آموزش تحلیل تکنیکال و معامله گری | تحلیل آتی سکه اونس دلار سکه طرح جدید| برنامه های آنلاین نمودار انلاین | روانشناسی بازار مالی | استراتژی معاملاتی

ادامه سناریو احتمالی اونس در میان مدرت و بلند مدت

probable-scenario-in-the-medium-term-and-long-term
ادامه سناریو احتمالی اونس در میان مدرت و بلند مدت
3.25 (65%) 4 votes

در ادامه سناریو میان مدت و بلند مدت اونس، کندل ماهانه به صورت شوتینگ استار (Shooting Star) بسته شده است. اما آنچه مهم است عملکرد الگو می باشد.

تحلیل در تایم ماهانه:

در تایم ماهانه شاهد الگوی شمعی شوتینگ استار(Shooting Star) و برخورد کندل به سقف کانال نزولی بودیم.حال در ادامه تحلیل پیش بینی های تازه ای ارائه می گردد.

سناریو احتمالی افزایشی تایم ماهانه:

چنانچه کندل بتواند بالای ۱۲۳۲ کندل ماهانه بسته شود. روند صعودی تا شکست ۱۲۸۳ وسقف کانال در میان مدت صعودی دیده می شود.و تاییدیه شکل گرفتن روند صعودی در میان مدت و بلند مدت با شکست سقف کانال و سقف قیمتی ۱۲۸۳ تایید می گردد.

سناریو احتمالی کاهشی تایم ماهانه:

چناچه کندل بتواند زیر سطح ۱۲۰۶ بسته شود، روند نزولی تا سطح ۱۱۹۰ در مرحله اول ادامه خواهد داد.و تاییدیه مرحله اول شکست سطح ۱۲۰۶ می باشد و در صورتی که کندل بالای ۱۲۳۲ بسته شود سناریو کاهشی نامعتبر خواهد بود.

تحلیل اونس تایم ماهانه

تحلیل اونس تایم ماهانه

تحلیل در تایم هفتگی:

در تایم هفتگی اونس شاهد دو سناریو بودیم که در هر دو سناریو اهداف صعود را به دنبال داشتند، در حال حاضر توانست تا سطح ۱۲۰۶ کاهش پیدا کند اما از پولبک به سطح ۱۱۹۰ ناکام مانده است و پیش بینی ما این است که تا زمانی که به زیر سطح ۱۱۸۰ نفوذ نکرده است همچنان سناریو افزایشی معتبر خواهد بود.

نکات:

شکست سطح ۱۱۸۰ به سمت پایین  و شکست خط روند نزولی، این سناریوها را نامعتبر می سازد.

سناریو آول احتمالی افزایشی تایم هفتگی:

چنانچه کندل هفتگی به زیر سطح ۱۲۰۶ و در نهایت ۱۲۲۳ بسته شود و کندل هفته آینده خود را زیر سطح ۱۲۲۳ تثبیت کند احتمال رویت سطح ۱۱۹۰ و ۱۱۸۰ برای پولبک به خط روند  دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل اونس در تایم هفتگی

تحلیل اونس در تایم هفتگی

سناریو دوم احتمالی افزایشی تایم هفتگی:

چنانچه بتواند کندل هفتگی به بالای ۱۲۳۲ بسته شود، اهداف صعود دور از انتظار نیست، و کندل هفته آینده در صورتی که به زیر سطح ۱۲۳۲ نفوذ نکند این سناریو معتبر خواهد ماند و اهداف صعود در مرحله اول ۱۲۶۳  – ۱۲۸۳

 

تحلیل اونس در تایم هفتگی سناریو دوم

تحلیل اونس در تایم هفتگی سناریو دوم

:تحلیل در تایم ۴ ساعته 

در تایم ۴ ساعته اونس بعد از شکست کانالیزه صعودی خود، با تشکیل کانالیزه نزولی همچنان در حال کاهش به سر می برد. پیش بینی .ما حاکی از این است که سطح ۱۲۳۸  اگر به سمت بالا شکسته شود، از حالت کانالیزه نزولی خود خارج می شود

حتما بخوانید:   تحلیل تمکیلی طلا | ۳۰ اردیبهشت ۹۶

:سناریو احتمالی افزایشی

چنانچه در تایم چهار ساعته با شکست ۱۲۳۸ مواجه شود، احتمال رویت اهدافی همچون ۱۲۴۸ – ۱۲۵۳ و در ادامه ۱۲۶۳ دور از انتظار نخواهد بود. و تاییدیه این سناریو تثبیت قیمت بالای ۱۲۳۸ است.و چنانچه خود را به بالای ۱۲۶۳ برساند و با تثبیت مواجه شود، سناریو افزایشی هفتگی حالت اول دور از انتظار نخواهد بود.

نکته: شکست سطح ۱۱۹۰ سناریو افزایشی نامعتبر است.

سناریو احتمالی کاهشی:

چنانچه در تایم چهار ساعته با شکست ۱۲۲۳ مواجه شود، احتمال رویت اهداف کاهشی ۱۱۹۰ – ۱۱۸۰ و کف کانالیزه نزولی خود دور از انتظار نخواهد بود و تاییدیه این سناریو با شکست سطح ۱۲۰۶ معتبر است.

نکته: شکست سطح ۱۲۳۸ سناریو کاهشی نامعتبر است.

مقاومت های مهم: ۱۲۳۸ – ۱۲۴۸ – ۱۲۵۳ – ۱۲۶۳ – ۱۲۷۳ – ۱۲۸۳

حمایت های مهم: ۱۲۲۳ – ۱۲۱۲ – ۱۲۰۶ – ۱۲۰۲ – ۱۱۹۰ – ۱۱۸۰

تحلیل اونس تایم ۴ شاعته

تحلیل اونس تایم ۴ شاعته


دیدگاه خود را بیان کنید