تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۲۸ خرداد ۹۶

gold-analysis
ب

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت با شکست نزولی که در دامنه ۱۲۵۸ ایجاد نمود توانست بعد از اصلاح فنی تا دامنه ۱۲۵۰ کاهش پیدا کند، و کمترین قیمت ۱۲۵۱ و بالاترین قیمت ۱۲۸۱ در هفته گذشته بود و در هفته جاری انتظار ادامه تمایلات کاهشی دیده می شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در تحلیل قبلی سناریوهای مطرح بود که سناریو افزایشی تا ۱۲۹۵ و سپس سناریو برگشتی تا دامنه ۱۲۵۸ با موفقیت انجام شد و در حال حاضر دیده می شود که پایداری قیمت در زیر دامنه ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت اهداف ۱۲۴۶ – ۱۲۴۰ -۱۲۲۰ وجود دارد.

و با شکست صعودی دامنه مقاومتی ۱۲۵۸ الی ۱۲۶۳ قیمت سعی بر لمس دامنه ۱۲۸۰ را دارد و در صورت شکست ان احتمال رشد به سمت دامنه ۱۲۸۸۱۲۹۵ وجود دارد.

اما چنانچه قیمت توانایی شکست ۱۲۸۰ را نداشته باشد انتظار برگشت قیمت به سوی ۱۲۷۰۱۲۶۳ و ۱۲۵۸ در هفته جاری وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست