خریداران خواهد داد چرا که سیو سود اول دامنه سقف فعلی برای خریداران مدنظر است و با افزایش بیشتر و شکست سقف احتمالی است.

اما با توجه به سناریوهای زیر میتوان بهتر عمل کرد.دامنه های تقاضا و عرضه زیر را مدنظر معاملات خود قرار دهید.

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۰,۸۳۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۷۰

محور نوسان: ۸,۵۷۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۸۳۰ - ۱۰,۶۷۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹,۹۵۰ - ۹,۷۹۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۹,۶۰۰ - ۹,۴۹۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹,۲۰۰ - ۹,۰۴۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸,۷۴۰ - ۸,۵۷۰
 

چشم انداز

طی هفته گدشته آتی زعفران هر دو سررسید با صف های خرید توانستند از سقف های اخر خود عبور کنند، اما در روز گذشته با کاهش شدیدی روبرو بود.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

در حال حاضر در سررسید آتی زعفران تحویل شهریور ۹۷ قیمت با شکست سقف ۹,۳۲۰ توانست ۹,۵۶۰ را رویت کند و با تشکیل سقف با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد می خواهد فرصتی دوباره به خریداران آتی زعفران دهد تا بتواند در بالاترین قیمت نقشه خود را برای یک فروش قوی عملی کند به نظر میرسد یا باید قیمت نقدی زعفران افزایش پیدا کند که دور از انتظار نیست یا بعد از بالا رفتن قیمت با فروش گسترده ای مواجه شود.در حال حاضر خریداران باید منتظر رویت دامنه های تقاضا برای خرید باشند و در محدوده سقف فعلی سیو سود یا افست نمایند

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۹,۶۵۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

محور نوسان: ۷,۲۹۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۶۵۰ - ۹,۴۳۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸,۷۰۰ - ۸,۴۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۹۰۰ - ۷,۶۶۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۷,۴۰۰ - ۷,۲۸۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران تحویل آبان ماه ۹۷

در سررسید تحویل آبان ماه ۹۷ آتی زعفران همانند سررسید شهریور قیمت بعد از شکست سقف قیمتی خود با کاهش روبرو بوده است به نظر میرسد با رویت دامنه های تقاضا فرصتی برای خریداران ایفا کند و سپس با افزایش روبرو شود. و هرچه قیمت به دامنه های تقاضایی پایینتر کاهش پیدا کند فرصت بهتری به خریداران خواهد داد چرا که سیو سود اول دامنه سقف فعلی برای خریداران مدنظر است و با افزایش بیشتر و شکست سقف احتمالی است.

اما با توجه به سناریوهای زیر میتوان بهتر عمل کرد.دامنه های تقاضا و عرضه زیر را مدنظر معاملات خود قرار دهید.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۱۰,۸۳۰

کف قیمتی این نماد: ۸,۵۷۰

محور نوسان: ۸,۵۷۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۰,۸۳۰ - ۱۰,۶۷۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹,۹۵۰ - ۹,۷۹۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۹,۶۰۰ - ۹,۴۹۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۹,۲۰۰ - ۹,۰۴۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸,۷۴۰ - ۸,۵۷۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل ۳۰ تیر ماه قیمت با افزایش روبرو بود و باتوجه به فرصت های ایجاد شده برای خریداران به سمت اهداف و دامنه های عرضه رسیده است.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

در حال حاضر آتی زعفران با توجه به نزدیک شدن به سررسید خود همچنان در محدوده سقف و کفی که یک ماه گذشته تشکیل داده است در نوسان است و می بایستی دقت زیادی نصبت به سقف و کف فعلی داشته باشید و در صورت عبور از کف قیمتی نشانه کاهش برای رسیدن به قیمت نقدی و باتوجه به نزدیک شدن به سررسید خود است. اما در حال حاضر چند سناریو روی میز است که در این هفته می تواند عملی شود، که به نظر میرسد با توجه به دامنه عرضه اول قیمت در صورت عبور به سمت سقف هدایت شده و در صورت عدم عبور می تواند با دامنه تقاضا اول مواجه شود و سپس با شکست دامنه عرضه اول به سمت عرضه دوم هدایت شود و شکست دامنه تقاضا اول هم قیمت را به سمت دامنه تقاضا دوم و سوم هدایت می کند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

سقف قیمتی این نماد: ۹,۳۲۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۳۲۰ - ۹,۱۷۷
 • دامنه عرضه دوم : ۸,۸۶۲ - ۸,۷۱۴

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸,۶۰۰ - ۸,۴۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۹۰۰ - ۷,۶۶۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۷,۴۰۰ - ۷,۲۸۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

 

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

چشم انداز

طی هفته گذشته از رشد قیمت در این نماد جلوگیری شد و با صف های فروش متعددی همراه بود و در حال حاضر قیمت به نزدیکی کف قیمتی خود رسیده است.

 

تحلیل تکنیکال آتی زعفران شهریور ۹۷

در حال حاضر قیمت با کاهش چشم گیری روبرو است و هم چنان کف قیمتی و حد ضرر خریداران در زیر ۶,۷۴۰ قرار دارد و برای فروشندگان به نظر میرسد آخرین سقف قیمتی ۹۳۲۰ مدنظر باشد. در حالت کلی فرصت برای خریداران مجدد رقم خورده است و با حد ضرر کف قیمت ۶,۷۴۰ تایید خواهد بود. و به نظر میرسد بار دیگر این نماد با افزایشی نسبی را طی کند. اما با از دست رفتن کف قیمتی ۶,۷۴۰ آتی زعفران می تواند با کاهش روبرو شود. اما با توجه به قیمت نقدی زعفران به نظر میرسد کف فعلی قیمت ۶,۷۴۰ باشد و قیمت در محدوده کف و سقف فعلی این نماد در نوسان باشد.

 

سقف قیمتی این نماد: ۹,۳۲۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۳۲۰ - ۹,۱۷۷
 • دامنه عرضه دوم : ۸,۸۶۲ - ۸,۷۱۴

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷,۸۲۰ - ۷,۶۶۴
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۴۰۰ - ۷,۲۸۶
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

   

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

چشم انداز

طی هفته گذشته آتی زعفران با رشد عجیبی روبرو بود و با صف های خرید مواجه بود و طی اطلاعیه ای محدودیت های برای آتی زعفران از طرف بورس کالا ارائه شد که موجب کنترل آن گردید.

تحلیل تکنیکال

با توجه به تحلیل های اخیر ذکر شد که آتی زعفران باید منتظر رشد قیمتی ان باشیم که با رشدی عجیب روبرو بود.به سطح قیمتی ۹۳۲۰ رسید. و در حال حاضر با توجه به محدودیت های بورس کالا موجب کاهش شده است و در غیر اینصورت آتی زعفران می بایستی با توجه به تقاضا و بازار سازی که دارد در بالای ۱۰ هزارتومان قرار داشته باشد.

 

مسیری که این نماد می رود کاملا اشتباه خواهد بود و به نظر میرسد به ضرر بازار نقدی و خریداران و مصرف کنندگان است.

مخاطب: منظور شما چیست؟ منظورم این هستش که چه بازار اتی سکه و چه زعفران می بایستی با تکنولوژی پیشرفته الگوریتمی کنترل شوند اما این تکنولوژی در حال حاضر در بورس کالا نیست.

 

خریداران و فروشندگان می بایستی چگونه معامله کنند: با توجه به وضعیت فعلی به نظر میرسد فرصت های خرید در دامنه های تقاضا است و هر کدام می توانند موجب برگشت و افزایش قیمت شوند و دامنه های عرضه محل بستن موقعیت خریداران خواهد بود.

 

سقف قیمتی این نماد: ۹,۳۲۰

کف قیمتی این نماد: ۶,۷۴۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹,۳۲۰ - ۹,۱۷۷

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸,۴۵۰ - ۸,۳۵۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷,۹۱۵ - ۷,۸۵۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۷,۴۴۵ -۷,۳۵۰
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد. دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

   

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود. حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

 

 

 

چشم انداز

با توجه به تحلیل هفته گذشته قیمت با کاهش و سپس افزایش روبرو شد و با رویت دامنه تقاضا اول توانست سقف جدید خود را ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال

در هفته گذشته قیمت دقیقا به سطح دامنه تقاضا اول واکنش نشان داد و سپس افزایش پیدا کرد و اگر توجه نمایید با توجه به کم بودن حجم معامله نمودار به شکل ضعیفی شکل میگیرد و تشخیص دقیق برای سطوح یکم سخت خواهد بود اما محدود های معرفی شده می تواند با توجه به دیدگاه کلی مناسب برای اخذ پوزیشن باشد.

سقف قیمتی این نماد: ۷۸۲۳

کف قیمتی این نماد: ۶۷۴۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال آتی زعفران طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۷۸۲۳ - ۷۷۴۶
 • دامنه عرضه دوم: ۸۰۳۰ - ۷۹۶۵

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷۴۴۶ - ۷۳۵۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷۰۷۲ - ۶۹۳۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۸۳۰ -۶۷۴۰

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و احتمالا باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت نواحی تقاضای دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

 

 

 

 

چشم انداز

آتی زعفران توسط بورس کالا با هدف مدیریت این بازار راه اندازی شده است، اما همانند بازار آتی سکه که طی این چند سال راه اندازی شده می‌تواند مرداب کوچکتری باشد و با مدیریت این سیستم که بدون هیچ تفکر علمی راه اندازی شده است، شاهد ریسک پذیری در خرید و فروش آن باشیم. چرا که با وجود این بازار معامله گرانی که حتی نیازی به زعفران ندارند در خرید فروش آن دخیل خواهند شد و با قدرت مالی خودشان قیمت را کنترل می‌کنند. بارها در این زمینه صحبت کرده‌ایم که این کار بدون تفکر علمی موفق به کاهش ریسک نخواهد بود و بورس کالا فقط یک هسته مرکزی معاملات برای ارتباط خریدار و فروشنده راه اندازی کرده است و بدون هیچ کنترل کامپیوتری (الگوریتم نویسی برپایه علم عرضه و تقاضا) مدعی است که می تواند با این سیستم، معاملات امنی را ایجاد نمایید. اما همه ما معامله گران می دانیم که این سیستم در اینده نه چندان نزدیک با تقاضا شدید که در هفته های اخیر حتی با صف خرید روبرو بود موجب افزایش قیمت زعفران و سخت کردن کار برای خریداران زعفران می شود.

از بورس کالا متشکریم اما واقعا یا کاری نکنید یا اگر کردید درست انجام دهید!  

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکالی برای بدست اوردن دامنه های عرضه و تقاضا هنوز دقت بالایی وجود ندارد و باید منتظر شکل گیری بیشتر نمودار قیمت باشیم. اما در کلیت کار توانسته ایم محدوده های خاصی را برای دامنه عرضه و تقاضا مشخص نماییم. پس معامله گران دقت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

انتظار می رود که این نماد با رویت هر یک از دامنه های تقاضا مورد برگشت قرار گیرد.و سپس با شکست سقف قیمتی مواجه باشد. سقف قیمتی این نماد: ۷۷۵۰ کف قیمتی این نماد: ۶۷۴۰

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال آتی زعفران طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۷۷۵۰ - ۷۷۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۸۰۳۰ - ۷۹۶۵
 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۷۴۸۳ - ۷۳۲۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۷۰۲۴ - ۶۹۳۷
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۸۰۰ -۶۷۴۰

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و احتمالا باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت نواحی تقاضای دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

منبع :
TalaChart.ir

دیدگاه ها

 • F.a ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ :: ۱۱:۵۴

  به نظر میرسد اهداف بالاتر از ۱۳۶۰۰ باشد
  در نماد زعف۹۷۰۸پ۰۵ هیچ فروشنده ای نیست
  اهداف کوتاه مدت بالای ۱۵۰۰۰ میباشد
  هر کاهشی فرصت ورود میباشد

 • F.a ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ :: ۱۵:۴۰

  با این روند بورس کالا مجددا همانند اتی سکه بزودی دستور جلوگیری از خرید مضاعف خواهد داد و نمیتواند جلوی رشد لجام گسسیخته را بگیرد
  همه چی شده سفته بازی

 • F.a ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ :: ۱۶:۱۹

  در صورت امکان یک گروه تلگرامی تشکیل دهید تا از تجربیات دوستانی که در آتی سکه بودند استفاده کنیم

 • F.a ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ :: ۱۸:۴۵

  متاسفانه بورس باز با دستور کاهش تعداد سررسید باز خواهان کنترل آتی می باشد
  در صورتی بهتر بود دستور جلو گیری از موقعیت جدید مضاعف میداد
  سر رسید پوشال هم امروز به نتیجه نرسید که اتفاق بسیار خوبی بود
  در صورت باز شدن سر رسید پوشال قیمت سر رسید ابان تا محدود ۱۸ هزار خواهد رفت

 • F.a ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ :: ۱۳:۱۵

  دستور جلوگیری از خرید فزاینده صادر شد
  فعلا نزولی میشود تا زمانی که دستور کنسل شود
  مجددا به قیمتهایی بالاتر از دیروز میرود
  براستی چه کسانی از این رانت استفاده میکنن
  هر کسی که از این خبر اطلاع داشت دیروز فول فروش زده
  داستان اتی سکه دارد تکرار میشود
  پیشنهاد میکنم با کنسل شدن دستور خرید فزاینده خرید کنید
  البته فقط پیشنهاد است
  با توجه به تجربه انی سکه گفتم

ارسال دیدگاه

 • ۲۵٪ تخفیف دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و استراتژی طلاچارت به مناسب شب یلداکد تخفیف: yalda