ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا داخلی | ۱۰ تیرماه ۹۶

analysis-gold-iran

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا داخلی شاهد افزایش قیمت ها بودیم که در ابشده طلا با رشد ۲ هزارتومان و در سکه نقدی با رشد ۵ هزارتومانی مواجه بود و قیمت ها در حال حاضر در سقف قیمتی ماه اخیر قرار دارد.و دیده می شود شکست و عدم شکست سقف قیمتی می تواند اهداف مشخصی برای این هفته داشته باشید.

تحلیل آبشده نقدی در هفته جاری

در تحلیل گذشته اشاره بر شکست صعودی ۴۹۶۰۰۰ بود که با شکست آن توانست به اهداف ۵۰۰۰۰۰۵۰۲۰۰۰ دست پیدا کند و در حال حاضر مقاومت کلیدی ۵۰۲۰۰۰ و حمایت ۴۹۶۰۰۰ است و در صورت عدم شکست ۵۰۲۰۰۰ در هفته جاری انتظار کاهش به سمت ۵۰۰۰۰۰۴۹۶۰۰۰ و شکست ۵۰۲۰۰۰ احتمال رشد به سمت ۵۰۴۰۰۰۵۰۶۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

با توجه به تحلیل هفته گذشته که قیمت با شکست صعودی ۵۰۰۰۰۰ مواجه بود که توانست به هدف ۵۰۲۰۰۰ خود برسد. و در حال حاضر مقاومت کلیدی ۵۰۳۰۰۰ و حمایت ۵۰۰۰۰۰ است و عدم شکست ۵۰۲۰۰۰ در هفته جاری احتمال کاهش قیمت به سمت ۵۰۰۰۰۰ الی ۴۹۶۰۰۰ وجود دارد.

و درصورت شکست ۵۰۳۰۰۰ انتظار رشد قیمت به سمت ۵۰۳۰۰۰ و ۵۰۴۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در سکه نقدی با توجه به تحلیل ارائه شده قیمت با رشد ۵ هزارتومانی مواجه بود و مقاومت هفته جاری ۱۲۱۷۰۰۰ و حمایت ۱۲۱۲۰۰۰ الی ۱۲۱۰۰۰۰ است که شکست صعودی ۱۲۱۷۰۰۰ احتمال رشد به سمت ۱۲۱۹۰۰۰ و ۱۲۲۲۰۰۰ وجود دارد. و در هفته جاری در صورت رویت اهداف با عدم شکست ۱۲۲۵۰۰۰ انتظار برگشت قیمت به سوی قیمت های ۱۲۱۷۰۰۰۱۲۱۵۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۶

با توجه به نمودار کل آتی سکه که با تحویل اسفندماه ۹۶ درحال شکل گیری است دیده می شود که قیمت در محدوده حمایتی خود قرار دارد که شکست های فرعی برای نوسان های ۵ الی ۱۰ تومانی ایجاد میکند و شکست های اصلی باید در سطوح ۱۳۶۵۰۰۰ و ۱۳۳۷۰۰۰ صورت گیرد و معامله گران منتظر چنین شکستی هستند و در حال حاضر باید با شناخت سطوح وارد معامله شد و دیده می شود که در محدوده ۱۳۳۷۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۳۵۰۰۰ انتظار برگشت دوباره و اما شکست ۱۳۳۵۰۰۰ انتظار کاهش شارپی قیمت به سمت ۱۳۳۰۰۰۰۱۳۲۴۰۰۰ و ۱۳۱۸۰۰۰ وجود دارد.

اما در صورتی که همچنان دامنه حمایتی ۱۳۳۷۰۰۰ با تقاضای خریداران حفظ شود احتمال رشد قیمتی به سمت ۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۵۰۰۰ و در صورت گذر از ۱۳۵۵۰۰۰ احتمال رویت دامنه ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۶۵۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد. و در میان مدت شکست ۱۳۶۵۰۰۰ در صورت حفظ شدن می تواند به دامنه های ۱۳۷۰۰۰۰۱۳۷۷۰۰۰ و ۱۳۸۲۰۰۰ افزایش پیدا کند.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست