ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۷ بهمن ۹۶

analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با رشد مواجه بود و با همراهی دلار داخلی در آبشده و سکه نقدی با افزایش قیمت ها روبرو بودیم تا جایی که اوج درد فروشنده را ایجاد کردند و سپس سکه توانست با کاهش ۵۰ هزارتومانی در پایان هفته روبرو باشد.

تحلیل اونس طلا

در تایم چهارساعته دو مقاومت کلیدی در هفته گذشته مدنظر بود که هر دو آن شکسته شد و قیمت تا محدوده ۱۳۶۷ افزایش پیدا کرد و سپس توانست با تشکیل یک تریکس با کاهش ۲۳ دلاری روبرو شد و در حال حاضر در دامنه قیمتی ۱۳۵۰ دلار بسته شده است.دیده می شود که قیمت به سقف اصلی که در محدوده ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۵ است نزدیک می شود. در صورت شکست این سقف احتمال افزایش بیشتر قیمت از بازه سالانه وجود دارد.اما در هفته جاری انتظار می رود قیمت در بازه قیمتی هفته گذشته در نوسان باشد و با رویت دامنه های حمایتی واکنش برگشتی نشان دهد.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۷۶۱۳۷۰

دامنه های مقاومت نزدیک: ۱۳۶۶۱۳۶۳ و ۱۳۵۷۱۳۵۳

دامنه حمایت دور: ۱۳۲۸۱۳۲۴

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۴۳۱۳۳۹

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت در زیر مقاومت های نزدیک است  و با شکست مقاومت های نزدیک باید انتظار رشد بیشتر قیمت را خواهیم داشت که هدف فعلی محدوده مقاومت دور خواهد بود.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت توانایی شکست و عبور از مقاومت های نزدیک را نداشته باشد انتظار کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و اصلی وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: با شکل گیری قیمت در حالت صعودی و رویت مقاومت های نزدیک احتمال برگشت قیمت با عدم شکست هر کدام به هدف حمایت های اشاره شده وجود دارد و در صورت شکست مقاومت های نزدیک نقطه برگشت بعدی در مقاومت دور خواهد بود و با رویت و عدم شکست می تواند به سمت مقاومت های نزدیک شکسته شده و حمایت ها هدایت شود.

حالت دوم: چنانچه بعد از کاهش و شکل گیری سناریو کاهشی قیمت با رویت دامنه حمایت نزدیک و دور مواجه باشد و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت و افزایش قیمت به سمت مقاومت های نزدیک و دور وجود دارد.

تحلیل آبشده نقدی طلا

در تایم چهارساعته ابشده نقدی با چهار دامنه خاص مواجه هستیم که احتمال چرخش مارکت در آنها وجود دارد و در حال حاضر قیمت زیر مقاومت کلیدی خود که یکی از دامنه های خاص است قرار گرفته است و در صورت عدم شکست به سمت حمایت ها هدایت می شود. و در هفته جاری احتمال واکنش به آنها و برگشت انتظار می رود.

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۳۳۰۰۰۶۲۹۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۲۲۰۰۰۶۲۰۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت های دور: ۶۱۶۰۰۰۶۱۳۵۰۰  و ۶۰۴۰۰۰۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در هفته جاری سه دامنه می تواند قیمت را از اصلاح خارج کند، و سپس به سمت شکست اخرین قله و تشکیل سقف دیگر هدایت شود. در صورت شکست مقاومت نزدیک احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست حمایت نزدیک قیمت را برای اصلاح بیشتر اماده می کند و احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های دور وجود دارد.

سناریو برگشتی

حالت اول: در صورتی که قیمت زیر مقاومت نزدیک قرار داشته باشد احتمال ادامه چرخش قیمت و کاهش به سمت حمایت ها وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با رویت هر یک از حمایت ها مواجه شود احتمال واکنش برگشتی و افزایش قیمت با عدم شکست هر کدام وجود دارد. و اهداف هر کدام سقف اخر و یا مقاومت ذکر شده است.

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در این نماد همانند آبشده نقدی طلا قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی مواجه بوده است که با سه دامنه خاص مواجه است و در صورتی که قیمت بتواند زیر مقاومت نزدیک پایدار باشد اصلاح قیمتی تا سطح حمایت نزدیک وجود دارد و سپس در صورتی که توانایی شکست حمایت نزدیک را دارا باشد کاهش بیشتری در انتظار خواهد بود.

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۳۳۰۰۰۶۲۹۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۱۶۰۰۰۶۱۳۵۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۶۰۴۰۰۰۶۰۱۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در هفته جاری سه دامنه می تواند قیمت را از اصلاح خارج کند، و سپس به سمت شکست اخرین قله و تشکیل سقف دیگر هدایت شود. در صورت شکست مقاومت نزدیک احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست حمایت نزدیک قیمت را برای اصلاح بیشتر اماده می کند و احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های دور وجود دارد.

سناریو برگشتی

حالت اول: در صورتی که قیمت زیر مقاومت نزدیک قرار داشته باشد احتمال ادامه چرخش قیمت و کاهش به سمت حمایت ها وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با رویت هر کدام از حمایت ها مواجه شود احتمال واکنش برگشتی و افزایش قیمت با عدم شکست هر کدام وجود دارد. و اهداف هر کدام سقف اخر و یا مقاومت ذکر شده است.

 

تحلیل سکه نقدی طلا

تازه داره نقشه اصلی شروع میشه یعنی جای که انتظار داشتند قیمت قرار بگیره رسیده، جای که خریدار ها فروشنده میشن و این باعث میشه قیمت کاهش پیدا کنه، حالا با این شرایط خبرهای حاکی از پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به گوش میرسه و باید دید بازی که با حراج سکه کردن باز هم در پیش فروش سکه رخ میدهد یا نه، ولی به هرحال امید است که بازار به حالت نرمال خود باز گردد و معامله گران کلان سرمایه گذاری خود را در جهت گسترش اقتصاد کشور از طلا خارج کنند.ولی به هرحال تمام این افزایش ها ۷۰ درصد از سوی بانک مرکزی بوده که با عدم عرضه سکه ایجاد تقاضا شد و با رشد ۴۰۰ هزارتومانی مواجه بودیم.

اما از نظر تکنیکالی قیمت در محدوده ۱۵۶۰۰۰۰ الی ۱۵۷۰۰۰۰ دامنه عرضه قوی دارد که سقف قیمتی سکه در طول عمر خود است. که در صورت نزدیک شدن به این دامنه انتظار واکنش چرخشی وجود دارد.و در حال حاضر در این هفته قیمت به سقف هفته گذشته که در دامنه ۱۵۴۰۰۰۰ الی ۱۵۳۵۰۰۰ بود است واکنش می دهد و انتظار واکنش برگشتی و افزایش از حمایت های تشکیل شده وجود دارد.

دامنه مقاومت اصلی: ۱۵۷۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۵۴۰۰۰۰۱۵۳۵۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۱۴۸۱۰۰۰۱۴۸۶۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت های دور: ۱۴۶۷۰۰۰۱۴۵۵۰۰۰ و ۱۴۴۲۰۰۰۱۴۳۲۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت روی حمایت نزدیک خود قرار گرفته است و سپس با عدم شکست آن احتمال افزایش قیمت و شکل گیری سناریو افزایشی به هدف مقاومت نزدیک و در صورت شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت اصلی افزایش پیدا می کند.

سناریو کاهشی: در صورت عدم پایداری بر روی حمایت نزدیک و شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های دور ذکر شده وجود دارد.

سناریو برگشتی

حالت اول: رویت دامنه های مقاومت نزدیک و دور احتمال چرخش مارکت و کاهش قیمت به سمت حمایت ها با عدم شکست هر کدام وجود دارد.

حالت دوم: رویت دامنه های حمایتی و عدم شکست هر کدام انتظار برگشت قیمت و افزایش به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

در آتی سکه با توجه به کاهش سکه نقدی احتمال کاهش قیمت در بازگشایی اول هفته وجود دارد که در صورت شکست حمایت نزدیک خود احتمال کاهش بیشتر و در صورت عدم شکست احتمال پایداری و حمایت برای افزایش قیمت وجود دارد. که در هفته جاری قیمت با شکست با مواجه شدن با حمایت نزدیک نوسان بیشتری خواهد داد.

دامنه مقاومت دور: ۱۷۰۵۰۰۰ – ۱۷۰۰۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۹۳۰۰۰ – ۱۶۹۰۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۷۳۰۰۰ – ۱۶۶۷۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۶۲۴۰۰۰ – ۱۶۱۲۰۰۰

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۷

سناریو افزایشی: پایداری قیمت بالای حمایت نزدیک قیمت را به سمت مقاومت نزدیک و سپس مقاومت دور هدایت می کند. و در مقاومت های ذکر شده احتمال واکنش برگشتی وجود دارد.

سناریو کاهشی: تنها با شکست حمایت نزدیک می تواند قیمت با کاهش بیشتر روبرو باشد و در صورت شکست قیمت به سمت حمایت دور هدایت می شود و سطوح میانی قابل رویت شامل: ۱۶۵۳۰۰۰ – ۱۶۳۸۰۰۰ است.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه  با سناریو افزایشی روبرو باشد رویت دامنه های مقاومت نزدیک و دور احتمال واکنش برگشتی در هر کدام وجود دارد وبا عدم شکست هر کدام احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک امکان پذیر است.

حالت دوم: در صورت رویت حمایت نزدیک و دور  و با عدم شکست هر کدام احتمال واکنش برگشتی و افزایش قیمت به سمت مقاومت ها وجود دارد.

ارسال دیدگاه