دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مفهوم تسویه نهایی و دوره سه روزه معاملات آتی سکه

مفهوم تسویه نهایی و دوره سه روزه معاملات آتی سکه

سرمایه‌گذارآتی سکه باید سه روز قبل از آخرین روز معاملاتی( سررسید سکه ) آمادگی خود را جهت تسویه نهایی به کارگزار اعلام نماید و بدین ترتیب وارد دوره سه روزه می‌گردد که می‌تواند موقعیت‌های خود را ببندد و یا جهت تسویه نهایی اقدام نماید. در تسویه نهایی فروشنده سکه ها باید اقدام به تحویل آنها و خریدار باید اقدام به واریز وجه سکه‌ها براساس شرایط قراردادهای در اختیار خود نمایند. در صورتیکه در پایان آخرین روز معاملاتی سرمایه‌گذار دارای موقعیت باز باشد و از انجام تسویه نهایی خودداری نماید می‌بایست جریمه‌ای معادل ١% ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی را پرداخت نماید.

ارسال دیدگاه