ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | آبشده طلا، سکه نقدی، آتی سکه

supp-gold-analysis-abshode-naghdi-ati

چشم انداز

طی هفته گذشته در بازار داخل با توجه به رشد دلار تا مرز قیمتی ۴۲۰۰ هزارتومان، با رشد شارپی بازار طلا به ویژه سکه نقدی و به دنبال آن آتی سکه و شکست رکورد بالاترین حجم معاملات در بورس کالا همراه بودیم و در محدوده های خوبی مورد مقاومت قرار گرفت و اجازه رشد بیشتر را به آن ندادند. فعلا احتمال کاهش موقت وجود دارد و باید دید شکست نزولی ایجاد می شود یا خیر. در حال حاضر به نظر میرسد که دلار اصلی ترین عامل ایجاد نوسانات در بازار سکه می باشد

تحلیل آبشده طلا

در نمودار روزانه آبشده طلا با توجه به تحلیل قبلی شکست ۴۹۲۰۰۰ بیانگر رشد قیمت تا دامنه ۵۰۰۰۰۰ بود و تا دامنه ۵۰۶۰۰۰ ادامه داده است و فعلا مجدد با عرضه شدیدی به زیر ۵۰۰۰۰۰ برگشته است و چنانچه کلوز کندل و ماندگاری قیمت بالای ۵۰۰۰۰۰ انجام گردد بیانگر رشد بیشتر قیمت و چنانچه به زیر۴۹۵۰۰۰ تا ۴۹۲۰۰۰ باز گردد بیانگر کاهش و عرضه بیشتر خواهد بود.

سناریوهای آبشده طلا:
حالت اول: پایداری در بالای ۴۹۵۰۰۰ اهداف ۵۰۰۰۰۰ و ۵۰۶۰۰۰

حالت دوم: شکست نزولی ۴۹۵۰۰۰ و حمایت بر روی ۴۹۲۰۰۰ احتمال برگشت به ۴۹۵۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰

حالت سوم: شکست نزولی ۴۹۲۰۰۰ اهداف ۴۸۸۰۰۰ – ۴۸۵۰۰۰ – ۴۸۰۰۰۰

تحلیل آبشده طلا در تایم روزانه
تحلیل آبشده طلا در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی

درتایم هفتگی نمودار قیمت سکه نقدی با کندل پرقدرتی شکست ۱۱۵۵۰۰۰ را تایید کرد و بعد از تایید با رشد شارپی قیمت تا دامنه مقاومتی ۱۲۳۵۰۰۰ ایجاد شد و با عرضه شدیدی در پایان هفته اخیر روبرو شد و توانسته تا سطح ۱۱۶۰۰۰۰ کاهش پیدا کند، اما در صورتی که پایداری در بالای ۱۱۵۵۰۰۰ را دارا باشد احتمال برگشت قیمت و رشد وجود دارد و درصورت شکست و نفوذ به زیر ۱۱۵۵۰۰۰ احتمال کاهش واصلاح را در پیش خواهد گرفت.

تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی
تحلیل سکه نقدی در تایم هفتگی

و در تایم روزانه نشانه هایی از عرضه و مقاومت دیده می شد و با توجه به حمایت ۱۱۵۵۰۰۰ شکست و عدم شکست این سطح سناریوهای برای اهدافی که مشخص شده است مطرح است.

حمایت های کلیدی در سکه نقدی ۱۱۵۵۰۰۰ و ۱۱۳۰۰۰۰ می باشد که بعد از از دست رفتن ۱۱۵۵۰۰۰ به ۱۱۳۰۰۰۰ باید توجه بیشتری داشت چرا که شکست و عدم شکست این سطح هم می تواند اهداف خوبی را پیش رو دارد.

سناریوهای سکه نقدی

حالت اول: حمایت روی ۱۱۵۵۰۰۰ احتمال برگشت به اهداف ۱۱۶۴۰۰۰ – ۱۱۷۱۰۰۰۰ – ۱۱۸۲۰۰۰۰

حالت دوم: تثبیت در زیر ۱۱۵۵۰۰۰ اهداف ۱۱۵۰۰۰۰ – ۱۱۴۵۰۰۰ – ۱۱۴۰۰۰۰ – ۱۱۳۰۰۰۰

حالت سوم: شکست نزولی حمایت ۱۱۳۰۰۰۰ احتمال کاهش به اهداف ۱۱۲۵۰۰۰ – ۱۱۲۱۰۰۰۰

تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه
تحلیل سکه نقدی در تایم روزانه

تحلیل آتی سکه

در هفته اخیر با توجه به تحلیلی که اراِئه شد و با شکست سقف قیمتی آتی سکه توانست بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بعد از افزایش با عرضه شدیدی توسط معاملگران کلان روبرو شد و توانست کاهش چشم گیری را ایجاد کند و فعلا بر روی سطح حمایت خود بسته شده است. اتفاقاتی که در بازار داخلی رخ داد تاثیر زیادی بر روی آتی سکه ایجاد کرد و آتی سکه رکوردار بالاترین حجم معاملات را با ۷۳ هزار قرارداد ثبت کرد. این عرضه شدید نشان دهنده کنترل بازار توسط دولت به وسیله معاملگران حقوقی بود.

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه ۹۶

در تایم ۱ ساعته نشانه هایی از حرکت شارپی قیمت بعد از شکست سطح ۱۱۹۲۰۰۰ دیده می شود و احتمال برگشت و پولبک به این سطح  را در نظر دارد. و با توجه به عرضه شدیدی که در پایان هفته ایجاد شد انتظار می رود که اصلاح ایجاد شود. و فعلا در صورت شکست سطح قیمتی ۱۲۷۰۰۰۰ احتمال افزایش و شکست سطح قیمتی ۱۲۴۸۰۰۰ احتمال کاهش قیمت در نظر دارد.

سناریوهای تحویل تیرماه ۹۶

حالت اول: شکست سطح قیمتی ۱۲۷۰۰۰۰ احتمال رشد به اهداف ۱۲۸۲۰۰۰۱۲۹۴۰۰۰ و در پایان ۱۳۰۴۰۰۰

حالت دوم: چنانچه قیمت به دامنه ۱۲۹۴۰۰۰ و ۱۳۰۴۰۰۰ درست پیدا کند احتمال برگشت قیمت در صورت عدم شکست ۱۳۰۵۰۰۰ وجود دارد.و اهداف پیش رو ۱۲۸۲۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰ دست پیدا کند.

حالت سوم: چنانچه با شکست سطح قیمتی ۱۲۴۸۰۰۰ روبرو شود احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۲۳۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰ در نظر دارد.

حالت چهارم: چنانچه قیمت به محدوده ۱۲۰۰۰۰۰ و ۱۱۹۲۰۰۰ دست پیدا کند احتمال برگشت قیمت به اهداف ۱۲۲۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰ و تا دامنه ۱۲۴۸۰۰۰ می تواند باز گردد.

تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه 96
تحلیل آتی سکه تحویل تیرماه ۹۶

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۶

در این سررسید معاملات حجیمی در هفته اخیر رقم خورد و در یک روز برابر با ۵۴ هزار ثبت کرد. و با توجه به اینکه در حرکت کاهشی این حجم ایجاد شده است نشان دهنده عرضه و جلوگیری از رشد قیمت را می دهد و باید توجه زیادی به سطوح عرضه شکل گرفته داشت.و در دامنه ۱۳۰۸۰۰۰ تا ۱۳۱۵۰۰۰ سطح عرضه شکل گرفته شده است و تا زمانی که این سطح شکسته نشود، تمایلات کاهشی وجود دارد و سطح تقاضایی شکل گرفته در دامنه ۱۲۶۲۰۰۰ تا ۱۲۷۰۰۰۰ است که شکست این دامنه می تواند منجر به کاهش بیشتر گردد.

سناریوهای آتی سکه تحویل شهریور ۹۶

حالت اول: چنانچه قیمت با شکست ۱۲۸۷۰۰۰ روبرو شود احتمال رشد قیمت تا دامنه سطح ۱۳۰۸۰۰۰ وجود دارد و می تواند تا محدوده ۱۳۱۵۰۰۰ ادامه دهد.

حالت دوم: چنانچه قیمت بعد از لمس سطح عرضه مورد نظر که در دامنه ۱۳۰۸۰۰۰ تا ۱۳۱۵۰۰۰ روبرو شود احتمال برگشت به اهداف ۱۲۸۷۰۰۰ و ۱۲۷۰۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: چنانچه قیمت با شکست  نزولی سطح تقاضایی ۱۲۶۲۰۰۰ تا ۱۲۷۰۰۰۰ مواجه شود احتمال کاهش به هدف ۱۲۴۴۰۰۰ و شکست این سطح به اهداف ۱۲۳۵۰۰۰ و ۱۲۲۶۵۰۰

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور 96
تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ۹۶

ارسال دیدگاه