ثبت نام

تحلیل تکمیلی |دلار، آبشده، سکه نقدی و آتی سکه

supp analysis daller tala seke ati

تحلیل دلار ریالی

در نمودار ماهانه دلار، با توجه به گذشته ای که داشته است خروج از سقف قیمتی ۳۹۷۰ تا سطح ۴۱۲۰ ادامه داده است و بعد عرضه شدیدی در حال حاضر زیر سطح ۳۹۴۰ در حال نوسان است، این حرکات نشان دهنده عرضه شدید روی سقف قیمتی بوده است و چنانچه زیر دامنه ۳۹۴۰ تا ۳۹۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت برای رویت دامنه ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ وجود دارد و سپس بعد از رویت دامنه ۳۷۰۰ تا ۳۶۰۰ احتمال رشد مجدد قیمت و شکست سقف قیمتی امکان پذیر است و چنانچه دامنه حمایتی  ۳۷۰۰ تا ۳۶۰۰ از دست رود می توان به کاهش قیمت به دامنه ۳۳۰۰ چشم دوخت اما دامنه ۳۷۰۰ تا ۳۶۰۰ برای دلار بسیار مهم خواهد بود و سطح تقاضایی شدیدی روی این سطح می تواند ایجاد شود.

سناریوهای دلار ریالی در بلند مدت

حالت اول: چنانچه که قیمت با عدم عبور از سطح عرضه ای شکل گرفته در دامنه ۳۹۴۰ تا ۳۹۷۰ روبرو باشد احتمال کاهش قیمت به اهداف اصلی ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ وجود دارد و اهداف میانی می تواند ۳۸۲۰ – ۳۷۹۰ باشد.

حالت دوم: چنانچه بعد از رسیدن به دامنه ۳۷۰۰ تا ۳۶۰۰ با عدم شکست این دامنه روبرو شود احتمال رشد مجدد به اهداف ۳۷۹۰ – ۳۸۲۰  ۳۹۰۰ – ۳۹۴۰ وجود دارد.

حالت سوم: چنانچه با شکست دامنه ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ روبرو شود احتمال کاهش قیمت به هدف اصلی ۳۳۰۰ و اهداف میانی ۳۴۵۰ – ۳۳۸۰ وجود دارد.

حالت چهارم: چنانچه قیمت با شکست دامنه قیمتی ۳۹۴۰ تا ۴۰۲۰ مواجه شود احتمال رشد قیمت به سقف قیمتی ۴۱۲۰ و ۴۲۰۰ وجود دارد.

نمودار دلار در تایم ماهانه
نمودار دلار در تایم ماهانه

تحلیل آبشده طلا

با توجه به تحلیل هفته اخیر اشاره به دامنه قیمتی ۴۹۲۰۰۰ شد که در صورت شکست این سطح اهداف مشخص خود را رویت کرد و بعد  از رویت با عرضه شدیدی بالای سطح ۵۰۲۰۰۰ روبرو شد که منجر به کاهش قیمت تا دامنه حمایتی  ۴۸۰۰۰۰ گردید.و در حال حاضر زیر مقاومت ۴۹۶۰۰۰ و ۴۹۸۰۰۰ درحال نوسان است و شکست این دامنه می تواند منجر به افزایش قیمت و عدم شکست آن منجر به کاهش قیمت گردد.

سناریوهای آبشده طلا در هفته جاری

شکل گیری سطح حمایتی و مقاومتی فعلی نشان میدهد قیمت در هفته جاری در دامنه ۴۹۸۰۰۰ تا ۴۹۲۰۰۰ می تواند نوسان دهد.و خروج از این باند قیمتی منجر به نوسان بیشتری می شود.

حالت اول: چنانچه با عدم شکست سطح عرضه فعلی که در ۴۹۸۰۰۰ وجود دارد رو برو شود احتمال کاهش قیمت به اهداف فعلی ۴۹۴۰۰۰  و ۴۹۲۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم:چنانچه به دامنه ۴۹۲۰۰۰ برخورد کند احتمال برگشت در صورت عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ به اهداف ۴۹۴۰۰۰ و ۴۹۸۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: به هر دلیلی شکست دامنه قیمتی ۴۹۸۰۰۰ منجر به افزایش قیمت به اهداف ۵۰۰۰۰۰ – ۵۰۲۰۰۰ می شود.

حالت چهارم: با توجه به شکل گیری تکنیک قیمتی در سطح ۵۰۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به دامنه ۴۹۸۰۰۰ وجود دارد.

نحلیل ابشده طلا در تایم 4 ساعته

تحلیل سکه نقدی

براى سکه باتوجه به جلسه ارزى فرداى معاون اول رئیس جمهور با روساى بانک ها و تاثیر احتمالى آن بر نرخ دلار انتظار افت سکه را براى ابتداى هفته خواهیم داشت ، که میتوان فرصت خرید کوتاه مدت را فراهم کند. و در صورت افزایش اونس و تحقق پیش بینى ما ، سکه میتواند ١،١٨٠,٠٠٠ تومان را ببیند.

در هفته گذشته با توجه به سطح کلیدی ۱۱۵۵۰۰۰ قیمت با شکست این سطح توانست به مرز حمایتی ۱۱۰۸۰۰۰ کاهش پیدا کند و با  تقاضای شدیدی به بالای بستر ۱۱۵۵۰۰۰ بازگشته است و در حال حاضر در مقاومت ۱۱۷۷۰۰۰ قرار دارد و حمایت فعلی ۱۱۶۰۰۰۰ است.

و در هفته جاری سناریوهای مطرح است.

حالت اول:شکست ۱۱۷۷۰۰۰ احتمال رشد قیمت تا دامنه ۱۱۹۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰

حالت دوم: شکست نزولی ۱۱۶۹۰۰۰ احتمال کاهش تا دامنه ۱۱۶۰۰۰۰ و عدم شکست دامنه ۱۱۶۰۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰۰ احتمال افزایش دوباره قیمت به دامنه ۱۱۶۹۰۰۰ – ۱۱۷۷۰۰۰ – ۱۱۹۱۰۰۰

حالت سوم: شکست ۱۱۵۰۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۱۳۸۰۰۰ – ۱۱۳۰۰۰۰ – ۱۱۲۱۰۰۰

تحلیل سکه نقدی در تایم 1 ساعته
تحلیل سکه نقدی در تایم ۱ ساعته

تحلیل آتی سکه

در آتی سکه با کاهش چشم گیری که در اول هفته به کف قیمتی خود داشت با تقاضای شدیدی روبرو شد که منجر به افزایش شارپی قیمت تا دامنه سطح عرضه شد و همچنان پتانسیل مثبتی در آن وجود دارد که با شکست هر مقاومت منجر به افزایش بیشتر می گردد. اما با توجه به حجم معاملات روزانه از اول دی ماه نشان داده است که در این هفته رو به کاهش بوده و در بالاترین حجم در اول هفته که ۵۱هزار بوده به ۱۵هزار رسیده است و این نشانگر ارام شدن بازار و رسیدن به حالت نرمال و کم شدن نوسان است. اما آتی سکه در طی عمر خود نشان داده است که نه حجم کم برای ان خوب است و نه حجم بالا. حجم نرمال آن باید بین ۱۰هزار تا ۲۵هزار باشد تا حرکت آرامی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال آتی سکه تحویل شهریور ۹۶

در این سررسید فعلا سطح عرضه فعلی در دامنه ۱۳۰۸۰۰۰ تا ۱۳۱۵۰۰۰و سطح تقاضایی فعلی در دامنه ۱۲۷۰۰۰۰ تا ۱۲۶۰۰۰۰ است و شکست آن دامنه ها منجر به نوسان بیشتری خواهد شد.و محور نوسان در این دامنه ۱۲۸۸۰۰۰ تلقی می شود و شکست و عدم شکست میتواند منجر به برگشت به سطح عرضه و تقاضای فعلی گردد.

سناریوهای آتی سکه تحویل شهریور۹۶

حالت اول: چنانچه قیمت تا دامنه ۱۳۰۸۰۰۰ تا ۱۳۱۵۰۰۰ افزایش پیدا کرده باشد، عدم شکست در ۱۳۱۵۰۰۰ منجر به کاهش قیمت و برگشت به سمت ۱۳۰۰۰۰۰ – ۱۲۹۳۰۰۰ – ۱۲۸۸۰۰۰  می شود. و در ادامه در صورت عدم شکست۱۲۸۸۰۰۰ مجدد به دامنه ۱۳۰۸۰۰۰ باز میگردد.

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست ۱۲۸۸۰۰۰ مواجه شود احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۲۸۰۰۰۰ – ۱۲۷۰۰۰۰ – ۱۲۶۲۰۰۰و در صورت از دست رفتن ۱۲۶۲۰۰۰ احتمال کاهش بیشتر به اهداف ۱۲۵۸۰۰۰ – ۱۲۴۵۰۰۰ – ۱۲۲۶۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: چنانچه سطح عرضه شکل گرفته فعلی شکسته شود احتمال افزایش قیمت به هدف اول ۱۳۲۵۰۰۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه