چشم انداز

طی هفته گذشته با توجه به تحلیل قبلی، در طلا داخلی شاهد رشد موقت و کاهش چشم گیر در آبشده طلا و سکه نقدی با توجه به کاهش اونس طلا بودیم که این عامل سبب شد که قیمت طلا داخلی بار دیگر به دامنه های حمایت خود برسد.در هفته جاری دامنه های حمایتی فعلی بسیار مهم خواهد بود و شکست آن می تواند منجر به کاهش بیشتر و عدم شکست منجر به اصلاح قیمت شود.

تحلیل تکنیکال طلا داخلی

 

تحلیل آبشده نقدی در هفته جاری

در نمودار روزانه این نماد، با دو سناریو در هفته گذشته روبرو بودیم، که سناریو کاهشی با عدم شکست ۵۰۳۰۰۰ منجر به کاهش قیمت به سمت ۵۰۰۰۰۰۴۹۶۰۰۰ شد و در هفته جاری قیمت با شکست ۴۹۴۰۰۰ توانسته است به دامنه حمایتی ۴۹۲۰۰۰ کاهش پیدا کند.تحلیل فعلی حاکی از این است که قیمت می تواند تا دامنه ۴۸۷۰۰۰ هم کاهش پیدا کند و سپس با عدم شکست ۴۸۶۰۰۰ احتمال برگشت و تقاضا در این نماد به اهداف ۴۹۴۰۰۰ – ۴۹۶۰۰۰ -۵۰۰۰۰۰ در هفته جاری مواجه باشد.

اما اگر قدرت فروشنده بتواند دامنه تقاضایی فعلی ۴۸۶۰۰۰ را بشکند احتمال ورود قیمت به کانال ۴۸۰۰۰۰ الی ۴۷۰۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در نمودار روزانه این نماد هم باز با سطوح کلیدی مشابه آبشده نقدی مواجه هستیم که در هفته گذشته قیمت با عدم شکست ۵۰۳۰۰۰ توانست  به اهداف ۵۰۰۰۰۰ , ۴۹۶۰۰۰  برسد و در شروع هفته جاری قیمت تا محدوده ۴۹۴۰۰۰ کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی خود قرار دارد و احتمال کاهش بیشتر تا محدوده ۴۹۲۰۰۰ وجود دارد. و در هفته جاری عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ می تواند ایجاد تقاضا و برگشت قیمت را فراهم سازد. و هدف این برگشت شامل: ۴۹۶۰۰۰۴۹۸۰۰۰۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ خواهد بود.

اما شکست ۴۹۰۰۰۰ قیمت وارد کانال ۴۸۰۰۰۰ خواهد شد و رویت سطوح ۴۸۸۰۰۰ و ۴۸۶۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار روزانه این نماد با توجه به تحلیل قبلی شاهد شکل گیری دقیق سناریوها بودیم که قیمت با شکست ۱۲۱۷۰۰۰ توانست در دامنه ۱۲۱۹۰۰۰ الی ۱۲۲۲۰۰۰ قرار گیرد و عدم شکست ۱۲۲۵۰۰۰ موجب کاهش قیمت به سمت اهداف اشاره شده در هفته گذشته شد، و در هفته جاری با کاهش بیشتر قیمت مواجه بودیم که فعلا در حال رویت اهداف زیر ۱۲۰۸۰۰۰ است.

دامنه تقاضایی فعلی در محدوده ۱۲۰۲۰۰۰ الی ۱۱۹۶۰۰۰ قرار دارد که رویت دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ الی ۱۱۹۶۰۰۰ مواجه باشد عدم شکست کف قیمتی ۱۱۹۶۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰۱۲۰۸۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰ وجود دارد.

در صورتی که قیمت با دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ الی ۱۲۱۲۰۰۰ مواجه باشد عدم شکست ۱۲۱۵۰۰۰ احتمال کاهش مجدد قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد.

شکست دامنه تقاضایی فعلی می تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت گردد و بسیار مهم خواهد بود.

 

تحلیل آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۶ در هفته جاری

در تحلیل قبلی اشاره بر دامنه تقاضایی فعلی بود که سطح ۱۳۳۷۰۰۰ در هفته جاری با توجه به کاهش چند دلاری اونس طلا با گپ قیمتی شکسته شد و به معامله گران اجازه ورود بعد از شکست را نداد و قیمت در محدوده ۱۳۳۵۰۰۰ بازگشایی شد، و دیده می شود که در حال حاضر همچنان انتظار کاهش بیشتر به سمت ۱۳۲۴۰۰۰ – ۱۳۱۸۰۰۰ – ۱۳۱۴۰۰۰ وجود دارد که این سناریو با عدم شکست ۱۳۳۶۰۰۰ و قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۳۴۰۰۰۱۳۳۵۰۰۰ ایجاد می شود که انتظار برگشت و شکست ۱۳۳۰۰۰۰ وجود دارد. اما در صورتی که بتواند با شکست ۱۳۳۶۰۰۰ برای پولبک به دامنه ۱۳۴۰۰۰۰ همراه باشد، انتظار افزایش در محدوده ۱۳۳۹۰۰۰ الی ۱۳۴۲۰۰۰ و عدم شکست ۱۳۴۴۰۰۰ احتمال تشکیل پولبک و برگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد. و اهداف پولبک شامل: ۱۳۳۶۰۰۰ – ۱۳۳۰۰۰۰ – ۱۳۲۴۰۰۰ –  ۱۳۱۸۰۰۰ – ۱۳۱۴۰۰۰ می باشد.

سناریو برگشت افزایشی از محدوده های ۱۳۱۴۰۰۰ الی ۱۳۰۳۰۰۰ می تواند شکل گیرد، یا از دامنه ۱۳۲۴۰۰۰ با عدم شکست آن و هدف این سناریو برگشتی رویت دامنه شکسته شده فعلی، که اهداف ۱۳۳۰۰۰۰۱۳۳۷۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰ است.

نکته: در هفته جاری با سررسید جدید مواجه هستیم که در روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه بازگشایی می شود که این امر باعث می شود که تحلیل فعلی اسفندماه بسیار کند عمل کند لزا برای سررسید جدید در هفته جاری تحلیل ارائه می گردد.

 

تحلیل سررسید جدید در پایان هفته جاری

در صورتی که سررسید اسفند ماه ۹۶ در محدوده ۱۳۲۴۰۰۰ الی ۱۳۱۴۰۰۰ قرار گیرد، سررسید جدید می تواند در محدوده ۱۳۵۸۰۰۰ الی ۱۳۶۵۰۰۰ بازگشایی شود. و در صورت عدم شکست ۱۳۶۵۰۰۰ انتظار کاهش قیمت به سمت کف قیمتی ۱۳۳۷۰۰۰ و شکست ۱۳۶۵۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به سمت ۱۳۷۰۰۰۰ وجود دارد.

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست