تحلیل تکمیلی طلا داخلی | ۳ تیرماه ۹۶

gold analysis talachart

چشم انداز

در هفته گذشته با توجه به تکنیکال قیمت و قرار گیری قیمت در محدوده خریدار، مورد تقاضا قرار گرفت و که در طلا داخلی با افزایش قیمت روبرو بودیم و در سکه نقدی شاهد ۲۰ هزارتومان و در ابشده طلا ۴ هزارتومان افزایش پیدا کردند.که دیده می شود که قیمت همچنان تمایلات صعودی دارد و احتمال افزایش قیمت در آغاز هفته وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در هفته گذشته قیمت با قرار گیری در دامنه تقاضای این نماد با افزایش روبرو شد که توانست حدود ۴ هزارتومان افزایش پیدا کند. و در حال حاضر در صورت پایداری قیمت بالای ۴۹۲۰۰۰ همچنان انتظار افزایش به سمت ۵۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد. و که شکست نزولی ۴۹۲۰۰۰ منجر به کاهش به اهداف ۴۹۰۰۰۰۴۸۶۰۰۰ می شود.

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای (فردایی) در هفته جاری

در هفته گذشته با توجه به تحلیل قبلی قیمت با قرار گیری و عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ منجر به افزایش شد و فعلا در دامنه اهداف قرار دارد. و دیده می شود که دامنه ۵۰۰۰۰۰ بسیار مستحکم است که با شکست این سطح می تواند به رشد خود تا دامنه ۵۰۳۰۰۰ ادامه دهد و عدم شکست ۵۰۰۰۰۰ احتمال درجا زدن قیمت در این محدوده و احتمال کاهش تا محدوده ۴۹۳۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

با توجه به تحلیل قبلی سکه نقدی توانست با شکست صعودی ۱۲۰۸۰۰۰ تمایلات صعودی پیدا کند و اهداف خود را ببیند که شامل ۱۲۱۳۰۰۰ و ۱۲۱۷۰۰۰ اما بیشتر هم رشد کرد و در واقع تا محدوده ۱۲۲۴۰۰۰ مورد افزایش قرار گرفت اما از رشد بیشتر ناکام ماند و با عرضه شدیدی مجدد به دامنه حمایتی ۱۲۱۳۰۰۰ بازگشته است. و در هفته جاری پایداری قیمت در زیر ۱۲۱۵۰۰۰ و عدم شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ و شکست ۱۲۱۵۰۰۰ میتواند افزایش احتمالی به سمت ۱۲۱۸۰۰۰ الی ۱۲۲۰۰۰۰ داشته باشد که بعد از رویت این دامنه با عدم شکست ۱۲۲۳۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۱۳۰۰۰ الی ۱۲۰۸۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۶  در هفته جاری

با توجه به وضعیت آتی سکه دیده می شود که تغییر خاصی نکرده است و همچنان در همان بازه در حال نوسان است و از نظر حرکات قیمتی فعلا در صورت رویت دامنه ۱۳۶۰۰۰۰ احتمال واکنش برگشتی با عدم شکست ۱۳۶۵۰۰۰ و در صورت رویت دامنه ۱۳۳۷۰۰۰ احتمال واکنش برگشتی با عدم شکست ۱۳۳۵۰۰۰ وجود دارد و دیده می شود که در هفته جاری باید منتظر شکست نزولی و صعودی در قیمت باشیم و سطح شکست صعودی ۱۳۶۵۰۰۰ و شکست نزولی ۱۳۳۵۰۰۰ است که شکست هر کدام از این دو سطح می تواند بیانگر خارج شدن قیمت در نوسانات هفته های اخیر باشد.

اهداف شکست صعودی شامل: ۱۳۶۹۰۰۰ – ۱۳۷۴۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ برای هفته جاری در نظر گرفته می شود

و برای شکست نزولی اهداف شامل: ۱۳۳۰۰۰۰ – ۱۳۲۴۰۰۰ – ۱۳۱۸۰۰۰ است.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست