آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۰ شهریور ۹۵

supp-gold
امتیاز به نویسنده

چشم انداز

در هفته گذشته با توجه به امار روز جمعه اخیر که اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا منتشر شد، به نفع اونس بود و اونس طلا در مرحله اول تا دامنه ۱۳۳۰ افزایش پیدا کرد و رشد شارپی از آن محدوده تا ۱۳۵۳ داشت و در پایان بازار به ۱۳۳۰ رسید و بازار داخل با توجه به افزایش توجه خاصی نشان داد و تا دامنه سقف قیمتی خود در چندماه اخیر رسید و با توجه به کاهش نشانه های از حمایت قیمت دیده می شد و کاهش چشم گیری در پایان هفته نشان نداد.

سناریوهای آبشده طلا

سناریو افزایشی
مقاومت ها: ۴۹۵۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ – ۵۱۵۰۰۰
قیمت مجددا در برخورد به محدوده سقف قبلی در قسمت ۴۹۸۰۰۰ نتوانست راهی به سمت بالا پیدا کند. همانطور که قبلا گفتیم مقاومت ۵۰۰۰۰۰ بسیار قوی می باشد؛ چه از لحاظ تکنیکالی و چه از لحاظ روانی. هر سناریوی افزایشی فقط و فقط با شکست ۵۰۰۰۰۰ به سمت بالا عملیاتی خواهد شد.

سناریو کاهشی
حمایت ها: ۴۸۸۰۰۰ – ۴۸۳۰۰۰ – ۴۷۷۰۰۰
آبشده در تایم فریم روزانه مشکوک به تشکیل الگوی دوقلوی سقف می باشد و با شکست پرقدرت ۴۸۸۰۰۰ سیگنال فروش آبشده به اهداف ۴۸۳۰۰۰ و ۴۷۷۰۰۰ صادر خواهد شد. قیمت ۴۷۷۰۰۰ دقیقا هدف تکنیکالی الگوی دوقلو سقف می باشد. اما برای اهداف پایین تر باید منتظر شکست ۴۷۷۰۰۰ باشیم چرا که بیس حرکت صعودی قبلی بوده است و شکست آن بسیار حیاتی خواهد بود.

تحلیل آبشده طلا

تحلیل آبشده طلا


تحلیل سکه نقدی

با توجه به تایم هفتگی سطح قیمتی ۱۱۲۰۰۰۰ بسیار مستحکم دیده می شود که همچنان هیچ کندلی در بالای این سطح بسته نشده است و این نشانه عرضه زیاد قیمت در بالای ۱۱۲۰۰۰۰ است،

سناریو افزایشی

مقاومت ها: ۱۱۱۸۰۰۰ – ۱۱۲۰۰۰۰ – ۱۱۲۵۰۰۰ – ۱۱۲۷۰۰۰ – ۱۱۳۰۰۰۰ 

چنانچه در تایم هفتگی کندل تثبیتی در بالای ۱۱۲۰۰۰۰ بسته شود انتظار رشد قیمت به اهداف ۱۱۲۵۰۰۰ – ۱۱۲۷۰۰۰ و ۱۱۳۰۰۰۰ میتواند دست پیدا کند و انتظار برگشت قیمت از سطح ۱۱۳۰۰۰۰ پیش بینی می شود.

سناریو کاهشی

حمایت ها: ۱۱۱۶۰۰۰ – ۱۱۱۳۰۰۰ – ۱۱۰۸۰۰۰ – ۱۱۰۵۰۰۰ – ۱۱۰۰۰۰۰ – ۱۰۹۵۰۰۰ – ۱۰۸۹۰۰۰ – ۱۰۸۱۰۰۰ 

چنانچه با شکست ۱۱۱۶۰۰۰ مواجه شود، در مرحله اول به سطح ۱۱۱۳۰۰۰ و به خط روند مورد نظر در تصویر زیر برخورد می کند و انتظار حمایت از این سطح وجود دارد و در صورت شکست خط روند و سطح قیمتی ۱۱۰۸۰۰۰  سناریو کاهشی اصلی خود را کلید خواهد زد و اهداف سناریو ۱۱۰۵۰۰۰ – ۱۱۰۰۰۰۰ – ۱۰۹۵۰۰۰ – ۱۰۸۹۰۰۰ و ۱۰۸۱۰۰۰ می تواند باشد اما برگشت قیمت از سطح های ۱۱۰۰۰۰۰ و ۱۱۸۹۰۰۰ دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه


تحلیل تکنیکال آتی سکه

حتما بخوانید:   تحلیل تکمیلی اونس طلا | ۳۱ اردیبهشت ۹۶

سررسید تحویل اردیبهشت ۹۶

همانطور که در هفته گذشته به شکست های صعودی اشاره کردیم، قیمت با شکست صعودی ۱۱۷۳۵۰۰ به هدف ۱۱۸۳۰۰۰ خود رسید و با توجه به عرضه بسیار زیادی که در این سطح داشت با حرکت شارپی به سمت پایین تا دامنه ۱۱۷۳۰۰۰ برگشت و  در پایان هفته با فیمت ۱۱۷۴۰۰۰ قیمت خورد.و در حال حاضر سه سطح کلیدی در بالا و پایین قیمت فعلی قرار دارد که با شکست این سطوح میتواند نوسان خوبی ایجاد کند، هرچند که در شروع بازار امروز با گپ منفی باز خواهد شد.

سناریو افزایشی

مقاومت ها: ۱۱۷۱۰۰۰ – ۱۱۷۴۰۰۰ – ۱۱۷۸۰۰۰ – ۱۱۸۳۰۰۰ – ۱۱۸۷۰۰۰ – ۱۱۹۳۰۰۰ – ۱۱۹۷۰۰۰

با توجه به گپ منفی در اول هفته و انتظار بازگشایی در دامنه ۱۱۷۱۰۰۰ تا ۱۱۶۶۰۰۰ افزایش قیمت با شکست مقاومت ۱۱۷۱۰۰۰ و با تاییده ۱۱۷۴۰۰۰ شکل میگیرد که اهداف پیش رو ۱۱۷۸۰۰۰  – ۱۱۸۳۰۰۰ خواهد بود. و سناریو بعدی با شکست ۱۱۸۳۰۰۰ به دامنه ۱۱۸۷۰۰۰ – ۱۱۹۳۰۰۰ و تا سقف قیمتی ۱۱۹۷۰۰۰ می تواند ادامه دهد اما رسیدن به این اهداف بسیار سخت خواهد بود و انتظار برگشت از سه اهداف پیش بینی می شود.

سناریو کاهشی

حمایت ها: ۱۱۶۶۰۰۰ – ۱۱۶۱۰۰۰ – ۱۱۵۶۰۰۰ – ۱۱۵۳۰۰۰ – ۱۱۴۶۰۰۰

با توجه به گپ منفی و شکل گیری قیمت در دامنه ۱۱۷۱۰۰۰ تا ۱۱۶۶۰۰۰ شکست نزولی حمایت ۱۱۶۱۰۰۰ خواهد بود و ۱۱۵۶۰۰۰ – ۱۱۵۳۰۰۰ – ۱۱۴۶۰۰۰  اهداف این شکست نزولی است.سطح ۱۱۵۶۰۰۰ – ۱۱۵۳۰۰۰ میتواند حمایت های قوی پیش روی قیمت باشد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت 96

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۶


دیدگاه خود را بیان کنید