تقویم اقتصادی

فارکس فکتوری

تقویم اقتصادی چیست؟

همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. هرچند که در طلاچارت اعتقاد ما بر این است که نوسانات قیمت تماما تکنیکالی می باشند و گزارش های اقتصادی صرفا باعث شروع حرکت در جهتی که تحلیل تکنیکال مشخص میکند، میشوند؛ اما بد نیست که چشم اندازی از گزارش های اقتصادی هفته نیز داشته باشیم.
در بخش تقویم اقتصادی طلاچارت، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی آمریکا می باشد. چرا که زمینه اصلی کار ما مرتبط با طلا بوده و آمارهای کشور آمریکا تاثیر زیادی روی اونس طلا دارند. این بخش هر یکشنبه بروزرسانی شده و آمارهای اقتصادی مهم آمریکا را به همراه تاریخ و زمان انتشار آنها را به شما نشان خواهد داد.به منظور اطلاع از گزارش های اقتصادی قدرتمند آمریکا که بر روی اونس طلا تاثیر زیادی دارند، این مطلب را بخوانید.


تاریخساعتپولتاثیرشاخص ها
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷۱۷:۰۰USDشاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا
USDشاخص قیمت مصرف کننده (دارای استثنا) آمریکا
پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷
۰۲:۳۰USDسخنرانی جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا
۱۷:۰۰USDخرده فروشی (دارای استثنا) آمریکا
USDخرده فروشی آمریکا
۲۰:۰۰USDسخنرانی جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا