ثبت نام

تحلیل سهم چکاپا

stock-market-analysis-700×410
ب

این سهم مدتیست وارد فاز اصلاحی شده و انتظار می‌رود تا محدوده مشخص شده به این حرکت نزولی اصلاحی ادامه دهد. در این محدوده یک ناحیه تقاطع وجود دارد. در واقع یک ناحیه COP افقی و روندی. همچنین یک ناحیه تقاضا نیز در این محدوده مشاهده می‌شود. از همه این موارد که بگذریم، اگر بخواهیم حرکت نزولی که از قیمت ۸۶۰ تومان آغاز شده را به صورت یک ساختار ABCD در نظر بگیریم، پایان اصلا در محدوده ۵۰۰ تومان خواهد بود و از آنجا انتظار برگشت را خواهیم داشت.

ناحیه مناسب برای خرید سهم چکاپا، باکس سبز رنگ (۵۳۵-۴۶۵) می‌باشد. حد ضرر این سهم را می‌توانید ۴۵۰ تومان در نظر داشته باشید. هدف قیمتی در صورت برگشت قیمت از ناحیه ذکر شده به ترتیب ۶۹۵ و ۸۳۰ تومان می‌باشد. 

ارسال دیدگاه