آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا (آبشده طلا، سکه، آتی سکه) ۲ مرداد ۹۵

supp gold analysis gm17 coins gc
تحلیل تکمیلی طلا (آبشده طلا، سکه، آتی سکه) ۲ مرداد ۹۵
5 (100%) 1 vote

چشم انداز

در هفته گذشته، طلا روند نزولی را از اوایل هفته سپری کرد و با توجه به رنجی قیمت اونس طلا افزایش چشم گیری نداشت،اما درحال حاضر احتمال کاهش قیمت تا زمانی که اونس طلا در زیر سطح مقاومتی ۱۳۳۵ قرار دارد پیش بینی می شود.

در تحلیل فوق سناریو های برای آبشده، سکه نقدی، آتی سکه تحویل اسفندماه ۹۵ و اردیبهشت ماه ۹۶ ارائه می گردد.

تحلیل آبشده طلا

درحال حاضر آبشده طلا در زیر مقاومت ۴۸۱۰۰۰ قرار دارد، و این سطح محور نوسان صعودی و نزولی تلقی می شود.تا زمانی که در زیر این سطح قرار دارد کاهشی پیش بینی می شود و در صورت شکست،  روند صعودی تا محدوده ۴۸۳۵۰۰ می تواند ادامه دهد.

سناریو افزایشی

در حال حاضر با در نظر گرفتن شکست سطح مقاومتی ۴۸۱۰۰۰ احتمال افزایش قیمت در مرحله اول تا محدوده ۴۸۳۵۰۰ و در مرحله بعد ۴۸۷۰۰۰ پیش بینی می شود، اما شروع و هدف اصلی شکست، ۴۸۷۰۰۰ است که با شکست این سطح می تواند به سطوح ۴۹۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰ دست پیدا کند.

سناریو مقاومتی و حمایتی

حالت اول مقاومتی: در سناریو مقاومتی احتمال برگشت قیمت از سطوح ۴۸۳۵۰۰ و ۴۸۷۰۰۰ پیش بینی می شود و اهداف برگشتی قیمت می تواند ۴۸۱۰۰۰ و ۴۷۶۵۰۰ باشد.

حالت دوم حمایتی: در سناریو حمایتی احتمال برگشت قیمت بعد از کاهش، از سطوح ۴۷۶۵۰۰ و ۴۷۱۰۰۰ پیش بینی می شود واهداف برگشتی قیمت می تواند ۴۸۱۰۰۰ و ۴۸۷۰۰۰ باشد.

سناریو کاهشی

در این سناریو با در نظر گرفت آن که بعد از کاهش قیمت تا محدوده ۴۷۶۵۰۰ و ۴۷۱۰۰۰ با شکست نزولی مواجه شود، احتمال تغییر روند و کاهش چشم گیری تا اهداف ۴۶۷۰۰۰ و ۴۶۱۵۰۰۰ پیش بینی می شود.

تحلیل آبشده طلا در تایم 4 ساعته

تحلیل آبشده طلا در تایم ۴ ساعته


تحلیل سکه نقدی:

در تایم ۴ ساعته سکه نقدی در بین دامنه قیمتی ۱۰۸۲۰۰۰ تا ۱۰۸۹۰۰۰ درحال نوسان است و پیش بینی ما این است که شکست این سطوح روند را برای هفته جاری از بلاتکلیفی خارج می کند.سناریوهای در نظر گرفته می شود که بیان گر آن است.

سناریو افزایشی

چنانچه با شکست سطح مقاومتی ۱۰۸۹۰۰۰ مواجه شود، احتمال رشد قیمتی در مرحله اول ۱۰۹۵۰۰۰ و با شکست این سطح کلیدی اهدافی همچون ۱۱۰۰۰۰ – ۱۱۰۵۰۰۰ – ۱۱۱۰۰۰۰ – ۱۱۱۵۰۰۰ و در ادامه به لایه مقاومتی ۱۱۲۱۰۰۰ مواجه خواهد شد که شکست این سطح منجر به ادامه روند صعودی بیشتری می شود.

سناریو اصلاحی

چنانچه با شکست سطح حمایتی ۱۰۸۲۰۰۰ مواجه شود، احتمال کاهش قیمت در مرحله اول ۱۰۷۸۰۰۰ و در ادامه با شکست این سطح به سمت خط روند صعودی در سطح قیمتی ۱۰۶۸۰۰۰ برخورد می کند که تا این سطح می تواند اصلاح در روند صعودی تلقی شود و احتمال برگشت قیمت از سطوح ۱۰۶۸۰۰۰ و با تاییدیه شکست مجدد سطح مقاومتی ۱۰۸۲۰۰۰ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

حتما بخوانید:   تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۳۱ اردیبهشت ۹۶

سناریو کاهشی

چنانچه با سناریو اصلاحی مواجه شود و با شکست خط روند صعودی   و سطح قیمتی ۱۰۶۸۰۰۰ می تواند هشدار در تغییر روند تلقی شود اما با تثبیت قیمت و شکست معتبر خط روند و سطح حمایت تاریخی ۱۰۵۰۰۰۰ برخورد می کند که تا این سطح اصلاح و پولبک در تایم هفتگی تلقی می شود.

تحلیل سکه نقدی در تایم 4 ساعته

تحلیل سکه نقدی در تایم ۴ ساعته


تحلیل آتی سکه تحویل اسفندماه ۹۵

در تایم ۴ ساعته همچنان روند صعودی در بلند مدت دیده می شود و شکست سطح قیمتی ۱۱۳۷۰۰۰ ادامه روند صعودی، شکست لایه حمایتی ۱۱۲۱۰۰۰ تا ۱۱۱۵۰۰۰ هشدار تغییر روند پیش بینی می شود،سناریو های زیر بیانگر تحلیل فوق می باشد.

سناریو افزایشی

چنانچه با شکست ۱۱۳۷۰۰۰ و تثبیت قیمتی مواجه شود، احتمال ادامه روند صعودی در مرحله اول به هدف ۱۱۴۱۰۰۰ و ۱۱۴۷۰۰۰ و هدف اصلی در هفته جاری ۱۱۵۵۰۰۰ است اما در ادامه همه چیز بستگی به اونس طلا دارد.و می تواند با شکست ۱۱۵۵۰۰۰ پتانسل جدیدی خارج کند که اهداف شکست ۱۱۵۵۰۰۰ شامل: ۱۱۶۱۰۰۰ و ۱۱۶۶۰۰۰ – ۱۱۶۹۰۰۰ و در ادامه سقف قیمتی ۱۱۷۵۰۰۰ است.

سناریو اصلاحی

چنانچه با مقاومت ۱۱۳۷۰۰۰ مواجه شود، احتمال برگشت قیمت به سطوح ۱۱۳۲۰۰۰ و تا کف قیمتی هفته گذشته ادامه می دهد و در صورت کف قیمتی هفته گذشته سطح حمایتی ۱۱۲۷۰۰۰ شکسته شود به لایه حمایتی ۱۱۲۱۰۰۰ تا ۱۱۱۳۰۰۰ برخورد می کند.

سناریو کاهشی

چنانچه سناریو اصلاحی عملی شود و تا محدوده لایه حمایتی ادامه دهد با شکست سطح قیمتی ۱۱۲۱۰۰۰ و ۱۱۱۳۰۰۰ احتمال شکل گیری روند کاهشی در روند صعود پیش بینی می شود که اهداف این سناریو: ۱۱۰۰۰۰ – ۱۰۹۵۰۰۰ – ۱۰۸۷۰۰۰ در مرحله اول پیش بینی می شود.

تحلیل آتی سکه تحویل اسفندماه 95

تحلیل آتی سکه تحویل اسفندماه ۹۵


تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶

در این سررسید درحال حاضر نمودار کاملی برای آن ایجاد نشده است و تنها می توان سناریو افزایشی خوبی برای آن در نظر گرفت و اما در صورت نزولی شدن با شکست اخرین کف قیمتی می توان به روند کاهشی خود ادامه دهد و شکست هر کف قیمت نشانگر ادامه روند بوده.

سناریو افزایشی

چنانچه قیمت با شکست سطح مقاومتی ۱۱۵۷۰۰۰ مواجه شود، احتمال رشد قیمتی به اهداف ۱۱۶۱۰۰۰ – ۱۱۶۹۰۰۰ – ۱۱۷۴۰۰۰ پیش بینی می شود اما برای ادامه نیاز به شکست سطح مقاومتی ۱۱۷۴۰۰۰ است که اهداف شکست این سطح شامل: ۱۱۸۳۰۰۰ و ۱۱۹۰۰۰۰ پیش بینی می شود.

سناریو کاهشی

چنانچه قیمت با شکست سطح حمایتی و کف قیمتی هفته گذشته روبرو شود، احتمال کاهش قیمت و ادامه روند کاهشی پیش بینی شده و در صورتی که سکه نقدی و اونس طلا به روند نزولی خود ادامه دهند می تواند با شکست هر کفی که ایجاد می کند به روند نزولی خود ادامه دهد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ماه 96

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ماه ۹۶


دیدگاه خود را بیان کنید