ثبت نام

تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۳۱ اردیبهشت ۹۶

gold-analysis
ب

چشم انداز

در دو هفته اخیر با توجه به تحلیل ارائه شده قیمت به دامنه ۱۲۱۴ دست پیدا کرد و حرکت برگشتی با شکست ۱۲۴۰ به سمت ۱۲۶۳ ایجاد نمود. در حال حاضر زیر مقاومت ۱۲۶۳ و بالای حمایت ۱۲۴۰ قرار دارد.انتظار میرود که در میان مدت دامنه نوسان بین ۱۳۰۰ الی ۱۲۰۰ ودر هفته جاری بازه قیمتی بین ۱۲۷۲ الی ۱۲۱۸ باشد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تایم روزانه مقاومت اصلی ۱۳۰۸ و حمایت اصلی ۱۲۰۰ و در تایم ۴ ساعته مقاومت فعلی ۱۲۷۸ و حمایت فعلی ۱۲۴۰ است.

با دید تایم روزانه بهترین محدوده برگشت در دامنه ۱۲۶۳ الی ۱۲۷۲ در نظر گرفته می شود و اهداف این برگشت شامل: ۱۲۵۰ ۱۲۴۵ – ۱۲۴۰ و ۱۲۱۸ در مرحله اول است و شکست نزولی ۱۲۱۴ احتمال کاهش بیشتر به اهداف ۱۲۱۱- ۱۲۰۵- ۱۲۰۰ و ۱۱۹۴ است

شکست صعودی ۱۲۷۲ در هفته جاری تمایلات صعودی بیشتری را فراهم می سازد و اهداف این شکست شامل ۱۲۷۸ – ۱۲۹۵ – ۱۳۰۸ است.و رویت دامنه ۱۲۹۵ الی ۱۳۰۸ احتمال برگشت و کاهش قیمت با عدم شکست ۱۳۰۸ وجود دارد.

در هفته جاری در صورت کاهش قیمت و رویت دامنه ۱۲۱۱ الی ۱۲۰۰ با عدم شکست نزولی در ۱۱۹۴ احتمال برگشت و افزایش قیمت به اهداف ۱۲۱۸ – ۱۲۲۵ – ۱۲۴۰ – ۱۲۵۰ و ۱۲۶۳ وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست