تحلیل تکمیلی طلا | ۲۱ بهمن ۹۶

analysis

تحلیل اونس طلا

در تایم چهار ساعته اونس طبق سناریوهای هفته گذشته عمل کرد و با چهار سناریو همراه بودیم. و با برخورد اخرین سناریو که با حمایت دور مواجه بوده است با افزایش روبرو شد و قیمت در دامنه ۱۳۱۶ قرار گرفته است. و با توجه به شرایط فعلی قیمت می تواند با رشد بیشتر مواجه باشد و به شرطی که  سطح قیمتی ۱۳۰۵ شکسته نشود.

 

 

 

تحلیل آبشده نقدی طلا

ابشده طلا نقدی رکورد بالاترین قیمت را طی سال های اخیر شکست و با قیمت ۶۴۸ هزارتومان معامله شد و این درحالی بود که در داخل کشور از طرف بانک مرکزی درستوراتی برای جلوگیری افزایش قیمت ها داده شده بود و دیده می شود که بایست بیشتر برای جلوگیری افزایش قیمت طلا و ارز تلاش کند.در نمودار قیمتی آن قیمت با رویت سطح قیمتی ۶۴۸ هزار تومان با کاش شارپی مواجه شد و توانست تا محدوده ۶۳۵ هزارتومان کاهش پیدا کند. در حال حاضر قیمت در زیر سقف قیمتی ۶۴۸ هزارتومان در حال نوسان است و با عدم شکست آن به سمت حمایت های خود کاهش پیدا می کند.

 

 

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

آبشده طلا شنبه ای در حال حاضر همانند ابشده نقدی رکورد بالاترین قیمت را ثبت کرده است و با رویت آن عدد با کاهش شارپی ۱۰ هزارتومانی مواجه بوده اما در حال حاضر با حرکاتی که در آن دیده می شود با عدم شکست سقفی که ایجاد کرده است می تواند به سمت حمایت های خود کاهش پیدا کند و در صورت شکست سقف با قیمت های بالاتری روبرو خواهد شد.

 

 

 

تحلیل سکه نقدی طلا

سکه نقدی بار دیگر تا نزدیکی سقفی که ایجاد کرده بود افزایش پیدا کرد  و با رویت مقاومت دور خود با کاهش روبرو بود اما در حال حاضر در میان حمایت مقاومت نزدیک خود درحال نوسان است و در صورت شکست مقاومت فعلی خود با افزایش بیشتر به سمت مقاومت دور خود که بالاترین قیمت سکه بوده است روبرو می شود و انقلاب بزرگی برای فروشندگان و به ویژه خریداران کلان خواهد بود. و این بازی را بانک مرکزی تا اینجا ادامه داده است و باید دید چه آش دیگری برای بازار طلا پخته است.

 

 

 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

در این سررسید قیمت در هفته گذشته با عدم شکست حمایت نزدیک خود با افزایش به سمت مقاومت نزدیک و دور خود هدایت شد و سپس با رویت مقاومت ها با کاهش به سمت حمایت های خود تجربه کرد، در حال حاضر در این سررسید قیمت در محدوده حمایت نزدیک است که در صورت عدم شکست می تواند به سمت مقاومت های خود افزایش پیدا کند و شکست حمایت نزدیک قیمت را به سمت حمایت دورر خود هدایت می کند.

 

 

 

سطوح استخراجی از ستاپ های معاملاتی طلا چارت

نمادمحور نوساندامنه عرضه نزدیکدامنه تقاضا نزدیکدامنه عرضه دوردامنه تقاضا دور
اونس طلا۱۳۱۹ دلاری۱۳۲۸-۱۳۳۲ دلاری۱۳۰۵-۱۳۰۹ دلاری۱۳۴۲-۱۳۴۶ دلاری۱۲۸۸-۱۲۹۳ دلاری
آبشده نقدی طلا۶۳۵ هزار تومان۶۳۸-۶۴۰ هزار تومان۶۲۹-۶۳۲ هزار تومان۶۴۴-۶۴۶ هزار تومان ۶۲۰-۶۲۳ هزار تومان
آبشده شنبه ای طلا۶۳۳ هزار تومان۶۳۸-۶۴۰ هزار تومان۶۳۳-۶۳۴ هزار تومان۶۴۳-۶۴۶ هزار تومان ۶۲۳-۶۲۵ هزار تومان
سکه نقدی طلا۱,۵۰۷,۰۰۰۱,۵۴۰,۰۰۰ - ۱,۵۳۴,۰۰۰۱,۵۱۳,۰۰۰ - ۱,۵۰۷,۰۰۰۱,۵۷۰,۰۰۰ - ۱,۵۶۰,۰۰۰۱,۴۸۸,۰۰۰ - ۱,۴۸۴,۰۰۰
آتی سکه تحویل آبان ۹۷۱,۶۶۱,۰۰۰۱,۶۶۱,۰۰۰ - ۱,۶۵۷,۰۰۰۱,۶۳۸,۰۰۰ - ۱,۶۳۲,۰۰۰۱,۶۷۲,۰۰۰ - ۱,۶۶۷,۰۰۰۱,۶۱۸,۰۰۰ - ۱,۶۱۲,۰۰۰

نکاتی در مورد جدول بالا

  • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
  • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
  • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

ارسال دیدگاه