ثبت نام

تحلیل تمکیلی طلا | ۳۰ اردیبهشت ۹۶

supp-gold
ب

چشم انداز

طی هفته گذشته نوسانات خوبی در طلا ایجاد شد این نوسانات از نوع صعودی که در تحلیل به آن اشاره شده بود.دیده می شود که همچنان پتانسیل صعودی در طلا داخلی وجود دارد.سکه نقدی بار دیگر به سقف قیمتی ۱۲۳۰۰۰۰ افزایش پیدا کرد و ابشده طلا تا محدوده ۵۰۴۰۰۰  دیده می شود تقاضا در طلا همچنان وجود دارد.

 

تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار روزانه آبشده طلا نقدی قیمت با برخورد به دامنه مقاومتی ۵۰۴۰۰۰ مورد عرضه قرار گرفته است و مجدد تا دامنه ۴۹۶۰۰۰ کاهش داشته است در صورت عدم شکست نزولی در ۴۹۰۰۰۰ احتمال برگشت و افزایش قیمت به سمت اهداف ۵۰۰۰۰۰ – ۵۰۴۰۰۰ وجود دارد و شکست صعودی در دامنه ۵۰۴۰۰۰ احتمال افزایش بیشتر به سمت ۵۰۸۰۰۰ الی ۵۱۲۰۰۰ وجود دارد.اما شکست نزولی در دامنه ۴۹۰۰۰۰ الی ۴۸۶۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۴۸۰۰۰۰۴۷۶۰۰۰ وجود دارد.

سناریو برگشتی پس از رویت دامنه ۵۰۸۰۰۰ الی ۵۱۲۰۰۰ با عدم شکست ۵۱۲۰۰۰ ایجاد می شود. و احتمالا اهداف کاهشی آن شامل ۵۰۴۰۰۰۵۰۰۰۰۰ و ۴۹۶۰۰۰ است.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار قیمتی سکه نقدی با توجه به سناریو برگشتی که در هفته گذشته به آن اشاره شده بود شکل گرفت و توانست تا عرضه فعلی که در محدوده ۱۲۲۵۰۰۰ الی ۱۲۳۰۰۰۰ است افزایش پیدا کند و سناریو برگشتی دیگری که با درنظر گرفتن عرضه فعلی ذکر شده بود همچنان فعال است و عدم شکست ۱۲۳۲۰۰۰ و یا سقف قیمتی فعلی احتمال برگشت و کاهش به سمت ۱۲۱۷۰۰۰ -۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ وجود دارد.

واما شکست صعودی در دامنه عرضه فعلی و پایداری قیمت در بالای آن احتمال افزایش ۵۰ هزارتومانی در سکه نقدی شاهد خواهیم بود.

 

تحلیل آتی سکه اسفند ماه ۹۶ در هفته جاری

با توجه به نمودار کلی آتی سکه که ادامه آن با سررسید جدید اسفند ۹۶ شکل گرفته است، قیمت در محدوده سقف قیمتی دو سررسید قبلی قرار دارد. دامنه سطح عرضه قیمت فعلی در محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ الی ۱۴۲۰۰۰۰ قرار دارد که با شکست و عدم شکست آن احتمال نوسان بیشتری دیده می شود.

در صورتی که دامنه عرضه فعلی با شکست صعودی و پایداری قیمت بالای آن صورت گیرد احتمال افزایش در آتی سکه وجود دارد.اما  باعدم شکست  سطح عرضه فعلی احتمال کاهش به سمت ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۳۹۳۰۰۰ – ۱۳۸۶۰۰۰- ۱۳۷۷۰۰۰ و ۱۳۷۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریو برگشتی در صورتی که با توجه به سناریو کاهشی قیمت به دامنه ۱۳۷۷۰۰۰ الی ۱۳۷۰۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست ۱۳۶۵۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۸۶۰۰۰۱۳۹۳۰۰۰ و دامنه ۱۴۰۰۰۰۰ وجود دارد.

در هفته جاری می تواند یکی از این سناریو ها ایجاد شود و یا بعد از تشکیل سناریو کاهشی، سناریو برگشتی شکل گیرد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست