آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا (آبشده، نقدی، آتی) ۲۲ مرداد ۹۵

analysis-gm18-gces-&-gcor-seke
امتیاز به نویسنده

چشم انداز

در هفته پیش رو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه گزارش های مهمی در انتظار بازار است. روز سه شنبه گزارش های مرتبط با شاخص قیمت مصرف کننده و مجوزهای ساخت و ساز منتشر خواهد شد. اما از آن مهمتر چهارشنبه شب خواهد بود که نشست فدرال رزرو برگزار خواهد شد و احتمالا شاهد نوسانات در بازارهای جهانی خواهیم بود.

تحلیل آبشده طلا

طی هفته گذشته شاهد بودیم که آبشده چقدر دقیق به حمایت ۴۸۷هزار واکنش داده و تا ۴۹۷هزار پیش روی کرد. سپس شاهد رنج شدن قیمت بین دو سطح ۴۹۵هزار و ۴۹۱هزار بودیم که در تحلیل هفته گذشته به آنها اشاره شده بود.

سناریو افزایشی

مقاومت ها: ۴۹۵هزار – ۵۰۰هزار – ۵۰۶ هزار – ۵۱۵ هزار

سطوح مقاومت همچنان همان سطوح هستند و مهمترین سطح قیمتی ۵۰۰هزار می باشد که در واقع مقاومت روانی بسیار سنگینی است. همچنان تاکید داریم که برای افزایش قیمت آبشده باید ۵۰۰هزار شکسته شود که در این صورت اهداف ۵۰۶هزار و ۵۱۵هزار میتوانند رویت شوند.

سناریو کاهشی

حمایت ها: ۴۸۷هزار – ۴۸۳هزار – ۴۸۰هزار – ۴۷۶هزار

سناریو نزولی تغییر خاصی نداشته است. نکته مهم این است که ظاهرا قیمت توان شکست ۵۰۰هزار را ندارد (طبق شواهد فعلی) و یک سقف پایین تر نیز در آبشده مشاهده میشود. ریزش قیمت آبشده بعد از شکست ۴۸۷هزار میتواند قوت گرفته و تا محدوده ۴۸۰-۴۷۶ نیز ادامه پیدا کند. هرچند شکست خط روند صعودی بلند مدت نیز شرط مهمی برای رخ دادن این سناریو می باشد.


تحلیل سکه نقدی

در تایم ۴ ساعته سکه نقدی با توجه به ریزش شارپی اونس طلا در پایان هفته، و قرار گرفتن قیمت در بین حمایت مقاومت ۱۱۱۵۰۰۰ تا ۱۱۱۰۰۰۰ درصورتی که با شکست این دو سطح همراه باشد میتواند نوسان خوبی در هفته جاری ایجاد کند.

سناریو افزایشی

چنانچه قیمت به بالای ۱۱۲۱۰۰۰ مجدد دست پیدا کند میتواند نوسانات صعودی تا محدوده ۱۱۲۵۰۰۰ تا ۱۱۲۹۰۰۰ ایجاد کند، اما این سناریو بستگی به اونس طلا و پتانسیل گرفتن آن همراه با شکست سطح مقاومتی ۱۳۶۶ دارد.

سناریو کاهشی

چنانچه قیمت با شکست ۱۱۱۰۰۰۰ مواجه شود می تواند اهدافی همچون ۱۱۰۵۰۰۰ – ۱۱۰۰۰۰۰ در مرحله اول و در صورتی که پتانسیل کاهشی ایجاد شود با شکست ۱۱۰۰۰۰۰ مجدد کاهش چشم گیری به اهداف ۱۰۹۵۰۰۰ – ۱۰۸۹۰۰۰ پیش بینی می شود.

شایان ذکر است، سطوح مهم  ۱۱۰۰۰۰۰ و ۱۱۲۱۰۰۰۰ محسوب می شود و در صورت حمایت یا مقاومت این دو سطوح می تواند سناریو ها را نامعتبر سازد.

حمایت ها: ۱۱۱۰۰۰۰ – ۱۱۰۵۰۰۰ – ۱۱۰۰۰۰۰ – ۱۰۹۵۰۰۰ – ۱۰۸۹۰۰۰ – ۱۰۸۳۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۱۵۰۰۰ – ۱۱۲۱۰۰۰ – ۱۱۲۵۰۰۰ – ۱۱۲۹۰۰۰

تحلیل سکه نقدی در تایم 4 ساعته

تحلیل سکه نقدی در تایم ۴ ساعته


تحلیل آتی سکه

در تحویل اسفند ماه ۹۵ و اردیبهشت ماه ۹۶ بر روی حمایت های مستحکمی قرار گرفته اند و در صورت شکست این حمایت ها که با توجه به کاهش چشم گیر اونس طلا؛ طبیعتا در شروع بازگشایی بازار در امروز شاهد شکست این سطوح هستیم.در ادامه باتوجه به بعد از کاهش قیمت سناریو های را ارائه می دهیم که بیانگر ادامه روند خواهد بود.

حتما بخوانید:   تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۳۱ اردیبهشت ۹۶

سناریو آتی سکه تحویل اسفند ماه ۹۵

چنانچه قیمت در محدوده ۱۱۴۷۰۰۰ تا ۱۱۴۲۰۰۰ اول هفته بازگشایی شود با شکست این دو سطوح میتواند روند را مشخص کند.

سناریو افزایشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ قیمتی با شکست ۱۱۵۰۰۰۰ و با تاییده شکست ۱۱۵۳۰۰۰ مواجه شود اهدافی همچون ۱۱۵۸۰۰۰ ۱۱۶۲۰۰۰ و ۱۱۶۹۰۰۰ پیش بینی می شود و احتمال مقاومت در سطوح مقاومتی ۱۱۶۲۰۰۰ و ۱۱۶۹۰۰۰ دور از انتظار نخواهد بود.

 

سناریو کاهشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ قیمتی با شکست ۱۱۴۲۰۰۰ و با تاییده شکست ۱۱۳۸۰۰۰ مواجه شود اهداف کاهشی می تواند ۱۱۳۴۰۰۰۱۱۲۷۰۰۰ در مرحله اول پیش بینی می شود، و کاهش بعدی و انتظار حمایت در سطح قیمتی ۱۱۲۷۰۰۰ دور از انتظار نخواهد بود اما با توجه به اونس طلا، در صورت کاهش شکست حمایت ۱۱۲۷۰۰۰ منجر به کاهش چشم گیری به اهداف ۱۱۲۴۵۰۰ – ۱۱۲۰۰۰۰ – ۱۱۱۳۰۰۰ پیش بینی می شود.

حمایت ها: ۱۱۴۲۰۰۰ – ۱۱۳۸۰۰۰ – ۱۱۳۲۰۰۰ ۱۱۲۷۰۰۰ – ۱۱۲۱۰۰۰ – ۱۱۱۸۵۰۰ – ۱۱۱۳۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۴۷۰۰۰ – ۱۱۵۳۰۰۰ – ۱۱۵۸۰۰۰ – ۱۱۶۱۰۰۰ – ۱۱۶۹۰۰۰ – ۱۱۷۵۰۰۰

تحلیل آتی سکه تحویل اسفندماه 95

تحلیل آتی سکه تحویل اسفندماه ۹۵


تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶

در این سررسید نوسانات زیادی دیده می شود اما با توجه به سررسید اسفندماه ۹۵ کاهش و گپ منفی در اول هفته و بازگشایی بین سطح قیمتی ۱۱۶۵۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ پیش بینی می شود. در ادامه با توجه به این کاهش سناریو های مطرح خواهیم کرد.

سناریو افزایشی

چنانچه بعد از کاهش در اول هفته، بین ۱۱۶۵۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ بازگشایی شود، شکست صعودی ۱۱۶۵۰۰۰ می تواند پتانسیل افزایشی ایجاد کند که در مرحله اول هدف ۱۱۶۹۰۰۰ پیش بینی می شود. و شکست سطح مقاومتی ۱۱۶۹۰۰۰ منجر به رشد تا مقاومت مستحکم ۱۱۷۴۰۰۰ خواهد شد و انتظار مقاومت و برگشت قیمت به سمت پایین می تواند رخ دهد و چنانچه با شکست ۱۱۷۴۰۰۰ مواجه شود اهداف پیش رو ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ – ۱۱۸۷۰۰۰ – ۱۱۹۰۰۰۰ و مجدد انتظار مقاومت در سطوح ۱۱۹۰۰۰۰ – ۱۱۹۳۰۰۰ و ۱۱۹۷۵۰۰ دور از انتظار نخواهد بود.

سناریو کاهشی

چنانچه بعد از کاهش و ایجاد گپ منفی و بازگشایی در اول هفته بین سطوح ۱۱۶۵۰۰۰ تا ۱۱۵۷۰۰۰ رخ دهد، با شکست سطح حمایتی ۱۱۵۷۰۰۰ اهدافی همچون ۱۱۵۳۰۰۰ و ۱۱۴۶۰۰۰ در مرحله اول پیش بینی می شود و شکست سطح حمایتی ۱۱۴۶۰۰۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد. اما احتمال حمایت قیمت در محدوده ۱۱۵۷۰۰۰ تا ۱۱۴۶۰۰۰ پیش بینی می شود.

حمایت ها: ۱۱۶۵۰۰۰ – ۱۱۶۱۰۰۰ – ۱۱۵۷۰۰۰ – ۱۱۵۳۰۰۰ – ۱۱۴۶۰۰۰

مقاومت ها: ۱۱۶۹۰۰۰ – ۱۱۷۴۰۰۰ – ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۸۳۰۰۰ – ۱۱۸۷۰۰۰ – ۱۱۹۰۰۰۰ – ۱۱۹۳۰۰۰ – ۱۱۹۷۵۰۰

تحلیل اتی سکه تحویل اردیبهشت ماه 96

تحلیل اتی سکه تحویل اردیبهشت ماه ۹۶

 علیرضا زارع هستم و مدت چهار سال هست که در بازارهای مالی فعالیت میکنم. بیشترین تمرکز من روی معاملات آتی سکه هست و همچنین چندین مجموعه آموزشی آنلاین رو تا به حال خدمت تریدرهای عزیز فارسی زبان ارائه کردم که از قسمت آموزشی سایت قابل دسترسی هستند. امیدوارم طلاچارت محل خوبی جهت تبادل نظرات و یادگیری مطالب جدید برای شما باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید