تحلیل اونس طلا | ۲۵ تیر ماه ۹۶

gold-analysis
ب

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با توجه به تحلیل ارائه شده با عدم شکست ۱۲۰۰ توانست به دامنه ۱۲۳۰ افزایش پیدا کند و در هفته گذشته با رشد ۲۵ دلاری مواجه بود که با توجه به امارهای متعددی که از امریکا انتشار داده شد باعث این شکل گیری افزایشی بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه اونس طلا پایداری قیمت در بالای دامنه ۱۲۱۴ الی ۱۲۰۴ احتمال افزایش بیشتر قیمت به سمت ۱۲۴۰ و ۱۲۶۰ وجود دارد، اما در شروع هفته تا اخر هفته جاری پایداری قیمت در زیر ۱۲۳۰ کاهش قیمت تا دامنه ۱۲۲۵۱۲۱۸۱۲۱۵ و ۱۲۱۰ را خواهیم داشت و دیده میشود با رویت اهداف می تواند مجدد پتانسیل صعودی افزایش یابد و برگشت از اهداف به سمت ۱۲۳۰ – ۱۲۴۰ – ۱۲۴۵ و ۱۲۶۰ حرکت کند.

 

باید توجه داشت که شکست دامنه حمایتی فعلی که در محدوده ۱۲۱۴ الی ۱۲۰۴ وجود دارد قیمت را به سمت دامنه حمایتی ۱۲۰۰ الی ۱۱۹۵ هدایت می کند که می تواند باز هم در محدوده ۱۲۰۰ الی ۱۱۹۵ مورد برگشت و تقاضا مواجه باشد و اهداف اولی آن دامنه ۱۲۱۴ الی ۱۲۳۰ است.

اعتبار تحلیل: تا پایان هفته جاری

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست