جشنواره ویژه تحفیف دوره های آموزشی به مناسبت روز مادر...

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تحلیل سررسید جدید آتی سکه آبان ۹۷

تولدی دوباره در آتی سکه، صبح امروز سررسید جدیدی با نماد GCAB97  بازگشایی می شود. و با توجه به نمودار شهریور می تواند به عنوان تشخیص حمایت و مقاومت ها استفاده نمود.

مقاومت های این سررسید شامل دو دامنه مقاومتی است که دامنه اول بین ۱۶۷۵۰۰۰ تا ۱۶۸۲۰۰۰ و دامنه دوم بین ۱۶۹۶۰۰۰ تا ۱۷۰۵۰۰۰ قرار دارد.

قیمت در صبح امروز می تواند در محدوده مقاومت اول بازگشایی شود و پس از دست رفتن مقاومت اول به سمت مقاومت دوم حرکت می کند.و در صورت عبور از مقاومت دوم احتمال رشد حداقل ۵۰ هزارتومانی در بازه میان مدت وجود دارد.

حمایت ها شامل دامنه اول بین ۱۶۶۵۰۰۰ تا ۱۶۶۱۰۰۰ و سپس ۱۶۴۳۰۰۰ تا ۱۶۳۸۰۰۰ است. که در صورت عدم عبور از مقاومت ها قیمت به سمت حمایت های اشاره شده باز خواهد گشت.

 

 

تبلیغات
ارسال دیدگاه