ثبت نام

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا

Iran-gold-market-weekly-analysis
ب

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷

 

چشم انداز

در ابتدای هفته قیمت با فریب بانک مرکزی به دامنه ۲,۳۰۰,۰۰۰ کاهش پیدا کرد و سپس با رویت دامنه تقاضا اول که در تحلیل گفته شده بود مورد افزایش قرار گرفت.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

در حال حاضر حرکات قیمتی نشان میدهد که در صورت عبور از سقف قیمتی ۲,۶۰۰,۰۰۰ و پایداری قیمت در بالای دامنه تقاضا اول (۲,۴۲۷,۰۰۰۲,۴۱۴,۰۰۰) میتواند با افزایش روبرو شود و اهداف این سناریو شامل دامنه های تقاضا ۲,۷۴۰,۰۰۰ – ۲,۸۸۶,۰۰۰ باشد.

شایان ذکر است که با توجه به پتانسیل موجود و روند صعودی شکل گرفته شده توصیه می شود که در جهت روند صعودی عمل نمایید.و دامنه های عرضه برای اهداف صعودی تلقی می شود.

 

محور نوسان: ۲,۳۰۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۵۵۳,۰۰۰ – ۲,۵۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۶۰۰,۰۰۰ – ۲,۵۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۷۴۰,۰۰۰ – ۲,۷۳۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه چهارم: ۲,۸۸۶,۰۰۰ – ۲,۸۷۰,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۴۲۷,۰۰۰ – ۲,۴۱۴,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۳۲۰,۰۰۰ – ۲,۳۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

 

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده اول هفته قیمت با رویت دامنه تقاضا اول روبرو شود و موفق به افزایش ۵۰ هزارتومانی در این نماد شد و همانطور که دیده می شود با توجه به پتانسیل صعودی با عدم واکنش با دامنه های عرضه روبرو است و در حال حاضر در محدوده سقف قیمتی ۹۴۵,۰۰۰ قرار دارد که در صورت عبور و پایداری قیمت در بالا دامنه تقاضا اول و دوم انتظار افزایش ۵۰ هزارتومانی وجود دارد.

 

 

محور نوسان: ۸۸۵,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹۴۵,۰۰۰ – ۹۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۹۷۳,۰۰۰ – ۹۷۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱,۰۰۰,۰۰ – ۹۹۵,۰۰۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۹۳۲,۰۰۰ – ۹۲۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۹۱۷,۰۰۰ – ۹۱۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸۸۹,۰۰۰ – ۸۸۵,۰۰۰

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

 

آرشیو تحلیل سکه نقدی و آبشده طلا

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

طی هفته گذشته سکه نقدی توانست با پایداری در بالای ۲,۳۰۰,۰۰۰ با افزایش بیشتری روبرو شود و سطح قیمتی ۲,۶۰۰,۰۰۰ را رویت کرد و سپس با کاهش شدیدی روبرو شد، اما هنوز پتانسیل مثبت در سکه نقدی برقرار است و می تواند در صورت رویت دامنه های تقاضا خود مجدد با افزایش روبرو شود.

در صورتی که اقدامات درستی صورت گیرد سکه نقدی می تواند به کاهش خود ادامه دهد اما این کاهش می تواند تا دامنه ۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ادامه داشته باشد و مجدد با تمایلات صعودی مواجه شود.

محور نوسان: ۲,۱۱۰,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۴۴۳,۰۰۰ - ۲,۴۲۳,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۵۵۳,۰۰۰ - ۲,۵۴۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۶۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۸۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۲,۳۱۳,۰۰۰ - ۲,۳۰۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۲,۲۲۲,۰۰۰ - ۲,۲۰۲,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۲,۱۳۲,۰۰۰ - ۲,۱۱۵,۰۰۰

تحلیل آبشده نقدی

در آبشده طلا همانند سکه نقدی با شکست سقف ۹۰۲,۰۰۰ توانست با رشد ۴۰ هزارتومانی مواجه شود و سپس با کاهش به زیر ۹۰۲,۰۰۰ برگشته است و دلیل این کاهش وحده و اقدام جدید بانک مرکزی است که باید دید باز هم موجب رشد میشود یا اینکه کاهش قیمت ها شروع شده است!

به هرحال هر اقدامی شود می توان با توجه به سطوح عرضه و تقاضا و جهت قیمت وارد معامله شد.اما در حال حاضر انتظار می رود با کاهش ملایم به سمت دامنه های تقاضا هدایت شود و سپس مورد تقاضا قرار گیرد.

محور نوسان: ۷۸۲,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۹۰۹,۰۰۰ - ۹۰۵,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۹۲۰,۰۰۰ - ۹۱۶,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۹۴۵,۰۰۰ - ۹۴۰,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۸۸۹,۰۰۰ - ۸۸۶,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۸۸۰,۰۰۰ - ۸۷۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۸۵۸,۰۰۰ - ۸۵۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۸۴۳,۰۰۰ - ۸۳۸,۰۰۰
 • دامنه تقاضا پنجم: ۸۲۹,۰۰۰ - ۸۲۳,۰۰۰

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷

وضعیت بازار به روایت سانحه طبیعی

زمانی که حوادث طبیعی مانند سیل اتفاق می افتد هیچ عاملی جلودار جلوگیری از این اتفاق نیست. و باید فقط نشست و نگاه کرد به این اتفاق بد که شاید منجر به کشته شدن هزاران نفر شود. ولی اما دیده ایم که توی خیلی از قسمت های دنیا با ایجاد سد یا راهکارهای این حوادث رو تا حدودی کنترل می کنند.به هرحال تلاش خود برای جلوگیری اینکار تا حد توانایی خودشان انجام می دهند.

در بازار مالی ما با همچین سانحه ای در طی دو سال اخیر روبرو بودیم و مسئولین که بانک مرکزی هستند بجای ایجاد راهکارهای برای مهار این بحران اقتصادی فقط تنها سنخرانی های زیبایی کردند و هیچ کدوم از وعده های داده شده عملی نشد.

به نظر میرسد هنوز این سیل ادامه دارد و می بایست منتظر تخلیه تقاضا در طلا باشیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور جذابیت متقاضیان بیشتر می شود.

تا زمانی که در بهمود اقتصادی کشور قدمی برداشته نشود انتظار هیچ ثباتی در بازار مالی نخواهیم داشت.

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

با توجه به عرضه و تقاضا در سکه نقدی، قیمت حرکت خاصی ایجاد کرده است که با شکست سقف قیمتی خود یعنی ۲,۰۰۰,۰۰۰ می تواند با رشد بیش از ۲۰۰ هزارتومان مواجه باشد.و اما با عدم شکست سقف قیمت می تواند با کاهش ۲۰۰ هزارتومانی مواجه باشیم. و قیمت با برخورد به دامنه های تقاضا می توانند با برگشت روبرو شود.

در بالای سقف فعلی دو دامنه عرضه محاسباتی وجود دارد. انتظار می رود با شکست سقف قیمتی سکه نقدی قیمت بتواند در این دو دامنه عرضه با کاهش روبرو شود.

سناریوهای زیر با توجه به عرضه و تقاضا های ارائه شده ذکر شده است.

محور نوسان: ۱,۷۱۹,۰۰۰

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۲,۰۰۰,۰۰۰ - ۱,۹۸۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۲,۱۴۰,۰۰۰ - ۲,۱۲۲,۰۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۲,۲۸۰,۰۰۰ - ۲,۲۶۵,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۸۵۰,۰۰۰ - ۱,۸۴۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۱,۷۹۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۷۴۴,۰۰۰ - ۱,۷۱۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۶۰۳,۰۰۰ - ۱,۵۸۰,۰۰۰

تحلیل آبشده نقدی و شنبه ای طلا 

در آبشده سکه قیمت همچنان افزایشی است اما معامله خاصی در آن صورت نمی گیرد و قیمت در حال حاضر تحلیل خاصی در وضعیت فعلی ان وجود ندارد.

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۷

 

تحلیل تکنیکال سکه نقدی

  وضعیت بسیار بدی در سکه دیده می شود و در اخرین تحلیل سال گذشته قیمت با لمس دامنه تقاضا اول خود با رشد ۱۳۰ هزارتومانی مواجه شد، این یعنی در طول مدت ۲۰ روز اتفاق افتاده است! به نظر میرسد سطح های عرضه هیچ کدام واکنش خاصی نشان نمیدهند و بایست بانک مرکزی با اقدامات جدی تری وارد بازار شود. و از عهده دادن به بازار دوری کند. از نظر تکنیکالی قیمت در حال حاضر به اوج درد فروشنده رسیده و در هفته جاری می بایست با اصلاح قیمتی کاهش پیدا کند، اما قطعیتی در خصوص کاهش قیمت وجود ندارد. پس تنها دامنه های تقاضا مدنظر خواهد بود و خریداران می توانند نسبت به دامنه های تقاضا وارد معامله شوند.   دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱,۵۸۴,۰۰۰ - ۱,۵۷۴,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۵۴۰,۰۰۰ - ۱,۵۲۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۴۶۷,۰۰۰ - ۱,۴۵۵,۰۰۰
   

تحلیل آبشده طلا نقدی

در آبشده نقدی طلا همانند سکه نقدی در وضعیت بدی به سر می برد و نبود عرضه طلا در بازار قیمت را با افزایش خیلی زیادی روبرو می کند، و از طرفی با گران شدن دلار داخلی کمکی بیشتر برای افزایش قیمت شده است، و به نظر میرسد قیمت با رسیدن به دامنه های تقاضا خود برای خریداران می تواند سودده باشد و ورود در دامنه های عرضه بسیار پرریسک خواهد بود.

هرچند باید مواظب اقدامات بانک مرکزی هم باشیم.  

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۶۵۰,۰۰۰ - ۶۴۶,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا دوم: ۶۳۷,۰۰۰ - ۶۳۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۱۶,۰۰۰ - ۶۱۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا چهارم: ۶۰۶,۰۰۰ - ۶۰۲,۰۰۰ هزار تومان
 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در آبشده شنبه ای از اول هفته گذشته معامله ای صورت نگرفته و این دردناکترین وضعیت اقتصادی در بازار طلا است و باید دید که این وضعیت چه روزی به پایان میرسد، اما کار از کار گذشته و زمانی که باید بانک مرکزی دست بکار میشد خیلی دیر شده است و این وضعیت نیاز به زمان زیادی برای نرمال شدن دارد.

به هرحال در وضعیت فعلی باید دید قیمت در چه سطحی بازگشایی میشود و همچنان سطوح عرضه وتقاضا در آبشده شنبه ای همان است و در صورت بازگشایی اعداد جدیدی خواهیم داشت، پس از تحلیل آبشده شنبه فعلا صرف نظر میکنیم و سطوح عرضه و تقاضایی آن را اعلام نمیکنیم.

   

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 
 

تحلیل سکه نقدی

طی هفته گذشته با نبود دامنه عرضه خاصی قیمت در حال حاضر در محدوده سقف قیمتی سکه نقدی در نوسان است که این در حالیست که بانک مرکزی با ترفندهای موقت قیمت را پایین نگهداشته بود اما دوامی نداشت و سپس با افزایش روبرو شد، به نظر میرسد بانک مرکزی ظاهر کاری برای بازار اقدام میکند اما از نظر باطن سکه ای در بازار عرضه نمی کند!

در حال حاضر سکه نقدی در محدوده بسیار مهمی قرار دارد که با شکست سقف فعلی می تواند با افزایش زیادی روبرو باشد، اما عدم شکست سقف میتواند با کاهش به سمت کف اخر یعنی محدوده ۱,۴۷۰,۰۰۰ باز گردد.

در حال حاضر تنها با یک سطح عرضه مواجه هستیم.و از دست رفتن این دامنه عرضه باید منتظر شکل گیری سقف جدید و سپس دامنه های عرضه باشیم.

   

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۵۹۸,۰۰۰ - ۱,۵۸۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۵۳۵,۰۰۰ - ۱,۵۳۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۵۱۵,۰۰۰ - ۱,۵۰۹,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۴۶۷,۰۰۰ - ۱,۴۵۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۴۴۰,۰۰۰ - ۱,۴۲۹,۰۰۰
   

تحلیل آبشده طلا نقدی

در آبشده نقدی طلا بازار راکتی به چشم می آید و با عدم معامله خاصی نوسان جدی در نمودار دیده نمی شود.با این تفاسیر باید منتظر سال جدید باشیم و ببینم معامله گران در سال جدید برنامه جدیدی برای نوسان ایجاد می کنند یا خیر! اما با توجه به اقدامات بانک مرکزی، بازار را فلج کرده است و این کار موجب ورشکستی، ناامیدی، عدم نبود امکانات خاصی برای معامله، و برکنار کردن خیلی از معامله گران شده است.و تنها فقط برای کسب سود ۱۵ هزار میلیارد! که در هفته گذشته از سوی یکی از مسئولان دولت مطرح شد.

همچنان همان دامنه های عرضه و تقاضا مدنظر معامله است.  

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۶۷۰,۰۰۰ - ۶۶۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه دوم: ۶۶۰,۰۰۰ - ۶۵۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه سوم: ۶۵۰,۰۰۰ - ۶۴۶,۰۰۰ هزار تومان

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۶۳۷,۰۰۰ - ۶۳۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا دوم:۶۱۶,۰۰۰ - ۶۱۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۰۶,۰۰۰ - ۶۰۲,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا چهارم: ۶۸۸,۰۰۰ - ۵۸۴,۰۰۰ هزار تومان
 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در آبشده شنبه ای از اول هفته گذشته معامله ای صورت نگرفته و این دردناکترین وضعیت اقتصادی در بازار طلا است و باید دید که این وضعیت چه روزی به پایان میرسد، اما کار از کار گذشته و زمانی که باید بانک مرکزی دست بکار میشد خیلی دیر شده است و این وضعیت نیاز به زمان زیادی برای نرمال شدن دارد.

به هرحال در وضعیت فعلی باید دید قیمت در چه سطحی بازگشایی میشود و همچنان سطوح عرضه وتقاضا در آبشده شنبه ای همان است و در صورت بازگشایی اعداد جدیدی خواهیم داشت، پس از تحلیل آبشده شنبه فعلا صرف نظر میکنیم و سطوح عرضه و تقاضایی آن را اعلام نمیکنیم.

   

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 

تحلیل هفتگی سکه و آبشده طلا در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۹۶

 

تحلیل سکه نقدی

  طی هفته گذشته در تحلیل ذکر شد که قیمت با رویت دامنه های تقاضا هیچ عرضه خاصی سد راه آن نیست و میتواند به دو عرضه اشاره شده که در دامنه سقف قیمت است افزایش پیدا کند که به خوبی در حال افزایش و رویت دو عرضه شکل گرفته شده است. و در تحلیل این هفته تنها یک دامنه تقاضا دیگر در محدوده بالاتر شکل گرفته شده است و می تواند موجب برگشت قیمت و جمع آوری سفارشات شود.   دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱,۵۷۰,۰۰۰ - ۱,۵۶۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۵۹۸,۰۰۰ - ۱,۵۸۷,۰۰۰
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱,۵۱۴,۰۰۰ - ۱,۵۱۰,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۴۶۷,۰۰۰ - ۱,۴۵۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۴۴۱,۰۰۰ - ۱,۴۳۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱,۳۸۷,۰۰۰ - ۱,۳۷۴,۰۰۰
 

تحلیل آبشده طلا نقدی

در آبشده نقدی شاهد گذر از عرضه اول بودیم و سپس با افزایش شارپی به سمت عرضه دوم حرکت کرد و با رویت آن با کاهش در حال حاضر مواجه است. در این نماد دیده میشود که با حجم معامله کمی در نوسان است و بازار از رکود معامله گران مواجه شده و با توجه به نقشه های بانک مرکزی و خالی کردن جیب معامله گران و سپرده های که ایجاد شده است باید منتظر بهبود بازار باشیم. اما از نظر تکنیکالی همچنان سطوح های عرضه و تقاضا برای معامله گران مناسب است که در زیر سطوح ها سناریوهای احتمالی انها در پایان صفحه قرار داده شده است.و به نظر میرسد همچنان به افزایش خوب تا سقف قیمتی ادامه دهد و انتظار واکنش و برگشت قیمت از سقف وجود دارد.   دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۶۷۰,۰۰۰ - ۶۶۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه دوم: ۶۶۰,۰۰۰ - ۶۵۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه سوم: ۶۵۰,۰۰۰ - ۶۴۶,۰۰۰ هزار تومان
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۶۳۷,۰۰۰ - ۶۳۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا دوم:۶۱۶,۰۰۰ - ۶۱۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۰۶,۰۰۰ - ۶۰۲,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا چهارم: ۶۸۸,۰۰۰ - ۵۸۴,۰۰۰ هزار تومان
 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در آبشده شنبه ای از اول هفته گذشته معامله ای صورت نگرفته و این دردناکترین وضعیت اقتصادی در بازار طلا است و باید دید که این وضعیت چه روزی به پایان میرسد، اما کار از کار گذشته و زمانی که باید بانک مرکزی دست بکار میشد خیلی دیر شده است و این وضعیت نیاز به زمان زیادی برای نرمال شدن دارد. به هرحال در وضعیت فعلی باید دید قیمت در چه سطحی بازگشایی میشود و همچنان سطوح عرضه وتقاضا در آبشده شنبه ای همان است و در صورت بازگشایی اعداد جدیدی خواهیم داشت، پس از تحلیل آبشده شنبه فعلا صرف نظر میکنیم و سطوح عرضه و تقاضایی آن را اعلام نمیکنیم.    

تحلیل سکه نقدی

طی هفته گذشته با توجه به اقدامات بانک مرکزی و تعطیلی خیلی از بخش های معاملاتی سکه نقدی و دلار نقدی، بازار با گپ های منفی مواجه بود و معامله در بازار به شدت کاهش یافته است و در پایان هفته با تعطیلی بازار سکه نقدی روبرو بودیم. و دیده می شود اقدامات بانک مرکزی موجب رکود بنگاه های معاملاتی شده است که این امر بسیار نگران کننده برای معامله گران بازار است. به هرحال یا میدانستن که باید این اقدام را انجام دهند یا فکر این جای کار را نکرده بودند و با برخورد فیزیکی با معامله گران از افزایش قیمت جلوگیری کردند و لطمه بزرگی به معامله گری در بازار فیزیکی وارد شده است.

در پی اقدامات صورت گرفته از نظر تکنیکالی فعلا قیمت در بالای حمایت خاصی از خود قرار گرفته است و فعلا سه دامنه تقاضا پیش رو دارد. و دو دامنه عرضه که در بالاترین قیمت قرار گرفته.

دامنه های عرضه و تقاضایی که در ادامه ارائه می شود به دقت بدست آمده است و میتواند برای معامله موثر باشد و موجب شود قیمت با آن واکنش خاصی از خود نشان دهد و حتی موجب برگشت قیمت خواهد شد.

وضعیت سکه نقدی فعلا بصورتی است که در صورت انجام معامله احتمال کاهش قیمت و برگشت از دامنه های تقاضا خواهد شد. و از سوی در صورت افزایش دامنه عرضه نزدیک خاصی وجود ندارد تا نزدیکی سقف قیمتی آن و این امر می تواند موجب افزایش بدون اصلاح شود.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱,۵۷۰,۰۰۰ - ۱,۵۶۰,۰۰۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱,۵۹۸,۰۰۰ - ۱,۵۸۷,۰۰۰

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱,۴۶۷,۰۰۰ - ۱,۴۵۵,۰۰۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱,۴۴۱,۰۰۰ - ۱,۴۳۱,۰۰۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱,۳۸۷,۰۰۰ - ۱,۳۷۴,۰۰۰
 

تحلیل آبشده طلا نقدی

طی هفته گذشته آبشده نقدی هم با گپ های منفی روبرو بود که همانند سکه نقدی معامله خاصی در آن صورت نمیگرفت و قیمت در نزدیکی تقاضا نزدیک فعلا در حال نوسان است و دیده می شود که در صورت عدم شکست کف قیمتی تشکیل شده در هفته گذشته شاهد تمایلات صعودی به سمت عرضه های فعلی باشیم.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۶۷۰,۰۰۰ - ۶۶۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه دوم: ۶۶۰,۰۰۰ - ۶۵۷,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه سوم: ۶۵۰,۰۰۰ - ۶۴۶,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه عرضه چهارم: ۶۳۰,۰۰۰ - ۶۲۷,۰۰۰ هزار تومان

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۶۱۶,۰۰۰ - ۶۱۳,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا دوم: ۶۰۶,۰۰۰ - ۶۰۲,۰۰۰ هزار تومان
 • دامنه تقاضا سوم: ۶۸۸,۰۰۰ - ۵۸۴,۰۰۰ هزار تومان
   

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در آبشده شنبه ای از اول هفته گذشته معامله ای صورت نگرفته و این دردناکترین وضعیت اقتصادی در بازار طلا است و باید دید که این وضعیت چه روزی به پایان میرسد، اما کار از کار گذشته و زمانی که باید بانک مرکزی دست بکار میشد خیلی دیر شده است و این وضعیت نیاز به زمان زیادی برای نرمال شدن دارد.

به هرحال در وضعیت فعلی باید دید قیمت در چه سطحی بازگشایی میشود و همچنان سطوح عرضه وتقاضا در آبشده شنبه ای همان است و در صورت بازگشایی اعداد جدیدی خواهیم داشت، پس از تحلیل آبشده شنبه فعلا صرف نظر میکنیم و سطوح عرضه و تقاضایی آن را اعلام نمیکنیم.

   

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.
 

تحلیل سکه نقدی طلا

در حال حاضر قیمت سکه با گپ های متعددی روبرو بود چرا که بازار در هفته گذشته با تحولاتی که ایجاد شد معامله زیادی نداشت و از گرفتن معامله جلوگیری شده بود و قیمت با کاهش ۵۰ هزارتومان در یک روز روبرو بود. و قیمت مجاز است تا نزدیک شدن به اولین دامنه تقاضا خود با کاهش ۴۰ هزار تومانی باز هم همراه باشد. و با توجه به سیاست های بانک مرکزی سه تقاضا پیش رو قیمت است و می تواند قیمت با برگشت از هر کدام مواجه باشد و با شکست هر سه قیمت تازه نشانه های از کاهش به جای می گذارد.

   

تحلیل آبشده نقدی طلا

در تایم ۴ ساعته قیمت سقف تاریخی خود را شکست و سقف جدیدی در طول عمر خود ایجاد کرده است که سطح قیمتی ۶۷۰۰۰۰ هزار تومانی است که در حال حاضر با عرضه شدید در محدوده تقاضا ۶۴۰۰۰۰ هزار تومانی خود در نوسان است و با عدم واکنش این تقاضا قیمت به سمت دامنه های تقاضای خود حرکت می کند. و انتظار واکنش برگشتی در هر تقاضا وجود دارد.

     

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در این نماد هم قیمت همانند آبشده نقدی سقف جدیدی ایجاد کرده است که سطح قیمتی ۶۷۶۰۰۰ هزارتومان است و دیده می شود که در صورت شکست این سقف هم قیمت بارشد بیشتری روبرو شود و در حال حاضر قیمت انتظار می رود به سمت دامنه های تقاضا خود کاهش پیدا کنند تا خریداران با قیمت پایینتری دست به کار شوند.

ارسال دیدگاه