تحلیل تکمیلی دلار/ریال | ۱۵ مهر ۹۶

analysis-usdirr
ب

تحلیل دلار/ریال

در تحلیل قبلی دلار به دامنه ۳۷۰۰ الی ۳۶۰۰ اشاره شد که دامنه بسیار مستحکم حمایتی بود که در چند ماه گذشته با رویت آن دامنه مورد تقاضا قرار گرفت و در حال حاضر زیر مقاومت ۳۹۶۰ قرار گرفته است و حمایت فعلی ۳۸۹۰ و ۳۷۶۰ است.

با توجه به مقاومت ۳۹۶۰، عدم شکست آن احتمال برگشت به سمت حمایت ۳۹۱۶ –  ۳۸۹۰ حرکت می کند و شکست آن حمایت کاهش قیمت به سمت ۳۸۵۰۳۸۰۰ و ۳۷۶۰ وجود دارد.اما شکست مقاومت ۳۹۶۰ احتمال رشد بیشتر قیمت به سمت اهداف ۴۰۲۰ و ۴۰۶۰ وجود دارد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت با شکست مقاومت فعلی ۳۹۶۰ به دامنه ۴۰۶۰ افزایش پیدا کند با عدم شکست ۴۱۲۰ احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت ۳۹۶۰ با اهداف میانی ۴۰۲۰۳۹۹۰ وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی با سناریو کاهشی همراه باشد و به دامنه ۳۷۶۰ برگردد با عدم شکست ۳۷۲۰ احتمال برگشت قیمت به اهداف ۳۸۰۰۳۸۵۰۳۸۹۰ -۳۹۵۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست