تحلیل تکمیلی طلا | ۱۶ دی ۹۶

analysis-XAUSUD

چشم انداز

با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و جذابیت اونس طلا در سال جدید میلادی، بازار با رشد شدیدی روبرو شد و می توان گفت قیمت سکه، آبشده طلا در هفته گذشته با بالاترین قیمت خود را دی دهه گذسته روبرو بود.و این یک هشدار بزرگ و ریسک پذیری برای معامله گران محسوب می شود.

انقلاب طلا

بله شاید این کلمه برای شما قابل درک نباشه اما برای من کاملا قابل درک است که انقلاب طلا پیش تاز بازار ایران شده است و بقول دوستمان “هرجا بخری توی سودی” و عدم عرضه سکه و ارز در دو سه سال گذشته موجب شده است که تقاضایی شدیدی برای سکه و ارز داخلی افزایش یابد، به هرحال دقیق نمیدانیم که چند درصد عرضه وجود نداشته است که موجب تقاضایی ۹۰ درصدی شده است. و آن بیگ بویز که می تواند بانک مرکزی یا بانک های دیگر باشد با طراحی دقیقی که داشته اند توانسته اند به اهداف قیمتی خود برسند. و آیا این پایان ماجرا است؟ خیر به دقت به قیمت ها در نمودار نگاه کنید به نظر میرسد این پتانسیل تا زمانی که به هدف های بالاتر خود نرسد فروکش نکند و از طرفی با توجه به شروع سال میلادی جدید و جذابیت اونس طلا برای سرمایه گذاران خارجی موجب شده است که یک مسیر افزایشی شکل بگیرد که در آن راستا می تواند تاثیر مثبتی در طلا داخلی داشته باشد؛ پس این انقلاب طلا همچنان پابرجا است.

در این هفته میخواهم نسبت به بازار طلا دید شما را بهتر باز کنم و مسائلی را بگویم که واقعیت های هستند از بیگ بویز بازار (بزرگان بازار طلا)

تحلیل اونس طلا

در تایم چهار ساعته اونس طلا پتانسیل صعود وجود دارد و دیده می شود که به دامنه مقاومتی خود برخورد کرده است، با وجود این مقاومت و حمایت های شکسته شده می توان سناریوهای مطرح باشد، و سطح حمایت و مقاومت نزدیک قیمت نقشه برگشت قیمت را ایفا می کنند. که در سناریوهای زیر مطرح می شود.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۵۸۱۳۵۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۳۲۶۱۳۳۵

دامنه حمایت نزدیک : ۱۳۱۰۱۳۰۵

دامنه حمایت دور: ۱۲۹۹۱۲۹۱

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکل گیری شکست صعودی و پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک احتمال ادامه نوسانات افزایشی به سمت مقاومت نزدیک وجود دارد، و در صورتی که دارای پتانسیل بیشتری باشد با شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور هدایت می شود.

سناریو کاهشی: دیده می شود که شکست نزولی حمایت نزدیک ابتدای حرکت کاهشی قیمت است و با شکست آن و عدم شکست مقاومت نزدیک به سمت حمایت دور هدایت می شود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: با رویت حمایت نزدیک و دور و عدم شکست آنها احتمال برگشت قیمت وجود دارد و اهداف آن ها شامل مقاومت نزدیک و دور خواهد بود.

حالت دوم: با رویت مقاومت نزدیک و دور و عدم شکست انها احتمال برگشت قیمت به اهداف حمایت نزدیک وجود دارد.

 

تحلیل آبشده نقدی طلا

در نمودار زیر کف های قیمتی که در تایم هفتگی مشاهده می شود نشانه خرید بیگ بویز یا ایجاد تقاضا از طریق عدم عرضه تشکیل شده است که در اخرین حرکت قیمت با رویت دامنه ۵۵۳ هزارتومان که در دو هفته اخیر به آن اشاره کردیم توانست تا مرز ۶۰۸ هزارتومان رشد کند سپس ورود بعدی بیگ بویز و ایجاد تقاضا از طریق عدم عرضه شکل میگیرد که در همان دامنه ۵۵۰ الی ۵۶۰ هزارتومان است، ساده بگویم که وقتی یک کف تشکیل میشود بدین معنا است که در آن محدوده یا عرضه ای شکل نگرفته یا خرید کلان صورت گرفته است. و در بازار مالی دو روش معامله داریم، و آن هم گرسنه نگهداشتن معامله گران یا جا گذاشتن آن ها که تشکیل کف یا سقف می دهند.که با استفاده از تصویر زیر می توانید به درک این مسائل برسید.

و این احتمال وجود دارد که با تکمیل نقشه و رویت سقف نمودار شاهد کاهش و برگشت قیمت باشیم اما در صورت شکست سقف باز هم رشد قیمت وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: ۶۰۷۰۰۰۶۰۴۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۵۹۴۰۰۰۵۹۲۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۵۸۴۰۰۰۵۸۱۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۵۷۶۰۰۰۵۷۴۰۰۰

سناریو های احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری؛ تایم فریم یک ساعته

سناریو افزایشی: این سناریو تا زمانی فعال خواهد بود که قیمت در بالای حمایت نزدیک قرار دارد و با شکست مقاومت نزدیک می تواند به سمت مقاومت دور هدایت شود.

سناریو کاهشی: شکست نزولی در حمایت نزدیک و عدم شکست مقاومت نزدیک قیمت تشکیل سناریو کاهشی می دهد و هدف آن حمایت دور است.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در حال حاضر در پایان هفته گذشته با رویت مقاومت نزدیک روبرو شده است و انتظار می رود قیمت با عدم شکست این مقاومت به سمت حمایت نزدیک هدایت شود.و در صورت شکست با مقاومت دور مواجه است و می تواند از مقاومت دور مورد برگشت قرار گیرد.

حالت دوم: در صورتی که با سناریو حالت اول برگشتی به سمت حمایت نزدیک و دور حرکت کند، رویت هر کدام با عدم شکست آنها احتمال برگشت و افزایش به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در نمودار این آبشده همانند آبشده نقدی است که بیگ بویز در چند سال گذشته دست به خرید یا ایجاد تقاضا نموده است که باعث رشد قوی آبشده شده است. در حال حاضر جای که می تواند همانند گذشته ایجاد تقاضا کند در محدوده ۵۵۶ الی ۵۶۰ هزارتومان است که این محدوده در صورت رویت در میان مدت موجب برگشت قیمت به سمت سقف فعلی  و سقف کل نمودار می شود.اما در هفته جاری سناریوهای مطرح است که با توجه به حمایت مقاومت های نزدیک و دور طراحی شده است.

دامنه مقاومت دور: ۶۰۴۰۰۰۶۰۲۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۵۹۶۰۰۰۵۹۴۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۵۸۹۰۰۰۵۸۷۰۰۰

دامنه حمایت دور:۵۸۳۰۰۰۵۸۱۰۰۰

سناریوهای احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکست صعودی در مقاومت نزدیک فعلی احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت دور وجود دارد.

سناریوکاهشی: با عدم شکست مقاومت نزدیک و پایداری احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت همراهی با سناریو کاهشی، رویت دامنه های حمایتی نزدیک و دور احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آنها وجود دارد و اهداف شامل مقاومت نزدیک و دور می باشد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو افزایشی همراه باشد و با رویت دامنه مقاومت دور، عدم شکست مقاومت احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی طلا

در نمودار سکه نقدی نشانه های از ورود های بیگ بویز و ایجاد تقاضا دیده می شود که در تحلیل های اخیر می توانم بگویم که چندین مرتبه به آن ها اشاره شد و سپس قیمت دقیقا در همان محدوده ها مورد برگشت قرار گرفت، محدوده همانند ۱۲۳۲۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۱۳۴۵۰۰۰ و اخرین سناریو با ۱۳۷۶۰۰۰ بود که با رویت آن تا محدوده ۱۵۱۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد، اما این حرکات همچنان ادامه دارد و تا جایی ادامه خواهد داشت که بیگ بویز به هدف خود برسد، اولین هدف می تواند سقف سکه نقدی در سال های اخیر باشد که بعد از رویت سقف احتمال برگشت قیمت به سمت پایین است.

اما برای این هفته سناریوهای را طراحی میکنیم و طبق آن می تواند حرکات را تشخیص داد.

دامنه مقاومت دور: ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۰۵۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۴۷۰۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۴۳۵۰۰۰۱۴۳۱۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۶۰۰۰

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکست صعودی مقاومت نزدیک باید شاهد افزایش دوباره قیمت به سمت مقاومت دور باشیم و درواقع قیمت در محدوده ۱۵۰۰۰۰۰ می تواند باز گردد. و در صورت شکست مقاومت دور شاهد افزایش قیمت به سمت ۱۵۲۰۰۰۰۱۵۳۰۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰ باشیم

سناریو کاهشی: چنانچه مقاومت نزدیک شکسته نشود و با شکست نزولی ۱۵۵۶۰۰۰ قیمت به سمت حمایت نزدیک هدایت می شود و با شکست حمایت نزدیک می تواند به سمت حمایت دور حرکت کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی بتواند مقاومت دور را رویت کند، عدم شکست این مقاومت احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی همراه باشد رویت دامنه حمایت نزدیک و دور با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۷

در آتی سکه سقف فعلی در محدوده ۱۷۰۰۰۰۰ است و کف قیمتی در محدوده ۱۵۸۰۰۰۰ قرار دارد که قیمت در حال حاضر در محدوده ۱۶۳۰۰۰۰ در نوسان است و سقف نزدیک فعلی ۱۶۷۵۰۰۰ است و دیده می شود که قیمت در این هفته در دامنه سقف نزدیک و کف فعلی در نوسان باشد.

و می بایست معامله گران در نزدیکی کف وارد پوزیشن های خرید شوند و در نزدیکی سقف های اشاره شده منتظر پوزیشن فروش باشند، باید همیشه جای وارد شد که حد ضرر پوزیشن های صورت گرفته بسیار کم باشد و هیچ اجباری در معامله زدن نداشته باشید.

دامنه مقاومت دور: ۱۶۸۲۰۰۰۱۶۷۵۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۶۸۰۰۰- ۱۶۶۲۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۰۸۰۰۰- ۱۶۰۳۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۵۹۰۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل شهریور ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای کف هفته گذشته پایدار باشد احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت ها وجود دارد و کف قیمتی ایجاد شده در محدوده ۱۶۲۱۰۰۰ است که قیمت را به سمت مقاومت ها هدایت می کند.و شکست مقاومت ها قیمت را به سمت سقف قیمتی ۱۷۰۰۰۰۰ هدایت می کند.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست کف ۱۶۲۱۰۰۰ مواجه باشد قیمت به سمت حمایت ها حرکت می کند. و می بایست منتظر رسیدن حمایت ها باشیم.و با از دست رفتن حمایت های فعلی قیمت با کاهش بیشتری روبرو است که بعید دیده می شود با شکست حمایت ها روبرو باشیم.

سناریو برگشتی

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی با رویت مقاومت نزدیک و دور مواجه باشد، با عدم شکست هر کدام احتمال کاهش قیمت و برگشت به سمت حمایت های نزدیک و دور وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی همراه باشد رویت دامنه حمایت نزدیک و دور و عدم شکست هر کدام احتمال افزایش قیمت و برگشت به سمت مقاومت ها وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست