ثبت نام

تحلیل روزانه دلار فردایی | رایگان

طلاچارت
طلاچارت
daller-t-analysis
ب

تحلیل دلار فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۵ بهمن ماه ۹۸ 

بر اساس پرایس اکشن:

روند: صعودی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی

دامنه تقاضا: ۱۳,۳۷۰ تا ۱۳,۲۶۰ و ۱۳,۰۰۰ تا ۱۲,۸۷۰

دامنه عرضه: ۱۴,۱۸۰ تا ۱۴,۴۵۰ 

سطح تبدیل: ۱۳,۶۲۰

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

.. آرشیو مقالات تحلیل تکنیکال      دوره آموزش انلاین تحلیل تکنیکال      

 

تحلیل روز گذشته

تحلیل دلار فردایی

تاریخ بروزرسانی تحلیل: ۲ بهمن ماه ۹۸ 

بر اساس پرایس اکشن:

روند: صعودی (کوتاه مدت). صعودی (بلند مدت).

سطوح کلیدی

دامنه تقاضا: ۱۳,۰۰۰ تا ۱۲,۸۷۰ و ۱۲,۵۵۰ تا ۱۲,۴۰۰

دامنه عرضه: ۱۴,۱۸۰ تا ۱۴,۴۵۰ 

سطح تبدیل: ۱۳,۴۲۰

راهنمایی استفاده از سطوح عرضه و تقاضا

برای دسترسی به نمودار قیمت بازار داخلی می توانید از سامانه چارتیکس به نشانی: chartix.ir استفاده نمایید.

.. آرشیو مقالات تحلیل تکنیکال      دوره آموزش انلاین تحلیل تکنیکال      

 

 

منبع :
TalaChart.ir
طلاچارت