تحلیل تکمیلی طلا | ۶ اردیبهشت ۹۶

analysis-of-tala-seke-ati

چشم انداز

در هفته گذشته با کاهش دلار ریالی و در نتیجه کاهش سکه نقدی عرضه شدیدی ایجاد شد وقیمت به دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ در سکه نقدی برگشت و باز هم با تقاضا دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ را در پایان هفته رویت نمود و در ابشده طلا در وضعیت رنج به سر می برد قیمت در دامنه ۵۰۰۰۰۰ الی ۴۹۶۰۰۰ در حال نوسان است.

تحلیل دلار نقدی

در وضعیت فعلی دیده می شود که رنج بودن قیمت دلار در این دامنه در جهت کنترل قیمت است و اجازه نوسان بیشتری به آن داده نمی شود و قیمت بالای حمایت خود در حال نوسان است در تحلیل قبلی دلار به این حمایت اشاره شده بود و منبع تقاضا در این محدوده می تواند ایجاد شود.یا شاید ایجاد شده است اما در حال کنترل در جهت ثبات قیمتی است که باز هم از نظر تکنیکال خیلی مهم خواهد بود که تکلیف این سطح به چه شکل مشخص می شود.

اما با توجه به چند سطح کلیدی تحلیل تکنیکال میان مدت و بلند مدت را شرح خواهیم داد.

مقاومت های فعلی ۳۸۲۰۳۹۷۵۴۱۲۰ و حمایت های فعلی ۳۷۲۰ – ۳۶۲۰ – ۳۴۹۵ – ۳۶۶۵ – ۳۱۵۰ است که محور نوسان در ۳۷۲۰ الی ۳۶۲۰ است و در واقع قیمت بر روی محور نوسان در حال نوسان است در صورت شکست این سطح کاهش قیمت به سمت حمایت های فعلی و عدم شکست آن همچنان احتمال برگشت به سمت مقاومت های پیش رو را در نظر دارد. و بهترین محدوده تقاضا بین محور نوسان است که بازه قیمتی ۳۷۲۰ الی ۳۶۲۰ را شامل می شود.

تحلیل ابشده طلا

در تایم روزانه ابشده طلا قیمت همچنان در همان دامنه اشاره شده هفته گذشته در حال نوسان است و شکست صعودی در مقاومت ۵۰۰۰۰۰ تمایلات صعودی بیشتری به سمت دو هدف برای هفته جاری در نظر گرفته می شود که شامل ۵۰۴۰۰۰ و دامنه ۵۱۰۰۰۰ الی ۵۱۵۰۰۰ است.

و اما عدم شکست مقاومت فعلی و شکست نزولی ۴۹۶۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت اهداف ۴۹۲۰۰۰۴۸۸۰۰۰ در هفته جاری را در نظر   دارد.

 

تحلیل سکه نقدی

در نمودار سکه نقدی قیمت با حرکات دو طرفه روبرو است و در هفته های گذشته قیمت با برگشت از دامنه تراز قیمتی ۱۲۰۰۰۰۰ الی ۱۱۹۰۰۰۰ تا سقف قیمتی پیش رفت و مجدد با عرضه شدیدی توانست به دامنه تراز قیمتی باز گردد و در هفته گذشته با حمایت هایی که در محدوده ۱۲۰۰۰۰۰ انجام شد قیمت مجدد به بالای ۱۲۰۵۰۰۰ بازگشته است.در هفته جاری دامنه ۱۲۱۳۰۰۰ الی ۱۲۲۱۰۰۰ سطح عرضه فعلی در صورت رویت می تواند منجر به برگشت قیمت شود که با عدم شکست ۱۲۲۱۰۰۰ انجام می شود. و در صورت شکست نزولی در ۱۲۰۰۰۰۰ مجدد احتمال کاهش بیشتر به سمت ۱۱۹۰۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه

در نمودار قیمتی آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۶ همان طور که در تحلیل گذشته انتظار برگشت از این دامنه با عدم شکست عرضه قیمتی را در نظر داشتیم محقق شد و قیمت با کاهش شارپی تا محدوده ۱۳۸۰۰۰۰ کاهش پیدا کرده است و همچنان ادامه کاهش قیمت با عدم شکست صعودی در ۱۳۹۳۰۰۰ انتظار می رود و کاهش می تواند تا محدوده تقاضایی ۱۳۷۷۰۰۰ الی ۱۳۶۶۰۰۰ ادامه دهد و با عدم شکست ۱۳۶۴۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت بالا و رویت اهداف ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۹۳۰۰۰۱۳۹۹۰۰۰ در هفته جاری می توان ایجاد شود.

گذر از دامنه تقاضا و شکست نزولی در ۱۳۶۴۰۰۰ احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت ۱۳۵۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰ و ۱۳۴۵۰۰۰ وجود دارد.

در صورتی که در هفته جاری با عدم رویت سطح تقاضا قیمت با شکست صعودی ۱۳۹۳۰۰۰ مواجه باشد اهداف پیش رو شامل ۱۳۹۹۰۰۰۱۴۰۵۰۰۰۱۴۱۰۰۰۰است.

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست