ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۱۹ فروردین ۹۵

supp-gold

چشم انداز

در هفته اخیر بازار طلا داخل جذابت خاصی برای معامله گران نداشت و سکه نقدی تنها توانست با رشد نسبی قیمت اونس طلا،حدود ۱۰ هزارتومان رشد کند و ابشده طلا با نوسانی ۲ الی ۴ هزارتومانی مواجه شود.در هفته جاری با توجه به رشد اونس طلا احتمال افزایش قیمت در اوایل هفته وجود دارد، و اما با توجه به حباب نا معقول به وجود آمده پیش بینی قیمت بسیار سخت شده است و حتی معامله گران بازار طلا داخلی قصد کنارگیری از بازار را دارند، امید است که با توجه به شروع سال جدید قیمت های فعلی به حالت نرمال خود باز گردد.

تحلیل آبشده طلا هفته جاری

طی هفته اخیر با توجه به تحلیل ارائه شده، دامنه عرضه ای که تبدیل به تقاضا شده است واکنش خاصی ایجاد کرد و با رویت دامنه قیمتی ۵۰۰۰۰۰ مجدد قیمت به بالای ۵۰۴۰۰۰ بازگشته است، حال اگر توانایی شکست و برگشت به زیر ۵۰۰۰۰۰ را نداشته باشد احتمال رشد بیشتر قیمت در آبشده طلا وجود دارد. و شکست ۵۰۰۰۰۰ میتواند از این پتانسیل مثبت جلوگیری کند.

همچنان سناریوهای هفته اخیر پابرجا است.

شکست نزولی در دامنه ۵۰۰۰۰۰ تا  ۴۹۸۰۰۰ منجر به کاهش قیمت به سمت ۴۹۶۰۰۰ -۴۹۲۰۰۰ تا ۴۹۰۰۰۰ می گردد.در آن دامنه در صورتی که توانایی شکست نزولی در ۴۸۷۰۰۰ رانداشته باشد مورد تقاضا صورت می گیرد و اهداف میتواند تا دامنه ۵۰۰۰۰۰ و ۵۰۸۰۰۰ باشد.

در کل دیده می شود که در کوتاه مدت به این چند حالت خواهد بود و در میان مدت صعودی تا دامنه ۵۱۸۰۰۰ و در بلند مدت در صورت گذر از ۵۲۰۰۰۰ اهداف ۵۳۵۰۰۰۵۵۰۰۰۰ می باشد که در صورت عدم شکست نزولی ۴۸۰۰۰۰ اتفاق می افتد.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در هفته گذشته سکه نقدی نوسانی مثبت حدود ۱۰ هزارتومانی داشت که در حال حاضر دیده می شود که جذابیتی برای فروشنده و خریدار ندارد. قیمت در محدوده مقاومتی و عرضه چندساله خود قرارگرفته سناریوهای فعلی می تواند در بازه قمیتی ۱۰ الی ۲۰ هزارتومانی باشد.

در کوتاه مدت سناریو افزایشی و کاهشی بین ۱۲۲۵۰۰۰ تا ۱۱۸۰۰۰۰ است که در صورت رویت و شکست سطوح اهداف مشخصی را داراست.

سناریوهای احتمالی در کوتاه مدت

سناریو افزایشی: شکست سطح مقاومتی ۱۲۲۵۰۰۰ احتمال افزایش به سمت ۱۲۲۰۰۰۰ – ۱۲۲۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: عدم شکست مقاومت ۱۲۲۵۰۰۰ و پایداری زیر آن احتمال کاهش به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ -۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: رویت اهداف سناریو افزایشی با عدم شکست سطح قیمتی ۱۲۲۵۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: رویت اهداف سناریو کاهشی با عدم شکست ۱۱۸۵۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۱۹۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۱۰۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه تحویل دی ماه ۹۶

در نمودار کل و تحویل دی ماه ۹۶ قیمت در محدوده مقاومتی و عرضه خود قرار گرفته است و با توجه به رشد ۱۰ دلاری اونس طلا احتمال افزایش قیمت در اتی سکه به بالای ۱۳۹۰۰۰۰ وجود دارد و چنانچه پایدار باشد می تواند به دامنه عرضه قوی ۱۴۰۰۰۰۰ برسد.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۶ در هفته جاری

سناریو افزایشی: شکست صعودی ۱۴۰۰۰۰۰ احتمال رشد قیمت تا دامنه ۱۴۰۵۰۰۰ – ۱۴۱۰۰۰۰ – ۱۴۱۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۳۸۰۰۰۰ احتمال کاهش به اهداف ۱۳۷۳۰۰۰ – ۱۳۶۸۰۰۰ -۱۳۶۴۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: چنانچه قیمت توانایی گذر از ۱۴۰۵۰۰۰ به سمت بالا را نداشته باشد، احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه حمایتی ۱۳۹۰۰۰۰ – ۱۳۸۵۰۰۰ و ۱۳۸۰۰۰۰ وجود
  • حالت دوم: گذر از ۱۴۰۵۰۰۰ دو سطح کلیدی دیگر می تواند از رشد قیمت جلوگیری کند که در دامنه ۱۴۱۰۰۰۰ تا ۱۴۱۵۰۰۰ وجود دارد و با عدم شکست ۱۴۲۰۰۰۰۰ احتمال کاهش به سمت حمایت های ۱۳۹۰۰۰۰- ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت سوم: حالت های برگشتی به سمت افزایش سه سطح کلیدی ۱۳۸۰۰۰۰ – ۱۳۷۴۰۰۰ – ۱۳۵۷۰۰۰۰است که باعث جلوگیری از کاهش قیمت می گردد و اهداف میانگین دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ است.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست